Razvoj profesionalnih vještina

selectio edukacije

Pronađite pravu edukaciju za vaš tim.

Soft skills edukacije pomažu zaposlenicima u razvoju interpersonalnih vještina, komunikaciji povratnih informacija, preuzimanju odgovornosti i proaktivnosti. Učimo kako uspješno identificirati problem i razmišljati outside the box. Nakon naših soft skill edukacija članovi timova bolje surađuju jedni s drugima i brže dolaze do ciljeva. Na ovaj način organizacija razvija najvažnije vještine, podiže efektivnost i produktivnost te osigurava agilne zaposlenike koji se prilagođavaju promjenama i izazovima.

soft skills

Zašto ulagati u razvoj interpersonalnih vještina?

  • Osobni i profesionalni razvoj
  • Isticanje na tržištu rada
  • Razvoj kompetencija
  • Mogućnost mentoriranja
  • Bolji engagement među zaposlenicima
  • Podrška timu

Edukacija 1

Razvijanje komunikacijskih vještina

Komunikacija je i izvor i rješenje većine problema s kojima se susrećemo - kako poslovno tako i privatno.

Broja istraživanja ističu komunikacijske vještine kao ključne vještine za profesionalni uspjeh, motiviranje drugih, pregovaranje te stvaranje bolje mreže kontakata.

Na radionici za razvoj komunikacijskih vještina učimo kako biti svjesniji sebe i kako prilagoditi komunikacijski stil različitim okolnostima. Također, učimo slušati sugovornika i čuti ono što nam govori - indirektno, prepoznavajući neizgovorene potrebe.

Po završetku radionice jasnije ćete komunicirati i znat ćete potaknuti razumijevanje čime ćete lakše prevenirati i riješiti nastale konflikte. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti alate poput - Upitnik tipova ličnosti i Role-play.  

Edukacija 2

Četiri Sobe Promjene®

Četiri Sobe Promjene® najpoznatiji je i najkorisniji alat za provođenje promjena u poslovnom svijetu.

Zaposlenici se smještaju u četiri psihološka stanja uma – zadovoljstvo, negiranje, zbunjenost i inspiracija. Prva dva stanja opiru se promjeni dok druga dva stanja prihvaćaju promjenu. U krizi svi se pomičemo iz zadovoljstva u negiranje te kroz zbunjenost dolazimo do odustajanja koje otvara put prema inspiraciji i razvoju. Jednom kada zaposlenici nauče prepoznati u kojoj su fazi promjene lakše će se nositi s promjenom i kvalitetnije će upravljati na proces promjene preuzimajući odgovornost za svoje osjećaje i postupke. 

Ovaj alat podržava inovacije, razvoj, promjene i transformaciju, kao i stabilnost poslovanja. Učinkovit je u svim vrstama tvrtki i organizacija, a mogu ga koristiti i pojedinci, grupe i složeni sustavi. Četiri Sobe Promjene® povećava razumijevanje i prihvaćanje različitosti u timu i organizaciji.

Uz Četiri sobe promjene® koristimo i Organizacijski Barometar® koji pomaže odgovoriti na pitanja: Kako nam ide? Kako se osjećamo? Što želimo poduzeti? Pomoću 40 pitanja mjerimo organizacijsku klimu i stupanj spremnosti za promjenu.

 

Edukacija 3

Nošenje sa stresom i sprječavanje burnouta

Dugotrajno izlaganje bilo kojoj vrsti stresa može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih posljedica te simptoma burnouta koji se manifestira kroz emocionalnu iscrpljenost, cinizam te nedostatak profesionalnih postignuća.

Osim što je poguban za pojedince, burnout je opasan i za organizacije jer negativno utječe na produktivnost i motivaciju. Ipak, savladavanjem pojedinih tehnika moguće je detektirati uzroke, prevenirati burnout i izgraditi dugoročnu otpornost na stres.

Na našim treninzima možete naučiti osvijestiti stresore i misli koje dovode do neugodnih emocija, reakcija i ponašanja. Uz alate koje pružamo možete izgraditi dugoročnu otpornost na stres te naučiti tehnike za nošenje s neizvjesnošću, brigama i neugodnim emocijama. 

 

Edukacija 4

Poticanje motivacije, angažiranosti i inovativnosti

Poticanje motivacije, angažiranosti i inovativnosti radionica je na kojoj ćete usvojiti vještinu poticanja intrinzične motivacije kako biste bili produktivniji. Saznat ćete koje vrste motivacije postoje, što je kontraproduktivno u postizanju bolje angažiranosti te koja je važnost autonomije i osobnog razvoja. Usvojit ćete razliku između motivacije i angažiranosti i naučit ćete kako su oni povezani s rezultatima.

