Razvoj profesionalnih vještina

SELECTIO edukacije

Pronađite pravu edukaciju za vaš tim.

Soft skills edukacije pomažu zaposlenicima u razvoju interpersonalnih vještina, komunikaciji povratnih informacija, preuzimanju odgovornosti i proaktivnosti. Učimo kako uspješno identificirati problem i razmišljati outside the box. Nakon naših soft skill edukacija članovi timova bolje surađuju jedni s drugima i brže dolaze do ciljeva. Na ovaj način organizacija razvija najvažnije vještine, podiže efektivnost i produktivnost te osigurava agilne zaposlenike koji se prilagođavaju promjenama i izazovima.

Soft skills

Zašto ulagati u razvoj interpersonalnih vještina?

  • Osobni i profesionalni razvoj
  • Isticanje na tržištu rada
  • Razvoj kompetencija
  • Mogućnost mentoriranja
  • Bolji engagement među zaposlenicima
  • Podrška timu

Edukacija 1

Razvijanje komunikacijskih vještina

Komunikacija je i izvor i rješenje većine problema s kojima se susrećemo - kako poslovno tako i privatno.

Broja istraživanja ističu komunikacijske vještine kao ključne vještine za profesionalni uspjeh, motiviranje drugih, pregovaranje te stvaranje bolje mreže kontakata.

Na radionici za razvoj komunikacijskih vještina učimo kako biti svjesniji sebe i kako prilagoditi komunikacijski stil različitim okolnostima. Također, učimo slušati sugovornika i čuti ono što nam govori - indirektno, prepoznavajući neizgovorene potrebe.

Po završetku radionice jasnije ćete komunicirati i znat ćete potaknuti razumijevanje čime ćete lakše prevenirati i riješiti nastale konflikte. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti alate poput - Upitnik tipova ličnosti i Role-play.  

Edukacija 2

Četiri Sobe Promjene®

Četiri Sobe Promjene® najpoznatiji je i najkorisniji alat za provođenje promjena u poslovnom svijetu.

Zaposlenici se smještaju u četiri psihološka stanja uma – zadovoljstvo, negiranje, zbunjenost i inspiracija. Prva dva stanja opiru se promjeni dok druga dva stanja prihvaćaju promjenu. U krizi svi se pomičemo iz zadovoljstva u negiranje te kroz zbunjenost dolazimo do odustajanja koje otvara put prema inspiraciji i razvoju. Jednom kada zaposlenici nauče prepoznati u kojoj su fazi promjene lakše će se nositi s promjenom i kvalitetnije će upravljati na proces promjene preuzimajući odgovornost za svoje osjećaje i postupke. 

Ovaj alat podržava inovacije, razvoj, promjene i transformaciju, kao i stabilnost poslovanja. Učinkovit je u svim vrstama tvrtki i organizacija, a mogu ga koristiti i pojedinci, grupe i složeni sustavi. Četiri Sobe Promjene® povećava razumijevanje i prihvaćanje različitosti u timu i organizaciji.

Uz Četiri sobe promjene® koristimo i Organizacijski Barometar® koji pomaže odgovoriti na pitanja: Kako nam ide? Kako se osjećamo? Što želimo poduzeti? Pomoću 40 pitanja mjerimo organizacijsku klimu i stupanj spremnosti za promjenu.

 

Edukacija 3

Nošenje sa stresom i sprječavanje burnouta

Dugotrajno izlaganje bilo kojoj vrsti stresa može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih posljedica te simptoma burnouta koji se manifestira kroz emocionalnu iscrpljenost, cinizam te nedostatak profesionalnih postignuća.

Osim što je poguban za pojedince, burnout je opasan i za organizacije jer negativno utječe na produktivnost i motivaciju. Ipak, savladavanjem pojedinih tehnika moguće je detektirati uzroke, prevenirati burnout i izgraditi dugoročnu otpornost na stres.

Na našim treninzima možete naučiti osvijestiti stresore i misli koje dovode do neugodnih emocija, reakcija i ponašanja. Uz alate koje pružamo možete izgraditi dugoročnu otpornost na stres te naučiti tehnike za nošenje s neizvjesnošću, brigama i neugodnim emocijama. 

