SELECTIO HR Akademija

o programu

Prvi program za razvoj HR stručnjaka

SELECTIO HR Akademija prvi je i najpoznatiji program za razvoj HR stručnjaka koji pruža vještine za uspješno nošenje s izazovima. Kroz vježbe koje potiču aktivno sudjelovanje i uz pomoć najiskusnijih HR stručnjaka iz SELECTIO Grupe naučit ćete kako uspješno upravljati talentima i kako prilagoditi HR prakse čestim promjenama na tržištu rada. Teme su osmišljene po uzoru na najbolje svjetske HR prakse i svaki se modul može upisati kao zasebna cjelina. 

SELECTIO AKADEMIJA

Što ćete dobiti?

 • iskusne predavače s dugogodišnjim iskustvom 
 • dokazane rezultate u prakse
 • aktualne primjere iz prakse
 • praktične zadatke
 • upoznavanje alata za nošenje s izazovima
 • individualan pristup i grupni rad
 • networking i razmjenu iskustava 
 • analizu tehnika koje se koriste u vašem radnom okruženju

Modul 1

Regrutacija i selekcija

Cjeline

 • Analiza radnog mjesta i poslova
 • Regrutiranje i predselekcija
 • Selekcija
 • Postselekcijski proces
 • Alati
 • Psihologijsko testiranje u selekciji
 • Mobile Recruiting and social platforms
 • Selekcija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Employer branding

Na kraju ovog modula, znat ćete kako (1) izraditi i ažurirati opise poslova, (2) argumentirati potrebu ažuriranja opisa poslova uslijed promjene organizacije rada i analizirati primjenjivost različitih pristupa, (3) procijeniti efikasnost i efektivnost regrutacijskih kanala, (4) odabrati i koristiti najbolje psihologijske testove, (5) pripremiti i provesti strukturirani intervju, (6) procijeniti i odabrati zaposlenike koji najviše odgovaraju zahtjevima radnog mjesta, (7) definirati zakonska, etička i kulturološka ograničenja u provođenju procesa selekcije te (8) naučiti važnost i primjenu brendiranja poslodavca u procesu regrutacije i selekcije. 

Modul 2

Praćenje radne uspješnosti

Cjeline 

 • Kompetencije, očekivanja i standardi rada
 • Raspodjela radnih zadataka
 • Modeli procjene rada
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene
 • Postavljanje ciljeva i ocjenjivanje
 • Poteškoće pri uvođenju procesa praćenja radne uspješnosti i kako ih izbjeći – zaposlenici i manageri
 • Uloga HR odjela pri uvođenju i provođenju praćenja radne uspješnosti
 • Davanje povratne informacije o radu zaposlenika

Na kraju ovog modula znat ćete kako: (1) definirati ključne i specifične kompetencije, (2) analizirati korisnost definiranja ključnih kompetencija u odnosu na model radnih uloga ili neki drugi model, (3) argumentirati odluku o sadržaju i dinamici sustava upravljanja radnom uspješnošću, (4) postaviti targete i ciljeve, (5) odrediti kako postavljanjem ciljeva potaknuti ponašanja u skladu s organizacijskom kulturom i etikom poslovanja, (6) argumentirati odluku o povezanosti sustava upravljanja radnom uspješnošću i sustava nagrađivanja te (7) organizirati proces redovitog davanja povratne informacije za radnu uspješnost. 

Modul 3

Razvoj zaposlenika

Cjeline

 • Analiza razvojnih potreba
 • Talent management
 • 360º feedback
 • Succession planning
 • Learning organization
 • Sustav mentorstva
 • Uvođenje u posao i onboarding
 • Diskriminacija i diversity management u organizaciji
 • Karijerno savjetovanje i outplacement

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati sustav individualnog razvoja zaposlenika koji zadovoljava potrebe poslovanja, individualne želje i potencijal za razvoj, (2) definirati ključne elemente u procjeni talenata, sustavu upravljanja razvojem talenata i zadržavanju talenata, (3) postaviti sustav procjene talenata, (4) osmisliti sustav upravljanja očekivanjima talenata, (5) kreirati talent magement kulturu u organizaciji kao kompetitivnu prednost, (6) argumentirati potencijalne prepreke u planiranju nasljednika, (7) definirati sustav koji jasno razlikuje stručno i voditeljsko napredovanje, (8) procijeniti trošak i vrijednost razvojnih metoda, (9) izraditi katalog edukacija i budžet, (10) osnove tehnika facilitiranja – art of hosting, (11) upravljati raznolikostima, (12) prepoznati i prevenirati diskriminatorna ponašanja te (13) organizirati kvalitetan outplacement. 

Modul 4

Nagrađivanje, interna komunikacija i organizacijska kultura

Cjeline

 • Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika
 • Zadržavanje zaposlenika
 • Interna komunikacija
 • Organizacijska kultura
 • Mjerenje zadovoljstva zaposlenika – engagement
 • Preuzimanja, akvizicije i promjene organizacijske kulture
 • Financije za nefinancijaše: Plaće i nagrađivanje radnika i Kako čitati financijska izvješća

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati i procijeniti vrijednost elemenata sustava nagrađivanja, (2) detektirati uzroke (de)motivacije zaposlenika, (3) razliku ekstrinzične i intrinzične motivacije i ekstrovertiranog i introvertiranog ponašanja, (4) razliku između materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja, (5) argumentirati sadržaj i dinamiku sustava nagrada, (6) argumentirati razlike u nagrađivanju stručnjaka i voditelja, (7) upravljati internom komunikacijom, (8) osmisliti pristup ispitivanju organizacijske kulture u svom radnom okruženju, (9) procijeniti usklađenost vrijednosti organizacijske kulture i poslovnih ciljeva, (10) koristiti istraživanje zadovoljstva zaposlenika kao dijagnozu organizacije i organizacijsku kulturu kao polugu za postizanje ciljeva, (11) čitati financijska izvješća te (12) analizirati troškove plaće i nagrađivanja zaposlenika.

