Politika privatnosti

Brinemo o vašoj sigurnosti.

Politika privatnosti društva SELECTIO d.o.o.

Općenito

Zaštita osobnih podataka naših korisnika, radnika, ali i drugih pojedinaca temeljno je načelo i glavni prioritet ovog trgovačkog društva -  Selectio d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju, Zagreb, Strojarska cesta 20, MBS 080702531, OIB: 18518491403 (dalje: „Selectio“ ili „Društvo“). U svojem poslovanju s Vama svjesni smo da ste nam ukazali povjerenje ne samo kao poslovnom partneru ili poslodavcu već i da ste nam povjerili Vaše osobne podatke te odgovornosti koje iz toga proizlaze. Stoga smo uspostavili ovu politiku privatnosti Društva s ciljem transparentnosti, ali i uspostave sustava zaštite Vaših osobnih podataka.

Ova politika privatnosti Društva temeljni je dokument zaštite osobnih podataka pojedinaca, izrađen na temeljima i u skladu sa Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Ova politika privatnosti izrađena je u skladu s gore navedenim pravnim pravilima, ali nema utjecaja na njihovu primjenu, to jest nema utjecaja na postojeće zakonske propise i/ili obveze koje su nametnute društvima temeljem zakona, te su pravila i obveze nametnuta zakonskim normama šireg opsega od pravila sadržanih u ovoj Politici Društva

Voditelj obrade osobnih podataka je: Selectio d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju, Zagreb, Strojarska cesta 20, MBS 080702531, OIB: 18518491403.

Kontakt podaci voditelja obrade:

Adresa e-pošte za kontakt: kontakt@selectio.hr ili boris.trgovec@bt-lex.com

Telefon za kontakt: +38516065255 ili +385915147378

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka:  boris.trgovec@bt-lex.com

Izvršitelj obrade osobnih podataka: recruit crm

Ukoliko se koristimo uslugama vanjskih pružatelja usluga za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo svakako i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 1. Opći podaci

Ova politika privatnosti, kao i izjave sadržane u njoj, opisuje koje podatke prikupljamo, Vaša prava povezana s Vašim podacima kao i na koji način obrađujemo, te u koje svrhe upotrebljavamo vaše osobne podatke.

 

 1. Prikupljanje osobnih podataka

Osobnim podatkom, u smislu ove politike, smatra se svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, a kako je niže detaljno definirano u točki 4 ove politike privatnosti.

Vaši se Osobni podaci prikupljaju isključivo u kontaktu s Vama i po vašoj privoli. Molimo uzmite u obzir da su neki Vaši osobni podaci dostupni i s javno dostupnih internetskih izvora (npr. društvene mreže poput Facebook, LinkedIn, Instagram, isl). Društvo je svjesno njihovog postojanja, međutim tako dostupne podatke ne prikuplja i/ili obrađuje bez Vaše suglasnosti (bilo dane izričito nama ili trećim pružateljima usluga društvenih mreža).

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili, za koje ste nam dali izričitu osobnu privolu ili je obrada osobnih podataka zakonska obaveza Društva.

 

Ukoliko nas drugačije ne obavijestite (povučete privolu) obrađivat ćemo Vaše osobne podatke za isključivo danu svrhu. Svakako, u slučaju prestanka ili isteka zakonske osnove tj mogućnosti obrade Vaših osobnih podataka, odmah ćemo prestati s predmetnom obradom.

Društvo pridržava pravo na zaštitu svojih interesa u svojstvu voditelja obrade, kao i zaštite ispitanika, stoga može: (i) provesti aktivnosti radi utvrđenja identiteta korisnika, (ii) vaše ćemo zahtjeve uzeti u obzir samo ako su predani propisanim i unaprijed definiranim kanalima komunikacije, (iii), utvrdit ćemo osnovanost vašeg zahtjeva te vam uputiti odgovor, (iv) možemo odbiti vaš zahtjev i/ili pokrenuti odgovarajuće postupke ukoliko smatramo da je riječ o očito neosnovanom zahtjevu ili evidentnoj zloupotrebi prava.