 

Edukacija 4

Poticanje motivacije, angažiranosti i inovativnosti

Poticanje motivacije, angažiranosti i inovativnosti radionica je na kojoj ćete usvojiti vještinu poticanja intrinzične motivacije kako biste bili produktivniji. Saznat ćete koje vrste motivacije postoje, što je kontraproduktivno u postizanju bolje angažiranosti te koja je važnost autonomije i osobnog razvoja. Usvojit ćete razliku između motivacije i angažiranosti i naučit ćete kako su oni povezani s rezultatima.

Savladat ćete metode poput design thinkinga kao alata za inoviranje i osmišljavanje novih ideja. Pomoću metode gamifikacije pronaći ćete motivaciju za obavljanje najmanje zanimljivih zadataka. 

Ova radionica namijenjena je zaposlenicima i voditeljima timova koji žele saznati motivacijske faktore koji zaista pokreću rezultate, a posebno je korisna za osobni i profesionalni razvoj i well-being.

 

Edukacija 5

Upravljanje promjenama

Uvodite promjene u tim ili organizaciju, ali niste sigurni kako će ih prihvatiti dio zaposlenika?

Adekvatnom pripremom na promjene osiguravate lakše prihvaćanje i spremnost zaposlenika. Razvojem kompetencija upravljanja s promjenama stvarate okruženje u kojemu će vladati razumijevanje i motivacija. 

Na radionici upravljanja promjenama učimo razumjeti uzrok i kretanje promjene te važnost promjene za organizacijski rast. Različitim modelima upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini, poput Četiri sobe promjene®, naučit ćete kako se osobno nositi s promjenom i kako planirati i uspješno provoditi promjene u organizaciji. 

Edukacija 6

Upravljanje različitostima

Različitosti unutar organizacije i diskriminacija na temelju njih ne odnose se samo na rod, seksualno orijentaciju ili etničku pripadnost, već i na različite tipove ljudi koji imaju različita razmišljanja, ideje i vrijednosti. Različitosti zaposlenika su zapravo vrijednost ako se znaju prepoznati i iskoristiti. Pravilno upravljanje različitostima potiče inovativnost, kreativnost, različite perspektive, sagledavanje iz više kutova i brže rješavanje problema, dodatno omogućava zaposlenicima da budu autentični.

Na treningu upravljanja različitostima učimo prepoznati različitosti u timu te upravljati heterogenim grupama u svrhu postizanja organizacijskih ciljeva. U heterogenim grupama prepoznajemo potencijal i učimo upravljati na inkluzivan način kako bi iskoristili potencijali svih zaposlenika.

Najprije detektiramo neprihvatljiva ponašanja prema zaposlenicima zbog različitosti, a zatim ih ispravljamo. Promatramo razloge iza timskih disfunkcija i učimo kako ih riješiti te upravljamo grupnim procesima kako bi se povećala učinkovitost tima. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti neke od sljedećih alata: BELBIN Team Roles®, Upitnik tipova ličnosti i DNLA®. 

Edukacija 7

Izgradnja feedback kulture

Poticanje povratne informacije ključno je za razvoj zaposlenika i povećanje angažiranosti.

Razna istraživanja upozoravaju na važnost učestalih povratnih informacija te ukazuju na to da, osim pozitivnih povratnih informacija, većina zaposlenika preferira i korektivne povratne informacije na radnom mjestu. Zato je iznimno bitno ne zanemariti ih i uputiti ih na najbolji mogući način.

Na treningu izgradnje feedbacka učimo o feedbacku kao alatu za motiviranje i razvoj zaposlenika te kako dati, primiti i tražiti feedback. Također učimo kako premostiti individualne razlike u poimanju povratne informacije. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti alate poput: Upitnik tipova ličnosti, Role-play, i DNLA. 

Edukacija 8

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija je nužan preduvjet dobrog leadershipa zbog čega je važno kontinuirano poticati zaposlenike na razvoj socio-emocionalnih vještina.

Na radionici o emocionalnoj inteligenciji učimo prepoznati svoja i tuđa emocionalna stanja te upravljati svojim emocijama. Saznajemo čemu služe različite emocije te kako iskoristiti vlastite emocije u svrhu osobnog razvoja i uspješnijeg nošenja s izazovima. 