Modul 5

HR Audit i HRIS

Cjeline

 • HR Audit
 • HRIS (Human Resources Information System)
 • Due Diligence

Nakon ovog modula znat ćete: (1) kritički i dijagnostički sagledati HR sustav u svojoj organizaciji prema metodologiji certifikata Poslodavac Partner, (2) argumentirati primjenjivost raznih modela HR praksi, (3) procijeniti stratešku važnost HR-a u svojoj organizaciji, (4) procijeniti mogućnost za bolju informatičku podršku u provođenju postojećih HR procesa, (5) zašto tvrtke uvode HRIS, (6) informacije koje HRIS mora osigurati, (7) analitiku HR-a, (8) transformirati kvalitativne podatke u kvantitativne podatke („jezik brojki“) te znati (9) ulogu HR voditelja pri preuzimanju i akviziciji.

Modul 6

HR strategija

Cjeline

 • Uvod u strateški HR
 • Strateško upravljanje
 • Organizacija HR funkcije
 • Balanced scorecard model

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) analizirati prednosti i nedostatke organizacijskih shema, (2) analizirati ulogu i pozicioniranost HR-a u funkciji organizacije poslovnih procesa, (3) ulogu HR-a kao strateškog partnera – na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji poslovnih ciljeva organizacije, suradnja CEO-a i HR managera, (4) definirati ulogu HR managera i managementa u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima i postizanju strateških ciljeva, (5) postaviti okvire za mjerenje uspješnosti HR-a i pojedinih HR inicijativa, (6) izraditi budžet te (7) povezati poslovne i HR ciljeve.

Modul 7

Etika poslovanja, zakoni i pravilnici, HR business partnering

Cjeline

 • Poslovna etika
 • Zakoni i pravilnici
 • HR poslovno partnerstvo (funkcija internog savjetnika)

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) odgovoriti na glavna pitanja voditelja i uprave u upravljanju ljudskim resursima, (2) argumentirati i otkloniti najčešće greške managera u radu s ljudima, (3) ulogu internog savjetnika, (4) osmisliti i odabrati najbolji model HR business partneringa u svojoj organizaciji, (5) ključne uloge HR partnera za stvaranje održive konkurentske prednosti –  razumijevanje businessa, (6) balansirati brojne uloge HR-a, (7) osvijestiti ekspertna znanja i kompetencije HR odjela, (8) konstruktivno sudjelovati u procesu change managementa u organizaciji, (9) zakone koji definiraju funkciju upravljanja ljudskim resursima, (10) razliku između: Ugovora o radu, managerskog ugovora, ugovora o djelu, ugovora o autorskom honoraru i studentskog ugovora, (11) odrediti svoju ulogu u balansu između zaposlenika i managera te znati (12) važnost poslovanja u skladu s vrijednostima i načina postizanja poslovnih ciljeva za kredibilitet organizacije.

Modul 8

Osobni razvoj – Leading self and leading others

Cjeline

 • Leading self
 • Leading others
 • Emocionalna i socijalna inteligencija u radnom okruženju
 • Upravljanje konfliktima
 • BELBIN timske uloge®

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) svoj Belbin profil i preferiranu timsku ulogu te uloge tima koje su potrebne za dobro funkcioniranje (2) svoj psihološki tip, vlastiti menadžerski stil, tipične oblike ponašanja i reagiranja te način na koji upravljamo svojim osobnim i profesionalnim životom, (3) prepoznati i razumjeti razne oblike komunikacije (4) upravljati i voditi komunikaciju (5) važnost i primjenu emocionalne i socijalne inteligencije u radnom okruženju, (6) kako funkcionira grupa i kako funkcionira pojedinac u grupi, (7) koji su najčešći uzroci poteškoća u internom komuniciranju u organizaciji, (8) principe i oblike interne komunikacije, (9) koje vrste konflikata postoje i koji su najčešći uzroci i posljedice te (9) kako uspješno rješavati konflikte, ostvariti kompromis i suradnju te kako spriječiti nastajanje konflikata u timu i organizaciji.

53e59fde 5584 4551 83ef a2c1acf430db

Direktorica organizacijskog dizajna i razvoja, SELECTIO d.o.o.

Tanja Prekodravac

Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.,  trenutno završava postdiplomsku edukaciju iz Gestalt psihoterapije i body psihoterapije.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima “Certifikat Poslodavac Partner”.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.

513f4a50 b995 4f79 88f1 f3a6372584e2

Direktor tvrtke SELECTIO d.o.o.

Aleksandar Zemunić

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO-m od 2003., vodećom kompanijom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima. Kao direktor i partner surađuje s timom izuzetnih pojedinaca koji su uspješno završili jedinstvene projekte u Hrvatskoj. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Predavač je različitih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima. Dobitnik je Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila.

Područja ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje, regrutaciju i selekciju zaposlenika, itd.

Ae8a4a1a 6180 43d9 815a 5f1edcd1d7b7

Predavačica, RRiF Visoka škola za financijski menadžment

Jasna Vuk

Jasna Vuk predavačica je na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment od 2007. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Imenovana je ovlaštenim računovođom.

Svoju karijeru započela je u trgovačkom društvu AMBRA kao direktorica i voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova. Nakon toga započinje s radom u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića kao profesorica ekonomske grupe predmeta. Tijekom rada na području obrazovanja stekla je bogato iskustvo i sudjelovala u uvođenju projekta vježbeničkih tvrtki u obrazovni sustav ekonomskih škola. Redovito objavljuje stručne članke u časopisu Računovodstvo, revizija i financije. Sudjeluje kao predavačica na seminarima iz područja računovodstva i poreza.