 1. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Društvo ističe kako se različite vrste osobnih podataka mogu prikupljati u različitim situacijama, i to:

I          U kontaktima s Vama možemo tražiti da s Društvom podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • primanje informacija o uslugama, mogućnostima zapošljavanja, ostvarenju poslovne suradnje i novostima Društva  (Newsletter)
 • svrha potencijalnog zapošljavanja u tvrtki ili posredovanje kod zapošljavanja kod trećih osoba
 • sudjelovanje u web aktivnostima Društva na Internetu, uključujući naše stranice na društvenim mrežama (Facebook , LinkedIn, Instagram)
 • spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju Društvom
 • pomoć u razvoju naših usluga i portfelja prilagođenih Vama te kontinuirano poboljšanje istih
 • omogućavanje Društvu da Vas redovito informira o uslugama i novostima vezanima za temeljnu djelatnost tvrtke
 • rješavanje problema koji se tiču operativnog rada u Društvu kod naših klijenata i/ili problema koji se mogu pojaviti u pružanju usluga u kojima i Vi sudjelujete
 • primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili,
 • bilo koje druge svrhe za koju smo u tom trenutku od vas zatražili izričitu pisanu suglasnost.

II         Pri poslovanju s Društvom, u svojstvu radnika, poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • zapošljavanje u Društvu ili posredovanje u zapošljavanju radnika kod treće strane
 • osiguravanje pristupa informacijama
 • odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge i/ili općenito upita vezanih za radni i poslovni odnos s Društvom,
 • bilo koje druge svrhe za koju smo u tom trenutku od vas zatražili izričitu pisanu suglasnost.

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili, za koje ste nam dali izričitu osobnu privolu ili je obrada osobnih podataka zakonska obaveza Društva

 1. Vrste osobnih podataka koje Društvo prikuplja ili može prikupljati

 Društvo prikuplja i  obrađuje Vaše osobne podatke na temelju Vaše izričite, pisane i dobrovoljne privole, koju ste dali pristupom na našu službenu internetsku stranicu www.selectio.hr ili pristupom na naše službene profile na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, Instagram), zahtjevom za kontakt, zahtjevom za informacijama o poslovanju Voditelja obrade, izražavanjem primjedbe ili pohvale, zahtjevom za primanje oglasa za radno mjesto, dostavom zamolbi za radno mjesto, zahtjevom za primanje newslettera, te ulaskom u poslovni odnos sa nama.

Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom interakcije s Društvom putem pošte, elektroničke pošte, osobnim uručenjem podataka, telefonom, faks porukom, porukom putem SMS-a i/ili aplikacija, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa Društvo na Facebooku, LinkedIn-u i slično), možemo zatražiti ili dobiti osobne podatke kao što su:

 • ime i prezime
 • adresa e-pošte
 • broj telefona
 • podaci sadržani u životopisu,
 • Osobni Identifikacijski Broj (OIB),
 • Kopija osobne iskaznice
 • Podaci o školovanju
 • profil na društvenoj mreži
 • informacije o interesima i preferencijama
 • druge informacije o Vašim osobnim preferencijama u kontekstu djelatnosti kojom se Društvo bavi što uključuje i ponašanjem na Internetu.
 • te svi oni drugi osobni podaci koje ste nam tim putem samoinicijativno dostavili.

Kada s Društvom komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa e-pošte
 • telefonski broj
 • poslovna adresa
 • naziv i adresa, te OIB društva za koju radite
 • funkcija unutar tvrtke i odjela
 • osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr. Vaše profesionalno iskustvo i slično
 • načini prikupljanja osobnih podataka

Prikupljanje podataka vršimo i kroz:

 • sklapanje ugovora o suradnji i/ili radu, po bilo kojoj osnovi
 • pružanje usluga Društva
 • komunikacija s Društvom
 • razvijanje partnerstva
 • prilikom pristupa poslovnim prostorima Društva
 • sudjelovanje na sajmovima, događajima ili promocijama Društva
 • dobrovoljno sudjelovanje u anketama Društva

U sklopu poslovnog odnosa, trebate  na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa, te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka možemo odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu kao i  raskinuti postojeći ugovor. Svakako da niste dužni dati svoju suglasnost na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

Također, putem kolačića na našoj web stranici ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • internetski preglednik kojeg koristite

Važno je ponoviti da u svakom trenutku možete, i imate na to pravo, odustati od interakcije s nama, to jest tražiti brisanje Vaših osobnih podataka (a kako je niže definirano).

Zaključno, Društvo može prikupljati podatke koji spadaju u kategoriju posebno osjetljivih podataka, kao npr podaci o Vašem zdravstvenom stanju, kreditnoj zaduženosti isl. Međutim, za svako takvo prikupljanje i obradu nužan je Vaš prethodni pristanak. Odbijanje Vašeg pristanka izvan granica razumnog, može rezultirati raskidom suradnje s Vama, budući da su neki od tih podataka nužni za ispunjenje naših zakonskih obveza. Neovisno o navedenom, niti jedna naša odluka vezana uz Vašu pravnu poziciju ne temelji se na automatiziranoj obradi podataka.