Edukacija 9

Vođenje remote timova

Na radionici savladavamo osnove korake za oblikovanje željenog stila vođenja te definiramo potrebne prilagodbe stila vođenja sukladno potrebama tima. Kako bi se razvio timski duh, učimo potaknuti osjećaj sigurnosti i definiramo korake za pokazivanje brige o zaposlenicima. 

Kreiramo upute za stvaranje plana krizne komunikacije kako bi pružili osnovnu psihološku podršku zaposlenicima za vrijeme krize. 

Radionica je namijenjena voditeljima novoformiranih ili remote timova te product ownerima. 

Edukacija 10

Upravljanje ciljevima

Znate li svrhu svoje organizacije? Ima li vaša organizacija postavljene strateške ciljeve i je li ih mijenjala zbog prilagođavanja promjenama? 

Istraživanja pokazuju da je učinkovito upravljanje ciljevima nužno u postizanju poslovnih rezultata te razvoju zaposlenika i organizacije.

Na radionici o upravljanju ciljevima naučit ćete: (1) zašto su ciljevi važni za postizanje rezultata, (2) metodologije za postavljanje ciljeva i povezanost ciljeva s motivacijom i angažiranosti, (3) ključne indikatore uspjeha te (4) postavljanje ciljeva sa svrhom i povezivanje ciljeva sa strategijom organizacije. 

Edukacija 11

Upravljanje vremenom

Možete li se fokusirati ili imate osjećaj da vrijeme ''curi''? Znate li odrediti prioritete? 

Upravljanje vremenom jedna od najpoželjnijih poslovnih vještina, ali istovremeno jedna od najrjeđe zastupljenih. Organizacije čiji zaposlenici učinkovito upravljaju vremenom bilježe rast poslovanja, povećani organizacijski učinak te veću razinu zadovoljstva i motivacije zaposlenika.

Na edukaciji o upravljanju vremena naučit ćete kako: (1) učinkovito upravljati vremenom, (2) osvijestiti time stealere i uzorke odugovlačenja, (3) održati fokus, postavljati prioritete i mijenjati ih u skladu s promjenom ciljeva te (4) delegirati tako da se zadrži efikasnost ali i potakne razvoj drugih. 

B48c6da4 954f 41ef 9b28 3abbd2383e7e

Recruitment and Selection Project Manager / HR consultant, SELECTIO

Ivana Matijević

Kao diplomirana psihologinja, Ivana se Grupi SELECTIO pridružila 2015. godine, kada je dobila priliku raditi na  projektima regrutiranja i selekcije za brojne renomirane organizacije. Tijekom svog rada, Ivana je uspješno vodila i realizirala brojne kompleksne potrage za kandidatima različitih profila i razina odgovornosti. Njezini klijenti uključuju neke od najpoznatijih i najuspješnijih domaćih i međunarodnih kompanija, kao što su Heineken, Coca Cola, IKEA, Hrvatski Telekom, Pliva, Podravka i mnoge druge.

Kao odličan poligon za stjecanje dubljeg uvida u tržišta rada i upoznavanje sa kvalitetom HR procesa inozemnih i domaćih kompanija, Ivani služi i dugogodišnje iskustvo rada na konzultanskom projektu certifikat Employer Partner. Uz navedeno, Ivana radi i kao trenerica, koja je imala priliku kreirati transformacijske edukacijske programe vezane uz razvoj leadership vještina za velike B2B projekte, kroz koje je obuhvaćeno preko 300 menadžera.

 

53e59fde 5584 4551 83ef a2c1acf430db

Senior HR Consultant, SELECTIO

Tanja Prekodravac

Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.  Završila je edukaciju iz Gestalt psihoterapije, body psihoterapije te coachinga.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.

1d17b2f0 b888 408a bd8d 5ba21852251f

People and Culture Lead, SELECTIO

Ana Frlan Bajer

Ana se pridružila Grupi SELECTIO 2007. godine kao Voditeljica projekata regrutacije i selekcije. U tvrtku IKEA Hrvatska prelazi 2013. godine gdje sudjeluje u pripremi, planiranju i provođenju selekcije i zapošljavanja preko 300 zaposlenika prve IKEA robne kuće u Zagrebu. Kao interni trener sudjelovala je i u onboardingu istih zaposlenika. Po završetku projekta, iz obiteljskih razloga, seli u Singapur gdje je kroz volonterski rad stekla vrijedno međukulturalno iskustvo. Po povratku u Hrvatsku, vraća se u Grupu SELECTIO i počinje se baviti onime što najviše voli, a to su edukacije i razvoj ljudskih potencijala.