Njezino profesionalno iskustvo uključuje područje računovodstva i poreza.

23c93413 2e1a 4da7 a5a7 233322cd6a41

HR Manager – Digital Transformation, IKEA Group

Mirta Šalamon

Magistrirala anglistiku i amerikanistiku na Karl Franzens Universitaet u Grazu, Austrija. Tijekom dosadašnje profesionalne karijere prošla je niz stručnih edukacija iz područja upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj i inozemstvu te relevantne treninge iz područja razvoja menadžerskih i komunikacijskih vještina. Pridružena je članica CIPD-a (Chartered Institute of Personnel and Development, London).

U područje upravljanja ljudskim potencijalima ulazi 2003. godine u tvrtki Compass Group International te nastavlja 2005. godine radom u Tele2, nakon kojeg prelazi u IKEA Group.

Dc4fd20b e947 4244 b753 845023e4663d

HR konzultantica, trenerica i coach, Točka promjene d.o.o.

Jasminka Mužinić Sabol

Jasminka Mužinić Sabol je psihologinja. Danas radi u tvrtci Točka promjene d.o.o. u kojoj vodi inovativne i zanimljive programe za organizacije i timove iz područja poslovne psihologije – odnosi s klijentima, interna komunikacija, coaching za menadžere, stres i ravnoteža. U svom radu objedinjuje znanja iz psihologije, gestalt psihoterapije, organizacijsko iskustvo i bogato iskustvo u održavanju treninga i savjetovanju voditeljskih i menadžerskih timova.

Dio njezine poslovne povijesti su uspostavljanje i vođenje korisničke podrške, call centra i timova za odnose s klijentima u Iskon Internetu. U Iskonu je od samog početka radila na razvoju organizacije, poslovne kulture, standarda i kvalitete komunikacije, što je zaokružila inspiriranim vođenjem projekta uvođenja ISO 9001:2000. Nakon Iskona je s brojnim klijentima radila na poboljšanju kvalitete u odnosima s klijentima (call centri, službe reklamacije, stil komunikacije s klijentima kroz ključne kanale, procesi upravljanja odnosima s klijentima).

Osobno je prošla kroz poduzetničke i intenzivne start-up projekte i poslovno osamostaljivanje. To iskustvo ju je obogatilo razumijevanjem poduzetništva.

Pohađala je brojne edukacije iz područja upravljanja ljudskim resursima, Customer Relationship Management-a (CRM), voditeljskih vještina, komunikacije, organizacijske komunikacije, poslovnih konstelacija i dr.

Trenutno završava 4-godišnji poslijediplomski studij Gestalt terapije (Institut fur Integrative Gestalttherapie Würzburg, Germany).

76058be9 7f1a 4301 91ad fb8164e1382b

HR konzultantica, savjetnica predsjednika Uprave za organizacijski razvoj i ljudske resurse, NEXE Grupa

Marija Felkel

HR stručnjakinja s više od 20 godina međunarodnog iskustva u visokotehnološkim inovativnim industrijama. Jedna je od autoriteta na području ljudskih potencijala s izvrsnim poznavanjem globalnih trendova. Iskusna je u poslovnim zadacima i projektima na nivou uprava kompanija te kao strateški partner poslovanju za HR područje.

Tijekom dugogodišnje karijere u međunarodnim kompanijama Siemens i HT,  posebnu pažnju pridaje identifikaciji i razvoju korporativnih i lokalnih talenata, stvaranju uspješnog partnerstva između poslovanja i funkcije ljudskih potencijala te upravljanju kulturom organizacija koje pružaju najbolje zaposleničko iskustvo.

Pod njezinim vodstvom kao članice Uprave i glavne direktorice za ljudske resurse HT Grupe na kojoj poziciji je bila do siječnja 2019. godine, realiziran je veliki broj uspješnih projekata iz područja ljudskih resursa uz pomoć kojih je HT Grupa zauzela značajno i prepoznatljivo mjesto na tržištu rada.

Iskustvo stečeno radom u međunarodnim kompanijama primjenjuje sada u Hrvatskoj angažmanom na razvoju i implementaciji najboljih praksi organizacijskog razvoja i ljudskih resursa za Nexe grupu kompanija.

Izuzetno je aktivna u promociji STEM područja te u radu s mladima, suradnji s fakultetima, srednjim i osnovnim školama naglašavajući važnost obrazovanja i stalnog razvoja. Veliki je zagovornik ravnopravnosti žena u poslovnom svijetu i jednake zastupljenosti na upravljačkim pozicijama te je veliki promotor skromnosti i poniznosti u vođenju.

Aktivna je članica HR udruga, predavačica na HR konferencijama te sudionica okruglih stolova na temu organizacijskog razvoja i ljudskih potencijala.

Dobitnica je nagrade Prometej – HR Manager godine za 2016. godinu, najvećeg strukovnog priznanja u Hrvatskoj.

A4b28ad3 18a4 4ac1 9674 563f61e3d48e

Executive coach i trener, Savjetnik za organizacijsku primjenu coachinga

Adrijana Strnad

Diplomu za coaching stekla je u Londonu na Coach U (www.coaching.com) programima za korporativni coaching, gdje je završila i postdiplomsko obrazovanje iz područja primjene coachinga u organizacijskom okruženju. Aktivna je članica ICF-a i suradnica nekoliko međunarodnih mreža trenera i savjetnika za organizacijski razvoj.

Kao dipl. ing. industrijske elektronike, završila je postdiplomski studij poslovnog upravljanja (DSM) pri FER-u u Zagrebu, kao i veći broj međunarodnih programa za razvoj i usavršavanje menadžmenta, te osobni i organizacijski razvoj.