Savladat ćete metode poput design thinkinga kao alata za inoviranje i osmišljavanje novih ideja. Pomoću metode gamifikacije pronaći ćete motivaciju za obavljanje najmanje zanimljivih zadataka. 

Ova radionica namijenjena je zaposlenicima i voditeljima timova koji žele saznati motivacijske faktore koji zaista pokreću rezultate, a posebno je korisna za osobni i profesionalni razvoj i well-being.

 

Edukacija 5

Upravljanje promjenama

Uvodite promjene u tim ili organizaciju, ali niste sigurni kako će ih prihvatiti dio zaposlenika?

Adekvatnom pripremom na promjene osiguravate lakše prihvaćanje i spremnost zaposlenika. Razvojem kompetencija upravljanja s promjenama stvarate okruženje u kojemu će vladati razumijevanje i motivacija. 

Na radionici upravljanja promjenama učimo razumjeti uzrok i kretanje promjene te važnost promjene za organizacijski rast. Različitim modelima upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini, poput Četiri sobe promjene®, naučit ćete kako se osobno nositi s promjenom i kako planirati i uspješno provoditi promjene u organizaciji. 

Edukacija 6

Upravljanje različitostima

Različitosti unutar organizacije i diskriminacija na temelju njih ne odnose se samo na rod, seksualno orijentaciju ili etničku pripadnost, već i na različite tipove ljudi koji imaju različita razmišljanja, ideje i vrijednosti. Različitosti zaposlenika su zapravo vrijednost ako se znaju prepoznati i iskoristiti. Pravilno upravljanje različitostima potiče inovativnost, kreativnost, različite perspektive, sagledavanje iz više kutova i brže rješavanje problema, dodatno omogućava zaposlenicima da budu autentični.

Na treningu upravljanja različitostima učimo prepoznati različitosti u timu te upravljati heterogenim grupama u svrhu postizanja organizacijskih ciljeva. U heterogenim grupama prepoznajemo potencijal i učimo upravljati na inkluzivan način kako bi iskoristili potencijali svih zaposlenika.

Najprije detektiramo neprihvatljiva ponašanja prema zaposlenicima zbog različitosti, a zatim ih ispravljamo. Promatramo razloge iza timskih disfunkcija i učimo kako ih riješiti te upravljamo grupnim procesima kako bi se povećala učinkovitost tima. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti neke od sljedećih alata: BELBIN Team Roles®, Upitnik tipova ličnosti, DNLA® i Hogan. 

Edukacija 7

Izgradnja feedback kulture

Poticanje povratne informacije ključno je za razvoj zaposlenika i povećanje angažiranosti.

Razna istraživanja upozoravaju na važnost učestalih povratnih informacija te ukazuju na to da, osim pozitivnih povratnih informacija, većina zaposlenika preferira i korektivne povratne informacije na radnom mjestu. Zato je iznimno bitno ne zanemariti ih i uputiti ih na najbolji mogući način.

Na treningu izgradnje feedbacka učimo o feedbacku kao alatu za motiviranje i razvoj zaposlenika te kako dati, primiti i tražiti feedback. Također učimo kako premostiti individualne razlike u poimanju povratne informacije. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti alate poput: Upitnik tipova ličnosti, Role-play, Hogan i DNLA. 

Edukacija 8

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija je nužan preduvjet dobrog leadershipa zbog čega je važno kontinuirano poticati zaposlenike na razvoj socio-emocionalnih vještina.

Na radionici o emocionalnoj inteligenciji učimo prepoznati svoja i tuđa emocionalna stanja te upravljati svojim emocijama. Saznajemo čemu služe različite emocije te kako iskoristiti vlastite emocije u svrhu osobnog razvoja i uspješnijeg nošenja s izazovima. 

U sklopu ove edukacije moguće je koristiti Hogan EQ test. 

Edukacija 9

Vođenje remote timova

Na radionici savladavamo osnove korake za oblikovanje željenog stila vođenja te definiramo potrebne prilagodbe stila vođenja sukladno potrebama tima. Kako bi se razvio timski duh, učimo potaknuti osjećaj sigurnosti i definiramo korake za pokazivanje brige o zaposlenicima. 