Društvo ne prikuplja podatke o osobama mlađim od 16 godina.

 1. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelj obrade obrađuje u sljedeće svrhe i temeljem:

 1. Ispunjenja zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koje smo dužni vršiti prema važećim propisima, a sve sa svrhom ispunjavanja zakonskih obveza;
 2. Ispunjenja ugovora – Osobne podatke obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje su predmet ugovora (npr. Zakon o obveznim odnosima), a temeljem toga što je obrada nužna radi ispunjenja ugovornih obveza;
 3. Sa svrhom kontaktiranja radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, zahtjeva za informacijama, prijavom na newsletter i slično, a temeljem suglasnosti koju ste nam dali ili temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 4. Sa svrhom zaštite osoba i imovine – Videonadzor prostorija te evidencija posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 5. Sa svrhom sudjelovanja u nagradnim natječajima i nagradnim igrama – Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnih natječaja i nagradnih igara temeljem zakonskih obveza i temeljem suglasnosti koju ste nam dali prijavom na iste;
 6. Sa svrhom promocije – Voditelj obrade objavljuje fotografije dobitnika nagradnih natječaja i nagradnih igara, temeljem suglasnosti koju ste nam dali
 7. Neku drugu svrhu, pod uvjetom da ste za to prethodno obavješteni i dali svoj pristanak.

Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem zakona, ugovora, legitimnog interesa i Vaše izričite, dobrovoljne i pisane suglasnosti.

 1. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Voditelj obrade čuva osobne podatke pojedinaca onoliko dugo koliko je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Voditelj obrade se vodi kriterijem da je minimalno razdoblje čuvanja podataka ujedno i maksimalno razdoblje te se pri tome vodi zakonskim obvezama koje reguliraju čuvanje osobnih podataka. Za svaku svrhu obrade podataka za koju zakonom nije propisano obvezno razdoblje čuvanja, voditelj obrade je odredio rok za brisanje odnosno anonimizaciju podataka.

Niže u tekstu dostavljamo vam kratak pregled vrste osobnih podataka i svrhe kao i vremena njihovog čuvanja:

 

Osobni podatak

Dobiven od

Svrha

Pravna osnova

Vrijeme čuvanja

Identifikacijski podaci (npr. ime, prezime, oznaka računa, OIB, preslika osobne iskaznice, itd.)

Izravno od korisnika

Izvršenje ugovora  - omogućiti Društvu pružanje usluge te Vaše eventualno zapošljavanje

Privola

Tijekom trajanja radnog odnosa, ne duže od 3 godine nakon prestanka radnog odnosa

 

Zahtjev nadležnih tijela za dostavom osobnih podataka

Zakonska obveza

Do 10 godina nakon prestanka radnog odnosa

 

Sprečavanje eventualnih zloupotreba

Legitimni interes/zakonska obveza

Do 10 godina nakon prestanka radnog odnosa

Kontakt podaci (e-mail, adresa, telefonski broj)

Izravno od korisnika

Izvršenje ugovora - omogućiti Društvu pružanje usluge te Vaše eventualno

privola

Tijekom trajanja radnog odnosa, ne duže od 3 godine nakon prestanka radnog odnosa

Izravno od korisnika

Slanje newslettera, obavijesti isl

privola

Najkasnije do opoziva

Izravno od korisnika

Otklanjanje poteškoća u komunikaciji, ulaganje prigovora

privola

Najkasnije do opoziva

Izravno od korisnika

Sprečavanje eventualnih zloupotreba

Legitimni interes/zakonska obveza

Do 10 godina nakon prestanka radnog odnosa

Podaci o prethodnom zaposlenju (podaci o poslodavcu, reference, kontakt podaci prethodnog poslodavca, podaci o stažu mirovinskog osiguranja)

Izravno od korisnika

Izvršenje ugovora  - omogućiti Društvu pružanje usluge te Vaše eventualno zapošljavanje.