Svoj pristup treningu temelji na gotovo 15 godina iskustva u vođenju visokomotiviranih timova u brzorastućem korporativnom okruženju, pretežno u telekomunikacijskoj i ICT industriji (Marketing i komunikacije, Organizacijski razvoj, Funkcije potpore poslovanju).

Specijalizirala se za rad s timovima te srednjim i višim menadžmentom u tranziciji – području primjene coaching prakse o kojemu govori i na međunarodnim strukovnim konferencijama.

Najdraže teme – motivacija, upravljanje učinkom, leadership (osobno i organizacijsko vodstvo), vještine coachinga za menadžere i trenere.

S velikim entuzijazmom istražuje dinamiku timova i promovira transformacijski pristup vođenju.

6136f76e c8c7 4c6d 9854 9f19933ef2d2

Regionalni HR direktor i stariji HR poslovni partner, Atlantic grupa d.d.

Ana Marušić

Više od 17 godina iskustva u području upravljanja ljudskim resursima, uz odlično poznavanje poslovanja u FMCG okruženju te proizvodnim kompanijama. Razvijajući HR funkciju, razvijala se i osobno, ponajviše kroz procese tranzicije i transformacije funkcije ljudskih resursa tijekom akvizicija i spajanja kompanija te u vođenju timova i HR projekata na lokalnoj i korporativnoj razini. Prethodna iskustva stjecala je u području marketinga, a na početku karijere na različitim poslovima u sklopu Hrvatske radio televizije. Pokretana vrijednostima vezanim uz humanistički pristup rješavanju poslovnih izazova te konceptom cjeloživotnog učenja.

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje se dodatno usavršavala u području organizacijske psihologije u sklopu poslijediplomskog studija.

Trenutno na poziciji Regionalnog HR direktora i starijeg HR poslovnog partnera u Atlantic Grupi.

49370c38 a7b8 43bf a65b 14af91b4432a

Direktorica i vlasnica savjetničke tvrtke Pilgrim d.o.o.

Jasmina Sočković

Posjeduje višegodišnje iskustvo u području poslovnog savjetovanja, upravljanja ljudskim resursima i obrazovanja odraslih. Vlasnica je savjetničke tvrtke Pilgrim d.o.o. i donedavno direktorica u Selectio te voditeljica najvećeg regionalnog HR (Human Resources) projekta Certifikat Poslodavac Partner.

Iskustvo je stekla na rukovodećim mjestima u privatnom i javnom sektoru (Deloitte, Grad Zadar), te kao savjetnik, istraživač i voditelj edukacijskih programa (Laboratorij socijalne psihologije-LASO). Čest je predavač na konferencijama i seminarima s temama iz područja upravljanja ljudskim resursima, managementa i socijalne psihologije. U okviru CEP projekta (Croatian Enterprise Promotion), a u suradnji s Udrugom poslovnih savjetnika, razvila je program obuke za buduće savjetnike u upravljanju ljudskim resursima (Human resources consultants). Jasmina Sočković je profesor psihologije sa završene 4 godine postdiplomske edukacije iz geštalt terapije (Institute für Integrative Gestalttherapie Würzburg  – IGW) te nizom srodnih obrazovnih programa iz područja integrativne tjelesne relacione psihoterapije, art terapije, process worka (procesno-orijentirane psihoterapije), holističkog plesa i pedagogije pokreta itd.

Uz poslovno savjetovanje tvrtki, bavi se  i individualnim radom s klijentima (psihoterapija) te business coachingom. U 2013. godini pokrenula je jednogodišnji Dream Movement Program (Rad na snovima kroz pokret) usmjeren na osobni razvoj.

66c16b4d 1e37 40d7 a3d0 194a2fcdf5d8

HR and OD Strategy Advisor, Orgnostic

Luka Babić

Luka Babić završio je studij psihologije na Univerzitetu Harvard, SAD. Tokom studija, rad s profesorom J. Richardom Hackmanom, profesorom socijalne i organizacijske psihologije na Harvard Business School i Harvard Psychology Department, inspirirao ga je da nastavi dalje istraživanje ovog područja. Po završetku studija, Luka se priključio kompaniji Infobip koja je u tom trenutku bila start-up u fazi uspona.

U svom dosadašnjem iskustvu Luka je razvijao i koordinirao timove koji unapređuju selekcijske postupke, brendiranje poslodavca, sustave nagrađivanja, edukaciju i razvoj zaposlenika, HR analitiku, kao i osnovne HR administrativne procese.

9131ea61 28c4 428b 841d e41173163c8f

Head of Human Resources, AKD d.o.o.

Danijela Thür

Tijekom studija volontirala je u Društvu za psihološku pomoć gdje je naučila osnove savjetodavnog rada. Prošla je niz stručnih edukacijskih programa iz područja upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj i inozemstvu te relevantne treninge iz područja razvoja menadžerskih vještina.

Završila jednogodišnju edukaciju za poslovnog trenera i NLP praktičara.

Radno iskustvo je stekla na rukovodećim radnim mjestima u privatnom i javnom sektoru gdje je uspostavljala i razvijala odjele ljudskih potencijala.

Profesionalno iskustvo uključuje strategije upravljanja ljudskim resursima, regrutaciju i selekciju, upravljanje radnim učinkom, nagrađivanje i motiviranje, upravljanje karijerama i edukaciju. Članica je upravnog vijeća udruge U4hr. Predavačica je na in-house i otvorenim edukacijskim programima iz područja upravljanja ljudskim potencijalima i Viša certifikatorica u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima “Certifikat Poslodavac Partner”.

