Uvjeti korištenja

1. Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi s korištenjem internetske stranice www.selectio.hr u vlasništvu trgovačkih društava Selectio Solutions d.o.o. iz Zagreba, Strojarska cesta 20, MB 1232975, OIB 25649909399 i SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju iz Zagreba, Strojarska cesta 20, MB 2541874, OIB 18518491403, dozvola MRSS za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju UP/I-102-02/09-04/15 (dalje u tekstu: SELECTIO).

Uvjeti korištenja, sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici SELECTIO-a, te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između SELECTIO-a i korisnika i obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi www.selectio.hr.

Svatko tko pristupi internetskoj stranici ovim putem prihvaća Uvjete korištenja koji su na snazi u vrijeme posjeta internetskoj stranici i pristaje pridržavati se istih. Uvjeti korištenja podložni su povremenim promjenama, te redovito provjeravajte Uvjete korištenja kako biste bili sigurni da iste prihvaćate.

Svako korištenje internetske stranice u cijelosti ili bilo kojeg njegovog dijela koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom usluge koju pruža SELECTIO i kršenjem Uvjeta korištenja.

SELECTIO zadržava pravo da bez prethodne obavijesti napravi izmjenu ili ukine (privremeno ili trajno) bilo koji element kao i sadržaj odnosno unos na internetskoj stranici uz primjenu dobrih poslovnih običaja. Nismo odgovorni staviti na korištenje internetsku stranicu, te svakako nećemo biti odgovorni ukoliko ista iz bilo kog razloga ili u bilo kom periodu ne bude dostupna djelomično ili u cijelosti.

SELECTIO zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a čiji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu.

2. Korištenje i sadržaj internetske stranice

Ovim putem suglasni ste da dobrovoljno i izričito prihvaćate korištenje internetske stranice isključivo na svoju odgovornost.

Ukoliko odaberete ili Vam je dodijeljena korisnička identifikacijska lozinka ili bilo koji drugi podatak kao dio sigurnosnih postupaka dužni ste informacije čuvati kao povjerljive. Ukoliko utvrdimo da se ne pridržavate ovih Uvjeta korištenja možemo Vam u svakom trenutku onesposobiti Vašu korisničku identifikacijsku lozinku.

Dužni ste upoznati svakog tko pristupa internetskoj stranici putem Vaše internetske veze s našim Uvjetima korištenja i iste treba prihvatiti.

Samim pristupom internetskoj stranici potvrđujete da nećete djelovati na način koji može štetiti imidžu, interesu ili pravima SELECTIO-a.

SELECTIO provodi odgovarajuće sigurnosne mjere koje su prikladne za otkrivanje virusa, ali svakako morate biti svjesni da postojeće mjere sigurnosti za računalne sustave na internetu nisu u potpunosti pouzdane, te Vam stoga ne možemo jamčiti nepostojanje virusa ili drugih elemenata koje mogu uzrokovati promjene Vaših računalnih sustava.

SELECTIO nije dužan provjeriti točnost Sadržaja na stranici Web SELECTIO, te ne jamčimo korisnost, preciznost, potpunost ili relevantnost Sadržaja, kao i da je navedeni Sadržaj ažuriran. SELECTIO izričito isključuje svu kao i odgovornost bilo koje vrste za odluke koje donosite na temelju Sadržaja na stranici Web SELECTIO.

3. Prava intelektualnog vlasništva

SELECTIO ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva na stranici www.selectio.hr, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su ime, domena, tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice bez izričite prethodne pisane suglasnosti SELECTIO-a kao nosioca isključivih autorskih prava smatrat će se povredom autorskih prava SELECTIO-a i podložno je pokretanju sudskih postupaka u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

4. Poveznice i povezivanje

Na internetskoj stranici mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koji nisu povezani s nama. SELECTIO nije odgovoran za  sadržaj ili točnost bilo kojih vanjskih stranica ili stranica koje su povezane s našom stranicom.

Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost, te svako povezivanje na našu internetsku stranicu sa stranica trećih zahtijeva naše prethodno pisano odobrenje.

5. Osobni podaci

Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka regulirano je našom Politikom o privatnosti čije odredbe su inkorporirane u ove Uvjete korištenja i dostupne su na stranici www.selectio.hr.

6. Ograničenje odgovornosti i izostanak jamstva

U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom, ne jamčimo niti izjavljujemo da su internetska stranica i/ili sadržaj točni, cjeloviti ili pouzdani kao ni da neće doći do narušavanja prava trećih. Također, u mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom, ne jamčimo da će funkcionalni aspekti internetske stranice i/ili sadržaj biti bez pogrešaka kao niti da su serveri bez virusa i slično.

Svako korištenje internetske stranice i/ili sadržaja je na vlastitu odgovornost, a sve na internetskoj stranici se nudi u „postojećem obliku“ i na „postojeći način“ bez jamstava bilo koje vrste.

7. Jurisdikcija i rješavanje sporova

Na sve pravne odnose koji nastanu uz ove Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

Sve eventualne sporove stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

8. Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na web stranici www.selectio.hr. SELECTIO zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove Uvjete korištenja.

Važećim Uvjetima korištenja smatrat će se verzija objavljena na web stranici www.selectio.hr.

Sva pitanja, komentare, zahtjeve kao i sumnju na zlouporabu osobnih podataka možete prijaviti pisanim putem na adresu SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju ili Selectio Solutions d.o.o., (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb ili na mail adresu szop@selectio.hr.