Kreiramo upute za stvaranje plana krizne komunikacije kako bi pružili osnovnu psihološku podršku zaposlenicima za vrijeme krize. 

Radionica je namijenjena voditeljima novoformiranih ili remote timova te product ownerima. 

Edukacija 10

Upravljanje ciljevima

Znate li svrhu svoje organizacije? Ima li vaša organizacija postavljene strateške ciljeve i je li ih mijenjala zbog prilagođavanja promjenama? 

Istraživanja pokazuju da je učinkovito upravljanje ciljevima nužno u postizanju poslovnih rezultata te razvoju zaposlenika i organizacije.

Na radionici o upravljanju ciljevima naučit ćete: (1) zašto su ciljevi važni za postizanje rezultata, (2) metodologije za postavljanje ciljeva i povezanost ciljeva s motivacijom i angažiranosti, (3) ključne indikatore uspjeha te (4) postavljanje ciljeva sa svrhom i povezivanje ciljeva sa strategijom organizacije. 

Edukacija 11

Upravljanje vremenom

Možete li se fokusirati ili imate osjećaj da vrijeme ''curi''? Znate li odrediti prioritete? 

Upravljanje vremenom jedna od najpoželjnijih poslovnih vještina, ali istovremeno jedna od najrjeđe zastupljenih. Organizacije čiji zaposlenici učinkovito upravljaju vremenom bilježe rast poslovanja, povećani organizacijski učinak te veću razinu zadovoljstva i motivacije zaposlenika.

Na edukaciji o upravljanju vremena naučit ćete kako: (1) učinkovito upravljati vremenom, (2) osvijestiti time stealere i uzorke odugovlačenja, (3) održati fokus, postavljati prioritete i mijenjati ih u skladu s promjenom ciljeva te (4) delegirati tako da se zadrži efikasnost ali i potakne razvoj drugih. 

1d17b2f0 b888 408a bd8d 5ba21852251f

Viša HR savjetnica i Voditeljica razvoja zaposlenika za Grupu SELECTIO, SELECTIO d.o.o.

Ana Frlan Bajer

Ana se pridružila Grupi SELECTIO 2007. godine kao Voditeljica projekata regrutacije i selekcije. U tvrtku IKEA Hrvatska prelazi 2013. godine gdje sudjeluje u pripremi, planiranju i provođenju selekcije i zapošljavanja preko 300 zaposlenika prve IKEA robne kuće u Zagrebu. Kao interni trener sudjelovala je i u onboardingu istih zaposlenika. Po završetku projekta, iz obiteljskih razloga, seli u Singapur gdje je kroz volonterski rad stekla vrijedno međukulturalno iskustvo. Po povratku u Hrvatsku, vraća se u Grupu SELECTIO i počinje se baviti onime što najviše voli, a to su edukacije i razvoj ljudskih potencijala.

Radila je na razvoju i provedbi više programa iz područja leadershipa. Održala je mnoge radionice iz područja komunikacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom i ciljevima, profesionalnog stresa, motivacije i dr. Osim kao HR konzultant i trener za vanjske klijente radi i na razvoju HR procesa unutar Grupe SELECTIO.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima “Certifikat Poslodavac Partner” te karijerna savjetovanja.

Diplomirala je psihologiju te je trenutno u edukaciji za Integrativnog psihoterapeuta.

53e59fde 5584 4551 83ef a2c1acf430db

Direktorica organizacijskog dizajna i razvoja, SELECTIO d.o.o.

Tanja Prekodravac

Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.,  trenutno završava postdiplomsku edukaciju iz Gestalt psihoterapije i body psihoterapije.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima “Certifikat Poslodavac Partner”.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.

513f4a50 b995 4f79 88f1 f3a6372584e2

Direktor tvrtke SELECTIO d.o.o.

Aleksandar Zemunić

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO-m od 2003., vodećom kompanijom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima. Kao direktor i partner surađuje s timom izuzetnih pojedinaca koji su uspješno završili jedinstvene projekte u Hrvatskoj. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Predavač je različitih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima. Dobitnik je Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila.

Područja ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje, regrutaciju i selekciju zaposlenika, itd.

6f9b74bb 632c 4470 b23f d65b3caf71e7

Head of Organizational Development Solutions

Martina Kessler

Martina ima opsežno iskustvo u području upravljanja ljudskim resursima, matričnog vodstva i razvoja poslovanja.Vodi više timova izravno podređenih, projektne timove i veliku internacionalnu mrežu HR eksperata i odgovorna je za tri grane poslovanja: HR reviziju, savjetovanje i edukacije. 