Omogućiti potencijalnim poslodavcima uvid u vaš životopis i vaše kvalifikacije

privola

Najkasnije do vašeg zapošljavanja kod trećih osoba – potencijalnih poslodavaca

Podaci o Vašem IBAN-u, kopija kartice tekućeg računa

 

Omogućiti Društvu pružanje usluge – zaposlenja kod poslodavca te isplatu vaše plaće

Izvršenje ugovora / zakonska obveza

Najkasnije do prestanka vašeg radnog odnosa, no ne duže od 10 godina nakon prestanka radnog odnosa

 

Zahtjev nadležnih tijela za dostavom osobnih podataka

Zakonska obveza / zakonska obveza

Do 10 godina nakon prestanka radnog odnosa

 

Sprečavanje eventualnih zloupotreba

Legitimni interes / zakonska obveza

Do 10 godina nakon prestanka radnog odnosa

Javno dostupni profil na društvenim mrežama

Izravno od korisnika

Eventualno zapošljavanje i provjera referenci

Legitimni interes

Do opoziva pristanka/opoziva profila na mrežama

Digitalni podaci: geo-lokacija/IP adresa, vrstu uređaja, naziv uređaja, ID uređaja, kod države, podatke o pružatelju Internet usluge, verziju operativnog sustava

Izravno od korisnika

Omogućiti Društvu učinkovitije pružanje usluga, optimizaciju korisničkog sučelja, dostava podataka korisnicima usluga Društva

privola

Do opoziva suglasnosti korisnika, no ne duže od 12 mjeseci od prestanka odnosa

 

Sprečavanje zloupotreba

Legitimni interes

Do 12 mjeseci

Zapisi o telefonskim pozivima

Trećih osoba – pružatelja TK usluga

Izvršenje ugovora

Zakonska obveza

Sukladno računovodstvenim propisima, do 10 godina

Drugi podaci – npr odgovori dani iz marketinških anketa

Izravno od korisnika

Bolje razumijevanje očekivanja potencijalnih kandidata prilikom zapošljavanja

pristanak

Do 12 mjeseci

 

Razumijevanja radi, ako je primjerice pokrenut postupak osobni podaci čuvat će se do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

 1. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (dopuna, potpuni ili djelomični opoziv) možete u svakom trenutku izvršiti na način da nam se obratite putem elektroničke pošte: kontakt@selectio.hr ili putem pošte na adresu: Selectio d.o.o., 10000 Zagreb, Strojarska cesta 20.

Ukoliko opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.

 1. Prava ispitanika

Društvo u svakom trenutku vodi računa o Vašim pravima te niti jedna odredba ove politike privatnosti, kao niti jedan postupak Društva i/ili njegovih radnika nije usmjeren k umanjenju i/ili povredi Vaših prava, već upravo suprotno Društvo ulaže značajne napore u očuvanju Vaših prava. Stoga su niže taksativno navedena Vaša prava:

 1. Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka - svaki ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu da li se obrađuju Vaši osobni podaci,  te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas
 2. Pravo na ispravak - u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ispravimo ili dopunimo Vaše osobne podatke koje obrađujemo u slučaju da su nepotpuni ili netočni
 3. Pravo na brisanje - od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 4. Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
 1. Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
 2. Pravo na mogućnost prijenosa podataka - od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 1. Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu - ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja.

 

Za ostvarivanje gore navedenih prava ili u slučaju sumnje na eventualne povrede osobnih podataka moguće je obratiti se našem službeniku za zaštitu osobnih podatka na adresu:  kontakt@selectio.hr. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Uvažavajući gore navedeno, Društvo je razvilo sustav fizičkih, tehničkih i organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi te se angažiraju partneri s kojima se ugovaraju odgovarajuće mjere zaštite.

Društvo ima pravo na zaštitu svojih interesa, kao i zaštitu korisnika, te će Društvo sukladno tome:

 

 • provesti aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva, uključujući traženje dodatnih informacija u tu svrhu, prije odgovaranja na zahtjev;

 

 • valjani zahtjevi će se prihvaćati samo putem definiranih kanala komunikacije i obrazaca;

 

 • provesti procjenu utemeljenosti zahtjeva i uputiti odgovor na zahtjev;

 

 • provesti procjenu prekomjernosti zahtjeva i ukoliko se neka od navedenih prava koriste u prekomjernoj mjeri i s očitom namjerom zlouporabe,

 

Razumijevanja radi, kao što je već istaknuto, neka od navedenih prava nisu apsolutna, i Voditelj obrade ima pravo ograničiti ostvarivanje pojedinih prava, pod uvjetima i na način propisan Uredbom(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i svim primjenjivim propisima. O razlozima kao i osnovi za odbijanje svakog pojedinačnog zahtjeva korisnik će biti obaviješten. Voditelj obrade u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne informacije. Taj rok se može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

 1. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • po nalogu nadležnih državnih tijela (sudova, Ministarstava, isl),
 • ako su podaci potrebni sudu, ili drugim tijelima javne vlasti za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni Poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa s Vama  dostaviti trećim osobama,
 • podatke koji se automatizirano prenose pružateljima digitalnih usluga – SuccessFactor, Microsoft i Google, uz primjenu svih standardnih klauzula o zaštiti osobnih podataka.