31322862 f4c3 4b24 9b86 356b1bc842c4

Human Resources and Organisational Development Advisor, SOS Children’s Villages International

Hrvoje Makvić

Mr. sc. Hrvoje Makvić, prof. je temeljno socijalni pedagog koji se stručno usavršavao za upravljanje ljudskim resursima i psihologijom edukacije na sveučilištu State Univerity of New York (USA). Trenutno radi na poziciji Human Resources and Organisational Development Advisor na kontinentalnoj (Europskoj) razini internacionalne organizacije SOS Children’s Villages International (s fokusom na 25 zemlja i 5000 zaposlenika). Voditelj je internacionalnih/globalnih projekata (135 zemalja svijeta; 35 000 zaposlenika) iz područja ljudskih resursa i licencirani stručnjak za razvoj HR strategije poslovanja (od temeljne ideje, razvoja procesa do implementacije).

Posjeduje veliko iskustvo kao savjetnik za nacionalne organizacije, timove i pojedince iz tema poslovne komunikacije – odnosi s klijentima, formalna i neformalna interna komunikacija, učinkovito upravljanje stresom, ravnoteža osobnog i poslovnog života i HROD ciklusom upravljanja ljudskim resursima (od procesa regrutacije i selekcije, preko performance i engagement managementa, sustava kompenzacije do modela i procesa finalizacije karijere).

U svom radu objedinjuje znanja iz socijalne pedagogije, NLPt psihoterapije, neurologije (neurofeedback i biofeedback), transakcijske analize, brojnih edukacija iz područja/tema ljudskih resursa kao i bogatog internacionalnog iskustva u održavanju treninga i radu s multidisciplinarnim timovima i grupama kao i individualnom radu (“1-on-1”).

A726b27e e1f3 4e89 b93c 22f6e371b75e

Savjetnica za razvoj ljudskih potencijala, Točka promjene d.o.o.

Jasminka Jelčić

Psihologinja s petnaestogodišnjim iskustvom u području razvoja ljudskih potencijala. Dio je tima Točke promjene na projektima u području razvoja zaposlenika, timova i povećanja ukupnog razvojnog potencijala organizacija. Nakon poslovnog osamostaljenja 2002. godine, stekla je raznovrsno iskustvo u području profesionalnog i osobnog razvoja i edukacije, upravljanja promjenama i facilitacije procesa reorganizacije većeg broja srednjih i velikih poslovnih sustava na hrvatskom tržištu.

Profesionalni razvoj započela je tijekom studija psihologije radom na projektu Psihosocijalne pomoći prognanicima. Poslovno iskustvo i znanja u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala i organizacije stjecala je radeći u nekim od vodećih kompanija u Hrvatskoj: u Agrokoru u razvoj sustava selekcije, profesionalnog razvoja zaposlenika i koordinacije kadrovskih službi članica Koncerna, u Plivi u koordinaciji prijema novih zaposlenika i članica tima za profesionalni razvoj gdje razvija i uvodi inovacije u sustav selekcije i procjene potencijala zaposlenih. U Europapress Holdingu radila je u području razvoja menadžmenta, organizacijskog razvoja, upravljanja promjenama.

Dosljedno je orijentirana prema ostvarivanju potencijala primjene psihologije u različitim domenama ljudskog života i osnaživanju međusobne suradnje psihologa na tom putu. Dizajnirajući i provodeći projekte spremna je hrabro propitati „osobne i korporativne mitove”. Veseli je i nadahnjuje edukacija budućih kolega kojima predaje kolegij Organizacijska psihologija u praksi na Hrvatskim studijima. Svakoj situaciji pristupa kroz perspektivu razvoja, kreiranja novog prostora, perspektiva i rješenja. U svom poslu, kao i u svojoj obitelji uči i vježba uspostavljanje zdrave ravnoteže različitih životnih uloga i prioriteta. Posebna strast joj je pokretanje promjena s ciljem stvaranja atmosfere koja oslobađa i njeguje povjerenje i kreativnost.

019d1520 d7e7 4a04 ab5b b41b817598b4

MBA, Compliance Officer; Head of Compliance Section, Hrvatski Telekom d.d.

Vinko Berković

Preko 15 godina iskustva na različitim pozicijama u različitim kompanijama kao voditelj projekata, korporativni pravnik i rukovoditelj. Imenovan je medijatorom u različitim institucijama te sucem časti i arbitrom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Certificiran je interni auditor za nekoliko ISO standarada. Stekao je iskustvo i kao interni trener za nekoliko različitih područja poslovanja. Član je Kluba pravnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i predsjednik Udruge korporativnih pravnika.

Kao voditelj Tender Office-a Hrvatskog Telekoma d.d. pružao je podršku, koordinaciju i savjetovanje u vezi javne nabave, korištenja EU fondova, posebnih projekata i međunarodnih aktivnosti unutar kompanije. Prije toga je radio 5 godina u ljudskim resursima iste kompanije na raznim projektima (HR menadžment, HR strategija, plaće…) kao pravni savjetnik/pravni stručnjak za radno pravo te je zastupao kompaniju na sudu.

Tijekom svoje profesionalne karijere zastupao je kompanije na sudu (sudski sporovi), bavio se stečajnim postupcima zemljišnoknjižnim pravom, prisilnom naplatom i ugovornim odnosima.

6f15dd39 7061 47af ac84 4452b6ef78a2

HR Director, Tele2

Željka Košanski

Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Kroz edukacije stekla je certifikat majstora praktičara neurolingvističkog programiranja te prošla kroz razne edukacije iz područja razvoja ljudskih resursa i vještina rukovođenja.

Od završetka studija radi u području upravljanja ljudskim potencijalima gdje se susrela s različitim funkcijama iz tog područja, kao što su planiranje i provedba zapošljavanja, školovanje zaposlenika, nagrađivanje i upravljanje učinkom i talentima, implementacija informacijskih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima te raznim aspektima iz područja radnog prava.