Radila je na brojnim projektima kroz HR reviziju, organizacijski razvoj, procjenu menadžmenta i izgradnju kapaciteta vođenja u organizacijama, a neki od klijenata su Abbvie, British American Tobacco, Coca-Cola, Erste bank, Heineken, Hekel, INA, Infobip, LIDL, Philip Morris International, Pliva, Procter&Gamble, McDonald’s, Microsoft, Molson Coors itd. 

Kao voditeljici razvoja, Martinin cilj je osmisliti rješenja koja odgovaraju stvarnim potrebama organizacija zbog čega već 10 godina radi i na razvoju Employer Partner certifikata - jedinog regionalnog priznanja za vrhunsko upravljanje ljudskim potencijalima.

3f28308e 3d77 4a7b b559 7fb78acb7f62

--

Iva Raguž

Iva je unutar Grupe SELECTIO započela na projektima regrutacije i selekcije zaposlenika te je vodila veliki broj kompleksnih potraga za klijente u različitim industrijama s fokusom na područje prodaje i marketinga. U ulozi Voditelja projekata regrutacije i selekcije, imala je priliku raditi za brojne internacionalne tvrtke kao što su Henkel, Heineken, Philip Morris International, Styria, Hrvatski Telekom, IKEA, Pliva, Coca-Cola i dr. Bavila se istraživanjem tržišta, provođenjem intervjua i procjenom kompetencija kandidata te je stekla odličan uvid u tržište rada.

Kao HR konzultant i trener, sudjelovala je u razvoju i provedbi programa usmjerenih na osobni i profesionalni razvoj. Održala je brojne radionice u području komunikacijskih vještina, upravljanja promjenama, timske dinamike, upravljanja vremenom, nošenja sa stresom i dr.

U ulozi trenera, sudjelovala je na velikom višegodišnjem programu osnaživanja mladih za ulazak na tržište rada.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima “Certifikat Poslodavac Partner” te karijerna savjetovanja.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Preporuke

Što kažu naši klijenti?

U SELECTIO Grupi smo našli partnera s kojim surađujemo na više komplementarnih područja. Podržavaju nas u pronalasku novih talenata, te nam pružaju sveobuhvatnu podršku u razvoju. Zahvaljujući timu vrsnih HR stručnjaka sigurni smo da su sredstva izdvajamo za razvoj zaista uložena, a ne bačena u vjetar. Tople i iskrene preporuke od PSK HR tima.

Petra Grabušić

Head of HR

Prepoznali smo potrebu za osnaživanjem zaposlenika u ovim nepredvidivim vremenima punih promjena. Zaposlenici su iznimno zadovoljni SELECTIO programom kojeg u velikom postotku preporučuju kolegama, a povratne informacije su odlične! Uz grupne webinare imaju mogućnost anonimnog javljanja psiholozima, ako im je potrebna dodatna individualna podrška i pomoć.

Hana Naoulo Bego

HR Manager | TIFON

Svi ciljevi koje smo htjeli ostvariti su postignuti s vrijednošću više. Naš 'buddy' program i dalje traje - godinu i pol nakon završetka programa buddyi redovno održavaju sastanke, pomažu si i usmjeravaju se u osobnom i profesionalnom razvoju, često naglašavajući koliko im tailor-made leadership program bio koristan i dragocjen….a ja ne mogu zamisliti bolju potvrdu o vrijednosti programa od toga.

Andrea Puljašević Zec

HR Manager | PORSCHE CROATIA

Nikada nije kasno.

Razvijte nove vještine uz pomoć najboljih HR stručnjaka u Hrvatskoj.

JAVITE NAM SE

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta

0bf86cfa cde2 4fc1 97f9 24646f48fac7

Novosti

Smanjivanje nezaposlenosti: Važnost socijalnog mentorstva

Inovativnim modelom rada usmjerenim na pojedince u riziku od socijalne isključenosti licencirali preko 250 djelatnika u sustavu socijalne skrbi.

  • 28. kolovoza 2022.
  • 5 min čitanja
11e541f9 2c30 405d 8f48 a2de80232246

Novosti

Očuvanje korporativne kulture u doba pandemije

U krizno doba rizici tvrtke postaju sve veći. Kako bismo vam pomogli u minimiziranju kulturalnog rizika, donosimo osnovne korake za očuvanje kulture.

  • 10. studenog 2021.
  • 3 min čitanja