Strateški razvoj HR procesa

Kontaktirajte nas

Potvrđena metodologija

Employer Partner je najprestižniji certifikat za HR izvrsnost koji već 20 godina procjenjuje kvalitetu upravljanja ljudskim resursima te pruža personalizirane prijedloge za razvoj HR sustava koji će podržati poslovne ciljeve i dobrobit zaposlenika. Kroz projekt je provedeno 20,000 evaluacija HR sustava zbog čega certifikacijski tim danas ima dubinski uvid u sve tipove organizacija. Zato ne čudi što je 94% tvrtki zahvaljujući Employer Partner metodologiji uspješno unaprijedilo svoj HR sustav.

Usluga HR strateškog savjetovanja uključuje usporednu analizu s organizacijama koje su prošle Employer Partner metodologiju, a dostupne su i benchmark analize prema industriji, veličini i tipu organizacije, tržištu i sličnim parametrima. 

 

 

Što očekivati

Provodimo detaljnu analizu procesa upravljanja ljudskim resursima prema razrađenoj Poslodavac Partner metodologiji te radimo usporedbu s tržištem, regijom i industrijom (HR benchmark) kako bismo usporedili kvantitativne indikatore efikasnosti upravljanja zaposlenicima u vašoj organizaciji u odnosu na komparativnu skupinu organizacija.

Kreiramo preporuke za daljnji razvoj HR sustava s istaknutim prioritetima akcijskog plana i prijedlogom HR strategije te osnažujemo HR funkciju prezentirajući razvojne smjernice HR odjelu, upravi i voditeljima u svrhu komunikacije dugoročnih izazova i prioritetnih projekata te osvještavanja odgovornosti svakog dionika u procesu razvoja izvrsnog HR sustava.

Korak 1

Izrada strukturiranog izvještaja

Izrada strukturiranog izvještaja s pregledom HR procesa i pregledom brojčanih pokazatelja u svrhu otkrivanja jakosti i mjesta za napredak.

Korak 2

Usporedba rezultata

Usporedba rezultata s rezultatima organizacija koje su prošle našu metodologiju i s referentnim podskupinama te, ako je primjenjivo, s prosječnim rezultatima koje postižu druge organizacije unutar vaše grupacije. 

Korak 3

Personalizirani prijedlozi

Personalizirani prijedlozi za razvoj HR procesa.

Korak 4

Akcijski plan i zaključci

Akcijski plan s naglaskom na prioritetna područja.

Korak 5

Vremenski okvir

Kreiranje vremenog okvira za provedbu akcijskog plana.

Korak 6

Definiranje ključnih uloga

Ključne uloge te razvoj kapaciteta i mjera uspješnosti HR funkcije, uprave i menadžera u razvoju HR sustava.

Korak 7

Procjena rizika

Procjena rizika statusa quo i nedovoljnog ulaganja u ključne HR procese.

Korak 8

HR strategija

Stvaranje HR strategije za razvoj HR procesa. 

Korak 9

Prezentacija HR procesa

Prezentacija HR procesa, HR benchmarka i razvojnih smjernica s osvrtom na kratkoročne i dugoročne izazove. 

Korak 10

Prezentacija akcijskih planova

Prezentacija akcijskih planova koji podržavaju kvalitetan razvoj i povezivanje HR procesa u cjelovit i kvalitetan HR sustav.

Želite li podići HR na novu razinu?

Napravit ćemo analizu vaših HR procesa i postavit ćemo akcijski plan koji će vas sigurno dovesti do željenih rezultata.

POŠALJI UPIT