 

 

Molimo uzmite u obzir da pri upotrebi digitalnih usluga trećih strana kao npr. Google, Google analytics, Microsoft, isl (dalje: „Velika IT društva“) Društvo je pristalo na ponuđene standardne uvjete poslovanja tih Velikih IT društava, no Društvo nema mogućnost verifikacije i/ili utjecaja na ta društva oko eventualnog prijenosa vaših osobnih podataka od strane Velikih IT društava izvan okvira za koja jamče ta Velika IT društva. Društvo nastoji tehničkim metodama, a naročito pseudoanonimizacijom podatka, smanjiti sve potencijalne rizike

 1. Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o poslovanju, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, te ostalih elektronskih obrazaca. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu koja je navedena uz svaki obrazac. Prijenos osobnih podataka trećim stranama provodimo ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu i to samo one podatke koji su za to potrebni. Pristup internetskoj stranici se protokolira, te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ (eng. Cookies) koji se pohranjuju na računalu posjetitelja naše službene internetske stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše službene internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

 1. Više o kolačićima koje koristimo

Kolačić je informacija (tekstualna poruka, to jest .txt file) spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili IP adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići omogućavaju da Vaše iskustvo pregledavanja naše web stranice bude najbolje moguće jer „pamte“ Vaše preferencije tako da ne moraš stalno iznova unositi iste detalje. Na primjer, kolačići Vam omogućavaju da se prijavite na jednoj web stranici i ne morate se opet prijavljivati ako pređete na neku drugu web stanicu. Također, sve Vaše postavke za prikazivanje web stranice bit će zapamćene za sljedeći put kad se na nju vratite.

Mi pomoću kolačića ne možemo pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu te ne možemo čitati Vaše osobne podatke iz sadržaja kolačića.

Kakve kolačiće koristimo i zašto?

Nužni kolačići:

 

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

 

Naziv

Davatelj usluga

Svrha

Ističe

Vrsta

JSESSIONID

LinkedIn

Čuva stanja korisnika kroz zahtjeve na stranicama.

sesijski

HTTP

li_gc

LinkedIn

Pohranjuje status pristanka korisnika za trenutnu domenu

2 godine

HTTP

CookieConsent

Cookiebot

Pohranjuje status pristanka korisnika za trenutnu domenu

1 godina

HTTP

PH_HPXY_CHECK

www.selectio.hr

Koristi  se za prevenciju i otkrivanje hakerskih napada na web stranicu upotrebom sile-tzv. „brute force“ hakerski napadi.

sesijski

HTTP

wordpress_test_cookie

www.selectio.hr

Koristi se radi provjere da li korisnički preglednik podržava kolačiće

sesijski

HTTP

 

Za postavke:

 

Kolačići za postavke omogućuju web-stranici da zapamti podatke koji mijenjaju način na koji se stranica ponaša ili izgleda, kao što je vaš željeni jezik ili regija u kojoj se nalazite.

Naziv

Davatelj usluga

Svrha

Ističe

Vrsta

_icl_current_language

www.selectio.hr

Pohranjuje korisnikov preferirani jezik na web stranici.

1 dan

HTTP

 

Statistički:

 

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

Naziv

Davatelj usluga

Svrha

Ističe

Vrsta

__utma

www.selectio.hr

Prikuplja podatke o tome koliko je puta korisnik posjetio web stranicu kao i datume za prvi i najkasniji posjet. Koriste ga Google Analytics.

2 godine

HTTP

__utmb

www.selectio.hr

Registrira vremensku oznaku s točnim vremenom kada je korisnik pristupio web stranici. Koristi ga Google Analytics da izračuna vrijeme trajanja posjeta stranici.

1 dan

HTTP

__utmc

www.selectio.hr

Registrira vremensku oznaku s točnim vremenom kada je korisnik napustio web stranicu. Koristi ga Google Analytics da izračuna vrijeme trajanja posjeta stranici.

Sesijski

HTTP

__utmt

www.selectio.hr

Koristi se da bi se ograničio brzinu pristupa serveru.