Iskustvo je počela stjecati u tvrtki Transforma d.o.o., posvećenoj osobnom razvoju i razvoju rukovodstvenih vještina, nakon čega je prešla u Siemens d.d. u Atos IT Solutions and Services d.o.o., nastalim izdvajanjem organizacijske jedinice iz Siemensa, izgradila je i vodila odjel za ljudske potencijale. Trenutno je zaposlena u Tele2 d.o.o gdje radi kao Voditeljica odjela za ljudske potencijale.

Dbf0b8a4 de40 452c 88be 3fabcb2e0fb3

General Manager / President of the Management Board, TIA Partner d.o.o.

Ivan Bilać

Ivan Bilać karijeru je započeo kao Prodajni predstavnik u Zagrebačkoj pivovari 2007. godine. Nakon dvije godine preuzima poziciju Prodajnog trenera gdje je zadužen za funkcionalni razvoj zaposlenika u odjelu prodaje i za implementaciju coaching modela, a potom poziciju Specijalista za edukaciju brinući za sve interne i eksterne edukacije svih zaposlenika.

U 2012. godini dolazi na poziciju Menadžera za razvoj ljudskih resursa gdje upravlja procesom praćenja radne uspješnosti, plana nasljeđivanja i upravljanja talentima, a od travnja 2013. godine je na poziciji Direktora ljudskih resursa za Hrvatsku i Bosnu upravljajući svim podfunkcijama HR-a.

Od kolovoza 2014. godine radi na poziciji Global Commercial Excellence Learning Managera zaduženog za razvoj i implementaciju globalne Commercial Excellence akademije u tvrtci Molson Coors, a 2015. je i na poziciji Global HR Director Commercial Excellence u toj tvrtci. 2016. godine prelazi u Zagrebačku pivovaru na poziciju Regional Sales Managera, a nakon toga zapošljava se u TIA Partner d.o.o. gdje radi danas kao General Manager/President of the Management Bord.

Diplomirao je poslovnu ekonomiju, smjer organizacija i menadžment, nakon čega se dalje usavršavao kroz specijalističke programe u upravljanju ljudskim resursima. Interni je trener i coach te business partner u organizaciji s naglaskom na komercijalni sektor. Tvrtka Zagrebačka pivovara je nositelj Certifikata Poslodavac Partner.

60f3d401 cddd 4391 b0e1 b0f9c9a5c888

Senior Performance Management Specialist, Europska investicijska banka

Mirjana Kačavenda

HR profesionalka sa višegodišnjim radnim iskustvom. Prije upravljanja ljudskim potencijalima radila je na projektima psihosocijalne pomoći prognanim i izbjeglim obiteljima. Posjeduje široko iskustvo na različitim funkcijama u području upravljanja ljudskim potencijalima – od zapošljavanja, nagrađivanja i upravljanja učinkom do implementacije integriranih informacijskih sustava, upravljanja talentima i organizacijskog razvoja. Iskustva stjecala u farmaceutskoj industriji, izdavaštvu i telekomunikacijama.

Od 2004. zaposlena u Svjetskoj Banci, kao dio regionalnog tima za regiju Europa i Centralna Azija, zadužena za urede u osam zemalja regije, a od 2014. radi u Europskoj investicijskoj banci.

Omiljeno područje rada je timski rad. U svom radu sa timovima koristi koncept timskih i radnih uloga prof. Mereditha Belbina.

Ca6a9d5d 2a04 4383 80e8 fff46688e75f

People Operations Vertical Lead, Infobip

Bruna Kostelac Košir

Diplomirala je ekonomiju, smjer makroekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kao studentica bila je aktivna članica studentske udruge eSTUDENT i voditeljica tima za međunarodnu suradnju. Interes za područje ljudskih resursa stekla je još u vrijeme studija prilikom vođenja projekta promocije intelektualnog kapitala u suradnji sa švedskim institutom LUND, pri sveučilištu Lund. Zajedno s prof. Leifom Edvinssonom organizirala je prvu ljetnu školu intelektualnog kapitala u Dubrovniku 2006. godine te se ista otad održava svake godine u lipnju.

Karijeru započinje u tvrtci Megatrend d.o.o., prvo kao savjetnica za HR, a zatim preuzima funkciju Voditeljice ljudskih resursa za grupaciju Megatrend. U Megatrendu osim HR funkcije razvija i HR Business Intelligence model za efikasnije upravljanje ljudskim kapitalom te nastavlja potragu za korisnom primjenom teorije intelektualnog kapitala. Obnašala je i poziciju Direktorice službe upravljanja ljudskim resursima SD Rafinerije & Marketing u INI.

Područja posebnog interesa su definiranje HR KPI-eva za upravljanje ljudskim kapitalom, definiranje “učeće organizacije i njene strukture”, upravljanje znanjem i razmjenom znanja te IT podrška suvremenom pristupu upravljanju ljudskim resursima.

03560694 d4ce 442c 9e68 55d2beeb75b5

Executive Director Human Resources, Atlantic Grupa

Mojca Domiter

Diplomirala je na Odsjeku za Psihologiju, Sveučilište u Rijeci te završila jednogodišnju edukaciju iz Neurolingvističkog programiranja kao i Trening za trenere. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim edukacijskim programima iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, rukovođenja i upravljanja službom za korisnike.

Tijekom karijere radila je u različitim područjima i industrijama: usluge, marketing i prodaja, telekom i farmaceutska industrija. Najduži period provela je u telekom industriji, radeći na rukovodećim poslovima u Službi za korisnike, a zatim kao Rukovoditeljica Odjela za upravljanje ljudskim resursima. Trenutno je na poziciji Executive Director Human Resources u Atlantic Grupi.

