Strateški razvoj HR procesa

Kontaktirajte nas

potvrđena metodologija

Već 20 godina pružamo usluge strateškog razvoja HR-a koje prate potvrđenu Poslodavac Partner metodologiju. Procjenjujemo kvalitetu upravljanja ljudskim resursima te pružamo personalizirane prijedloge za razvoj izvrsnog HR sustava koji će podržati poslovne ciljeve i dobrobit zaposlenika. Pružamo usporednu analizu s organizacijama koje su prošle Poslodavac Partner metodologiju, a prema potrebi izrađujemo i benchmark analize prema industriji, veličini i tipu organizacije, tržištu i sličnim parametrima. 

Poslodavac Partner metodologijom procijenjeno je više od 200 organizacija i čak 94% organizacija je metodologijom koju koristimo uspješno unaprijedilo svoj HR sustav.

Što očekivati

Provodimo detaljnu analizu procesa upravljanja ljudskim resursima prema razrađenoj Poslodavac Partner metodologiji te radimo usporedbu s tržištem, regijom i industrijom (HR benchmark) kako bismo usporedili kvantitativne indikatore efikasnosti upravljanja zaposlenicima u vašoj organizaciji u odnosu na komparativnu skupinu organizacija.

Kreiramo preporuke za daljnji razvoj HR sustava s istaknutim prioritetima akcijskog plana i prijedlogom HR strategije te osnažujemo HR funkciju prezentirajući razvojne smjernice HR odjelu, upravi i voditeljima u svrhu komunikacije dugoročnih izazova i prioritetnih projekata te osvještavanja odgovornosti svakog dionika u procesu razvoja izvrsnog HR sustava.

Korak 1

Izrada strukturiranog izvještaja

Izrada strukturiranog izvještaja s pregledom HR procesa i pregledom brojčanih pokazatelja u svrhu otkrivanja jakosti i mjesta za napredak.

Korak 2

Usporedba rezultata

Usporedba rezultata s rezultatima organizacija koje su prošle našu metodologiju i s referentnim podskupinama te, ako je primjenjivo, s prosječnim rezultatima koje postižu druge organizacije unutar vaše grupacije. 

Korak 3

Personalizirani prijedlozi

Personalizirani prijedlozi za razvoj HR procesa.

Korak 4

Akcijski plan i zaključci

Akcijski plan s naglaskom na prioritetna područja.

Korak 5

Vremenski okvir

Kreiranje vremenog okvira za provedbu akcijskog plana.

Korak 6

Definiranje ključnih uloga

Ključne uloge te razvoj kapaciteta i mjera uspješnosti HR funkcije, uprave i menadžera u razvoju HR sustava.

Korak 7

Procjena rizika

Procjena rizika statusa quo i nedovoljnog ulaganja u ključne HR procese.

Korak 8

HR strategija

Stvaranje HR strategije za razvoj HR procesa. 

Korak 9

Prezentacija HR procesa

Prezentacija HR procesa, HR benchmarka i razvojnih smjernica s osvrtom na kratkoročne i dugoročne izazove. 

Korak 10

Prezentacija akcijskih planova

Prezentacija akcijskih planova koji podržavaju kvalitetan razvoj i povezivanje HR procesa u cjelovit i kvalitetan HR sustav.

Želite li podići HR na novu razinu?

Napravit ćemo analizu vaših HR procesa i postavit ćemo akcijski plan koji će vas sigurno dovesti do željenih rezultata.

DOGOVORI SASTANAK