1 dan

HTTP

__utmz

www.selectio.hr

Prikuplja podatke od kuda je korisnik došao, koji se pretraživač koristio, što se pretraživalo i koji pojam pretraživanja je upotrjebljen. Koristi ga Google Analytics.

6 mjeseci

HTTP

 

Marketinški:

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Naziv

Davatelj usluga

Svrha

Ističe

Vrsta

bcookie

LinkedIn

Koristi ga usluge društvene mreže, LinkedIn, za praćenje upotrebe uključenih usluga.

2 godine

HTTP

bscookie

LinkedIn

Koristi ga usluga društvenih mreža, LinkedIn, za praćenje upotrebe uključenih usluga.

2 godine

HTTP

lang

LinkedIn

Postavljen od strane LinkedIn kad web stranica sadrži uključen „prati nas“ panel.

Sesijski

HTTP

lidc

LinkedIn

Koristi ga usluge društvene mreže, LinkedIn, za praćenje upotrebe uključenih usluga.

1 dan

HTTP

 

Nerazvrstani:

Nerazvrstani kolačići su kolačići koji se nalaze u procesu razvrstavanja u kombinaciji s davateljima usluga pojedinačnih kolačića.

Ne koristimo kolačiće ove vrste

 

Kako promijeniti postavke kolačića ili onemogućiti kolačiće?

Primjenjivi propisi navode da možemo spremiti kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo nužni za rad naše web stranice. Za sve ostale vrste kolačića trebamo Vašu privolu. Ako ne želiš prihvatiti pohranjivanje kolačića, samostalno možeš urediti postavke o pohranjivanju kolačića.

Dobrovoljno danu privolu na kolačiće možete opozvati u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, jednostavnim klikom na sljedeću poveznicu:

Vaše trenutno stanje: Dozvoli sve kolačiće. Promijenite svoju privolu

Uz to, kolačići se općenito mogu odbiti ili izbrisati pomoću odgovarajućih postavki web preglednika. Naša web stranica omogućuje Vam da samostalno, u okviru svojeg web preglednika, putem tzv. cookie banner odaberete želite li prihvatiti kolačiće ili ne. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem uređaju potrebno je ažurirati postavke Vašeg web preglednika. Različiti web preglednici omogućuju Vam različite kontrole. Generalno, Vaš preglednik će Vam ponuditi mogućnost prihvaćanja, odbijanja ili brisanja kolačića u svakom trenutku, pri čemu možete odabrati koje kolačiće želiš obrisati — od kolačića trećih strana do posebno odabranih kolačića koje su postavile same web stranice.

Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • MS Edge • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom).

Više se možete informirati na sljedećim web stranicama:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/hr/
http://www.aboutads.info/choices/

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćeš dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Ukoliko onemogućite kolačiće, i dalje možete pregledavati stranicu www.electus.hr, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju putem adrese elektroničke pošte kontakt@selectio.hr

 1. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice i svakako Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava. Tehničke i organizacijske mjere opisane su u Prilogu 1 ovoj politici.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

 1. Ostale odredbe

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom politikom privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Svaki pojedinac koji smatra da mu je Društvo povrijedilo njezina/njegova prava vezana uz zaštitu osobnih podataka ima pravo uložiti odštetni zahtjev protiv Društva. Teret dokazivanja nastanka štete, kao i osnove i visine štete je na pojedincu, dok je teret dokazivanja pravilne obrade osobnih podataka na Društvu.

Odgovornost Društva za eventualnu povredu osobnih podataka trećih osoba ograničena je na stvarno nastalu štetu. Svaka druga odgovornost izričito je isključena.

U slučaju povrede ili sumnje na povredu osobnih podataka od strane Društva i/ili njegovim radnika, pojedinac koji smatra da su mu prava povrijeđena treba se prvo obratiti Društvu radi pokušaja mirenja, i to na adresu elektroničke pošte: kontakt@selectio.hr ili na fizičku adresu: Selectio d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20. Društvo je dužno odgovoriti na svaki takav zahtjev u roku od mjesec dana od primitka istog. U slučaju da Društvo dobije zahtjev pojedinca, pojedinac je prije pokretanja parničnog postupka, dužan pokrenuti postupak izvansudskog mirenja, te tek po eventualno neuspješnom mirenju pokrenuti parnični postupak, i to pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

 

Ova politika privatnosti stupa na snagu na dan 24.05.2018. Društvo je vlasnik ovog dokumenta i svih, a uprava Društva dužna je revidirati ga jednom godišnje. Zadnja revizija ove politike privatnosti izvršena je na dan 12.01.2023.