Ima vrlo praktično iskustvo u implementiranju upravljanja ljudskim resursima baziranom na kompetencijama, pristupu totalne nagrade (kompenzacije), strategije školovanja i razvoja, upravljanja učinkom kao i procesa upravljanja talentima. Osim iskustva u organizacijama gđa Domiter radila je i kao moderator/trener u nekoliko različitih područja: komunikacijske vještine, osobna efikasnost, uloge spolova, strateško planiranje, važnost mjerenja efikasnosti upravljanja ljudskim potencijalima.

Posjeduje iskustvo u svim procesima upravljanja i razvoja ljudskih resursa na strateškoj i operativnoj razini.

76723fab 5a86 42aa 8139 24bd406264a4

Rukovoditelj ljudskih potencijala i organizacijske kulture, Philip Morris Zagreb d.o.o.

Nikolina Sertić

Nikolina Sertić je završila MS studij Service Leadership and Innovation na RIT Croatia sa specijalizacijom u ljudskim potencijalima. Tijekom godina je završila niz edukacija i certifikacija vezanih za struku, te je između ostalog i certificirani MBTI trener. Iskustvo predavanja stekla je kroz održavanje treninga iz područja ljudskih potencijala. Stručnjakinja je za razvoj ljudskih potencijala s višegodišnjim profesionalnim iskustvom iz raznih zemalja unutar i izvan EU. Tijekom karijere radila je u raznim područjima ljudskih potencijala, a neki od njih su: planiranje i provođenje zapošljavanja, employer branding, sustavi nagrađivanja, upravljanje učinkom te razvoj zaposlenika. Trenutne odgovornosti su joj planiranje, razvijanje i upravljanje provedbom sveobuhvatnih i učinkovitih smjernica koje podržavaju poslovnu strategiju i organizacijsku kulturu kako bi se omogućilo učinkovito upravljanje, razvoj organizacije i ljudskih potencijala. Nikolina smatra da je kvalitetno upravljanje timovima kroz uključivanje i raznolikost ključ uspjeha svake kompanije.

8f669d2c 0a47 45ea becf dd43ff2d1d09

Konzultantica, trenerica i predavačica, , Next Level Factory i Cambridge Innovative System Solutions d.o.o.

Snježana Šlabek

Snježana Šlabek stručnjakinja je iz područja digitalne i inovativne organizacijske kulture. Poduzetnica, konzultantica i trenerica, s dugogodišnjom korporativnom HR karijerom, Snježana pomaže organizacijama u provođenju inovacijske transformacije, digitalnom učenju i upravljanju znanjem. Snježana uspješno spaja vođenje ljudi s digitalnim tehnologijama, te priprema ljudske resurse na promjene u organizaciji.

Dobitnica je više inozemnih i domaćih nagrada, a kroz svoje višegodišnje korporativno iskustvo u međunarodnoj korporaciji radila je u HR-u i Globalnom razvoju poslovanja kao voditeljica upravljanja znanjem, e-učenja, projekata digitalne transformacije HR-a te voditeljica inovacija.  Kao inženjerka računarstva svoju je karijeru izgradila u HR-u mijenjajući procese i uvodeći nove prakse pomoću digitalnih tehnologija. Stekla je niz dodatnih certifikata i specijalizacija u struci; certificirani je trener, knowledge manager, project manager, NLP praktičar.

Dvije godine zaredom nalazila se na britanskoj „Movers and shakers“ listi kao jedna od 100 svjetski najutjecajnih osoba iz područja organizacijskog digitalnog učenja i upravljanja znanjem (2016, 2017). Pokrenula je i vodila četiri međunarodne korporativne konferencije za e-učenje u poslovnom okruženju „Knowledge in focus“ (2012-2016), te je vodila projekt organizacije konferencije „Learning Disruption“ (2019). Za projekte iz područja upravljanja znanjem, idejama i inovacijama  dva puta osvojila je nagradu “Najbolje HR prakse”. Dobitnica je titule “Future Leaders” za područje ljudskih potencijala (WiA). Kao asistentica i mentorica surađuje s poslovnim školama i sveučilištima u Hrvatskoj i Sloveniji.  Na temu gejmifikacije poslovne kulture održala je predavanje na TED X-u.

Pokrenula je i vodi Akademiju za primjenu gejmifikacije, i motivacije 3.0 u organizacijama pod nazivom „No game, no gain“. Suosnivačica je i partnerica programa Culture4Innovation u Cambridge Innovative System Solutions, Ltd (www.culture4innovation.com ), međunarodnoj kompaniji specijaliziranoj za razvoj inovativne organizacijske kulture te je vlasnica tvrtke koja se bavi digitalnim učenjem „Next Level Factory“ (www.nextlevelfactory.net).

Cbd06b33 19b7 48d1 acf6 a6a74ee3ff25

Global Segregation of Duties Manager, Schneider Electric

Martina Nojić

Prije dolaska u Schneider Electric d.o.o. u rujnu 2010. godine, Martina je radila kao viša stručna suradnica u Deloitte-u, u odjelu financijskog savjetovanja u Zagrebu. Unutar tima za korporativne financije bavila se savjetovanjem pri prodaji i kupnji kompanija, spajanjima i preuzimanjima (M&A). Najvažniji projekti uključivali su financijsko dubinsko snimanje Splitske banke, Banke Sonic, Kreditne banke, Hrvatske poštanske banke, Croatia osiguranja, Opportunity banke Crna Gora, Ljubljanske burze, Tuš Telekoma i Hypo Leasinga, pripremu prvog javnog-privatnog partnerstva na projektu Orco-a i Sunčanog Hvara, savjetovanje INA-e prilikom 2. faze privatizacije te optimizaciju portfelja poslovnih nekretnina FINA-e. Izradila je niz istraživačkih radova o hipotekarnom tržištu, tržištu nekretnina, sektoru osiguranja i banaka te građevinskoj industriji. Magistra je ekonomije i trenutno pri kraju MBA studija na Sveučilištu Durham u Velikoj Britaniji. U Schneider Electricu Martina je obnašala poziciju Reginal CFO-a za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju, a danas tamo radi na poziciji Global Segregation of Duties Managera.

94720eff c932 487c b429 990689483f56

Human Resources Director, RTL Hrvatska

Tina Martinis Miletić

Tina Martinis Miletić tijekom dosadašnje profesionalne karijere stekla je iskustvo najvećim dijelom u području organizacijske psihologije. Posjeduje iskustvo rada s domaćim, ali i internacionalnim kompanijama. U ulozi konzultanta i predavača provodila je seminare otvorenog tipa i in-house seminare u privatnim i državnim organizacijama iz različitih industrija. Među ostalim, držala je seminare na temu razvoja menadžerskih vještina, vještina komuniciranja, timskog rad te seminare iz područja usavršavanja prezentacijskih vještina.

Provodila je selekcijske postupke i procjene potencijala te kreirala strategije upravljanja razvojem zaposlenika i menadžera. Ima vrlo praktično iskustvo u implementiranju sustava upravljanja radnim učinkom u velikoj telekomunikacijskoj kompaniji za različite razine i vrste poslova. Sudjelovala je u procesu upravljanja promjenama prilikom spajanja dviju kompanija. Radila je na poslovima koji su uključivali cjeloviti razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima u Hrvatskom telekomu, u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a danas je na poziciji HR direktorice u RTL Hrvatska.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje profesora psihologije te je završila specijalistički poslijediplomski studij Organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim edukacijskim programima iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, rukovođenja i razvoja zaposlenika kroz individualni i grupni rad.

67a21c7b 93db 4199 8b63 76a6ad814d07

Professor and consultant for accounting and taxes, RRiF

Anja Božina

Predavačica je na RRIF Visokoj školi za financijski menadžment, a od 2005. radi na savjetničkim poslovima vezanih uz računovodstvo, reviziju i financije u RRiF grupi te kontinuirano sudjeluje kao predavač na stručnim seminarima s područja računovodstva i poreza. Redovito objavljuje stručne članke u časopisu Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i porezi.

Za vrijeme studija karijeru započinje u društvu Kerametal d.o.o. te Ball d.o.o. u kojima obavlja razne računovodstvene poslove.

Po završetku studija, tijekom 1998. zaposlila se u Ernst & Young-u gdje je obavljala poslove koji se odnose na pred-reviziju, reviziju, porezno savjetovanje i računovodstvo vodećih hrvatskih društava.

48a9b7c1 0cbc 4feb 9acf 26924bddf401

Manager of Compensation and Benefits and Interim HR Director/Croatia&SEE, PLIVA HRVATSKA d.o.o. (TEVA)

Mario Komljenović

Mario Komljenović rođen je 1973. godine, profesor psihologije, zvanje stekao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u području istraživanja tržišta u periodu 1997.-2002. (Gral Iteo d.o.o. i Gfk Croatia d.o.o.) s posebnim naglaskom na predlaganju, izradi i uvođenju novih metoda i tehnika za istraživanje tržišta, multivarijatnim analizama podataka i interpretacijama te edukaciji klijenata. Nastavak karijere je u Vipnetu gdje je vodio cjelokupno istraživanje tržišta. Nakon godine dana prelazi u Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima u kojima je zadnjih osam godina vodio HR sisteme i procese koji obuhvaćaju četiri glavna područja:

 1. Definiranje i provođenje kompenzacijske strategije i svih njenih elemenata (sustav plaća i varijabilnih plaća, benefita, sustav upravljanja učinkom…)
 2. Organizacijska struktura i njeno funkcioniranje (analiza, definiranje i vrednovanje radnih mjesta i organizacijskih dijelova)
 3. Osmišljavanje, izrada i implementacija različitih sociometrijskih sustava koji obuhvaćaju razvoj zaposlenika (npr. 360fb) i/ili razvoj organizacije (npr. organizacijska klima i angažiranost),
 4. Osmišljavanje i implementacija novih HR procesa koji za cilj imaju podršku kompanijske poslovne strategije.

04. i 05.11.2022.

Regrutiranje i selekcija

Predavanja petkom održavaju se od 18 do 21 sat, a subotom od 9 do 18 sati.

03.12.2022.

Praćenje radne uspješnosti

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati.

21.01.2023.

Razvoj zaposlenika

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati 

18.02.2023. i 25.02.2023.

Nagrađivanje, interna komunikacija i organizacijska kultura

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati (oba termina su obavezna). 

25.03.2023.

HR Audit i HRIS

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati. 

22.04.2023.

HR strategija

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati.

27.05.2023.

Etika poslovanja, zakoni i pravilnici, HR business partnering

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati. 

24.06.2023. i 16.09.2023.

Osobni razvoj – Leading self and leading others

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati (oba termina su obavezna).

Podignite svoje znanje na novu razinu.

Pošaljite upit i dogovorite u kojem obliku želite slušati predavanja, a mi ćemo vam poslati ponudu s cijenom programa.

POŠALJI UPIT

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta

0bf86cfa cde2 4fc1 97f9 24646f48fac7

Novosti

Smanjivanje nezaposlenosti: Važnost socijalnog mentorstva

Inovativnim modelom rada usmjerenim na pojedince u riziku od socijalne isključenosti licencirali preko 250 djelatnika u sustavu socijalne skrbi.

 • 28. kolovoza 2022.
 • 5 min čitanja
11e541f9 2c30 405d 8f48 a2de80232246

Novosti

Očuvanje korporativne kulture u doba pandemije

U krizno doba rizici tvrtke postaju sve veći. Kako bismo vam pomogli u minimiziranju kulturalnog rizika, donosimo osnovne korake za očuvanje kulture.

 • 10. studenog 2021.
 • 3 min čitanja