Radila je na razvoju i provedbi više programa iz područja leadershipa. Održala je mnoge radionice iz područja komunikacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom i ciljevima, profesionalnog stresa, motivacije i dr. Osim kao HR konzultant i trener za vanjske klijente radi i na razvoju HR procesa unutar Grupe SELECTIO.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner te karijerna savjetovanja.

Diplomirana je psihologinja i psihoterapeutkinja integrativnog usmjerenja.

 

Ea373962 2ee3 417f 9121 a7a823e4709e

Senior HR Consultant, SELECTIO

Jasna Belamarić

Kao začetnica programa za razvoj rukovodećih državnih službenika i dugogodišnja suradnica Državne škole za javnu upravu, Jasna je obrazovala više generacija rukovoditelja. Utemeljila je programe za nekoliko kolegija te je osmislila i provela brojne edukacijske i razvojne programe. Magistrirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i educirala se u nekoliko psihologijskih pravaca nakon čega je stekla 20 godina iskustva kao HR stručnjakinja, trenerica i konzultantica za razvoj ljudskih potencijala. Na Visokom učilištu za ekonomiju poduzetništva predavala je kolegij Organizacijske psihologije, a danas se uz HR savjetovanje bavi i executive coachingom te istraživanjem organizacijske klime i radnog zadovoljstva.

A4f58acc 8f09 40af a10e 9ae60ac50d4b

Head of Assessment Department / HR Consultant, SELECTIO

Ana Petelinšek

Kao magistrica psihologije, Ana se SELECTIO Grupi pridružila 2017. godine unutar odjela Regrutacije i selekcije. Vodila je brojne kompleksne potrage u raznim industrijama te je surađivala s internacionalnim tvrtkama kao što su Henkel, Heineken, Fortenova Grupa, Dukat, Coca-Cola, Tele2, INA, Schneider Electric i British American Tobacco.

Njezino iskustvo uključuje i rad na konzultantskim projektima poput certifikata Employer Partner i priznanja Izvrsnost u izazovima gdje je imala priliku evaluirati HR prakse za domaće i internacionalne organizacije, uz što je sudjelovala i vodila projekte ispitivanja organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika.

U ulozi trenera, sudjelovala je na višegodišnjem employer branding projektu osnaživanja mladih i nezaposlenih osoba za ulazak na tržište rada. Osim toga, razvijala je sadržaj treninga i održavala razne edukacije i webinare s fokusom na leadership i soft skills, nakon čega je postala koordinatorica projekta Future Resilience.

Njezino višegodišnje iskustvo psihološkog savjetovanja uključuje rad na Programu savjetovanja i podrške zaposlenicima, kao i terapijski rad unutar privatnog psihološkog centra te studentskog savjetovališta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osim toga, trenutno je na superviziji za Kognitivno-bihevioralnog psihoterapeuta.

9b15b290 26ec 4c6a 952c 88e1da6c8fa0

People and Culture Consultant, SELECTIO

Erna Tomiša

Erna je diplomirana psihologinja koja je svoj profesionalni put započela 2018. godine u odjelu organizacijskog dizajna i razvoja SELECTIO Grupe, od kada radi na osmišljavanju soft skill i leadership radionica i edukacija. Kao HR specijalistica sudjeluje u implementaciji raznih konzultantskih projekata poput ispitivanja organizacijske klime, kulture i angažiranosti zaposlenika, a rezultate istraživanja koristi u razvojnim organizacijskim planovima.

Uspješno je implementirala i nadogradila brojne procese upravljanja ljudskim resursima, te je osmislila primjenu programa za razvoj timske kohezije i izgradnje otpornosti zaposlenika, a uz to je koordinirala SELECTIO HR Akademiju kroz koju su prošli brojni HR specijalisti u Hrvatskoj.

Kao certifikatorica na projektu Poslodavac Partner promiče kvalitetno upravljanje ljudskim resursima i podiže standarde izvrsnosti. Glavni cilj joj je zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i ljudskih prava zbog čega je aktivna u brojnim projektima izvan SELECTIO Grupe koji promiču navedene ciljeve i grade bolje sutra.

3b071d35 d755 4d65 b0b7 53c8d4fd3e6a

Assessment, Talent Acquisition and Executive Search Consultant, SELECTIO

Jelena Majcen

Kao diplomirana psihologinja Jelena se SELECTIO Grupi pridružila 2018. godine gdje radi s internacionalnim organizacijama kao što su Philip Morris International, Coca-Cola, Schneider Electric, Tifon i Croatia osiguranje. Specijalizirana je za vođenje opsežnih potraga talenata u okviru kojih kontinuirano provodi istraživanja tržišta te procjenjuje kompetencije kandidata. Osim toga, sudjeluje u implementaciji konzultantskih projekata iz područja ljudskih resursa poput ispitivanja organizacijske klime, angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika.

Kreirala je nekoliko soft skills radionica te je uključena u provedbu programa usmjerenih na razvoj leadership vještina, sudjeluje u provedbi karijernih savjetovanja, te kao certifikatorica na globalnom projektu Poslodavac Partner procjenjuje kvalitetu HR procesa brojnih domaćih i inozemnih organizacija.

3f28308e 3d77 4a7b b559 7fb78acb7f62

Recruitment and Selection Project Manager / HR consultant, SELECTIO

Iva Raguž

Iva je unutar Grupe SELECTIO započela na projektima regrutacije i selekcije zaposlenika te je vodila veliki broj kompleksnih potraga za klijente u različitim industrijama s fokusom na područje prodaje i marketinga. U ulozi Voditelja projekata regrutacije i selekcije, imala je priliku raditi za brojne internacionalne tvrtke kao što su Henkel, Heineken, Philip Morris International, Styria, Hrvatski Telekom, IKEA, Pliva, Coca-Cola i dr. Bavila se istraživanjem tržišta, provođenjem intervjua i procjenom kompetencija kandidata te je stekla odličan uvid u tržište rada.

Kao HR konzultant i trener, sudjelovala je u razvoju i provedbi programa usmjerenih na osobni i profesionalni razvoj. Održala je brojne radionice u području komunikacijskih vještina, upravljanja promjenama, timske dinamike, upravljanja vremenom, nošenja sa stresom i dr.

U ulozi trenera, sudjelovala je na velikom višegodišnjem programu osnaživanja mladih za ulazak na tržište rada.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner te karijerna savjetovanja.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Preporuke

Što kažu naši klijenti?

U SELECTIO Grupi smo našli partnera s kojim surađujemo na više komplementarnih područja. Podržavaju nas u pronalasku novih talenata, te nam pružaju sveobuhvatnu podršku u razvoju. Zahvaljujući timu vrsnih HR stručnjaka sigurni smo da su sredstva izdvajamo za razvoj zaista uložena, a ne bačena u vjetar. Tople i iskrene preporuke od PSK HR tima.

Petra Grabušić

Head of HR

Prepoznali smo potrebu za osnaživanjem zaposlenika u ovim nepredvidivim vremenima punih promjena. Zaposlenici su iznimno zadovoljni SELECTIO programom kojeg u velikom postotku preporučuju kolegama, a povratne informacije su odlične! Uz grupne webinare imaju mogućnost anonimnog javljanja psiholozima, ako im je potrebna dodatna individualna podrška i pomoć.

Hana Naoulo Bego

HR Manager | TIFON

Svi ciljevi koje smo htjeli ostvariti su postignuti s vrijednošću više. Naš 'buddy' program i dalje traje - godinu i pol nakon završetka programa buddyi redovno održavaju sastanke, pomažu si i usmjeravaju se u osobnom i profesionalnom razvoju, često naglašavajući koliko im tailor-made leadership program bio koristan i dragocjen….a ja ne mogu zamisliti bolju potvrdu o vrijednosti programa od toga.

Andrea Puljašević Zec

HR Manager | PORSCHE CROATIA

Nikada nije kasno.

Razvijte nove vještine uz pomoć najboljih HR stručnjaka u Hrvatskoj!

POŠALJI UPIT

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta