SELECTIO HR Akademija

o programu

Prvi program za razvoj HR stručnjaka

SELECTIO HR Akademija prvi je i najpoznatiji program za razvoj HR stručnjaka koji pruža vještine za uspješno nošenje s izazovima. Kroz vježbe koje potiču aktivno sudjelovanje i uz pomoć najiskusnijih HR stručnjaka iz SELECTIO Grupe naučit ćete kako uspješno upravljati talentima i kako prilagoditi HR prakse čestim promjenama na tržištu rada. Teme su osmišljene po uzoru na najbolje svjetske HR prakse i svaki se modul može upisati kao zasebna cjelina. 

SELECTIO AKADEMIJA

Što ćete dobiti?

 • iskusne predavače s dugogodišnjim iskustvom 
 • dokazane rezultate u prakse
 • aktualne primjere iz prakse
 • praktične zadatke
 • upoznavanje alata za nošenje s izazovima
 • individualan pristup i grupni rad
 • networking i razmjenu iskustava 
 • analizu tehnika koje se koriste u vašem radnom okruženju

Raspored predavanja

Grupa otvorena za prijave

4. i 5.11. │2022.

Regrutacija i selekcija

Cjeline

 • Analiza radnog mjesta i poslova
 • Regrutiranje i predselekcija
 • Selekcija
 • Postselekcijski proces
 • Alati
 • Psihologijsko testiranje u selekciji
 • Mobile Recruiting and social platforms
 • Selekcija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Employer branding

Na kraju ovog modula, znat ćete kako (1) izraditi i ažurirati opise poslova, (2) argumentirati potrebu ažuriranja opisa poslova uslijed promjene organizacije rada i analizirati primjenjivost različitih pristupa, (3) procijeniti efikasnost i efektivnost regrutacijskih kanala, (4) odabrati i koristiti najbolje psihologijske testove, (5) pripremiti i provesti strukturirani intervju, (6) procijeniti i odabrati zaposlenike koji najviše odgovaraju zahtjevima radnog mjesta, (7) definirati zakonska, etička i kulturološka ograničenja u provođenju procesa selekcije te (8) naučiti važnost i primjenu brendiranja poslodavca u procesu regrutacije i selekcije. 

3.12. │2022.

Upravljanje radnom uspješnošću

Cjeline 

 • Kompetencije, očekivanja i standardi rada
 • Raspodjela radnih zadataka
 • Modeli procjene rada
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene
 • Postavljanje ciljeva i ocjenjivanje
 • Poteškoće pri uvođenju procesa praćenja radne uspješnosti i kako ih izbjeći – zaposlenici i manageri
 • Uloga HR odjela pri uvođenju i provođenju praćenja radne uspješnosti
 • Davanje povratne informacije o radu zaposlenika

Na kraju ovog modula znat ćete kako: (1) definirati ključne i specifične kompetencije, (2) analizirati korisnost definiranja ključnih kompetencija u odnosu na model radnih uloga ili neki drugi model, (3) argumentirati odluku o sadržaju i dinamici sustava upravljanja radnom uspješnošću, (4) postaviti targete i ciljeve, (5) odrediti kako postavljanjem ciljeva potaknuti ponašanja u skladu s organizacijskom kulturom i etikom poslovanja, (6) argumentirati odluku o povezanosti sustava upravljanja radnom uspješnošću i sustava nagrađivanja te (7) organizirati proces redovitog davanja povratne informacije za radnu uspješnost. 

21.1. │2023.

Razvoj zaposlenika

Cjeline

 • Analiza razvojnih potreba
 • Talent management
 • 360º feedback
 • Succession planning
 • Learning organization
 • Sustav mentorstva
 • Uvođenje u posao i onboarding
 • Diskriminacija i diversity management u organizaciji
 • Karijerno savjetovanje i outplacement

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati sustav individualnog razvoja zaposlenika koji zadovoljava potrebe poslovanja, individualne želje i potencijal za razvoj, (2) definirati ključne elemente u procjeni talenata, sustavu upravljanja razvojem talenata i zadržavanju talenata, (3) postaviti sustav procjene talenata, (4) osmisliti sustav upravljanja očekivanjima talenata, (5) kreirati talent magement kulturu u organizaciji kao kompetitivnu prednost, (6) argumentirati potencijalne prepreke u planiranju nasljednika, (7) definirati sustav koji jasno razlikuje stručno i voditeljsko napredovanje, (8) procijeniti trošak i vrijednost razvojnih metoda, (9) izraditi katalog edukacija i budžet, (10) osnove tehnika facilitiranja – art of hosting, (11) upravljati raznolikostima, (12) prepoznati i prevenirati diskriminatorna ponašanja te (13) organizirati kvalitetan outplacement. 

18. i 25.2. │2023.

Nagrađivanje, motivacija i organizacijska kultura

Cjeline

 • Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika
 • Zadržavanje zaposlenika
 • Interna komunikacija
 • Organizacijska kultura
 • Mjerenje zadovoljstva zaposlenika – engagement
 • Preuzimanja, akvizicije i promjene organizacijske kulture
 • Financije za nefinancijaše: Plaće i nagrađivanje radnika i Kako čitati financijska izvješća

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati i procijeniti vrijednost elemenata sustava nagrađivanja, (2) detektirati uzroke (de)motivacije zaposlenika, (3) razliku ekstrinzične i intrinzične motivacije i ekstrovertiranog i introvertiranog ponašanja, (4) razliku između materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja, (5) argumentirati sadržaj i dinamiku sustava nagrada, (6) argumentirati razlike u nagrađivanju stručnjaka i voditelja, (7) upravljati internom komunikacijom, (8) osmisliti pristup ispitivanju organizacijske kulture u svom radnom okruženju, (9) procijeniti usklađenost vrijednosti organizacijske kulture i poslovnih ciljeva, (10) koristiti istraživanje zadovoljstva zaposlenika kao dijagnozu organizacije i organizacijsku kulturu kao polugu za postizanje ciljeva, (11) čitati financijska izvješća te (12) analizirati troškove plaće i nagrađivanja zaposlenika.

25.3. │2023.

HR Audit i HRIS

Cjeline

 • HR Audit
 • HRIS (Human Resources Information System)
 • Due Diligence

Nakon ovog modula znat ćete: (1) kritički i dijagnostički sagledati HR sustav u svojoj organizaciji prema metodologiji certifikata Poslodavac Partner, (2) argumentirati primjenjivost raznih modela HR praksi, (3) procijeniti stratešku važnost HR-a u svojoj organizaciji, (4) procijeniti mogućnost za bolju informatičku podršku u provođenju postojećih HR procesa, (5) zašto tvrtke uvode HRIS, (6) informacije koje HRIS mora osigurati, (7) analitiku HR-a, (8) transformirati kvalitativne podatke u kvantitativne podatke („jezik brojki“) te znati (9) ulogu HR voditelja pri preuzimanju i akviziciji.

22.4. │2023.

HR strategija

Cjeline

 • Uvod u strateški HR
 • Strateško upravljanje
 • Organizacija HR funkcije
 • Balanced scorecard model

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) analizirati prednosti i nedostatke organizacijskih shema, (2) analizirati ulogu i pozicioniranost HR-a u funkciji organizacije poslovnih procesa, (3) ulogu HR-a kao strateškog partnera – na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji poslovnih ciljeva organizacije, suradnja CEO-a i HR managera, (4) definirati ulogu HR managera i managementa u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima i postizanju strateških ciljeva, (5) postaviti okvire za mjerenje uspješnosti HR-a i pojedinih HR inicijativa, (6) izraditi budžet te (7) povezati poslovne i HR ciljeve.

9. 9. │2023.

Funkcija internog konzultanta, etika poslovanja i zakonske regulative

Cjeline

 • Poslovna etika
 • Zakoni i pravilnici
 • HR poslovno partnerstvo (funkcija internog savjetnika)

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) odgovoriti na glavna pitanja voditelja i uprave u upravljanju ljudskim resursima, (2) argumentirati i otkloniti najčešće greške managera u radu s ljudima, (3) ulogu internog savjetnika, (4) osmisliti i odabrati najbolji model HR business partneringa u svojoj organizaciji, (5) ključne uloge HR partnera za stvaranje održive konkurentske prednosti –  razumijevanje businessa, (6) balansirati brojne uloge HR-a, (7) osvijestiti ekspertna znanja i kompetencije HR odjela, (8) konstruktivno sudjelovati u procesu change managementa u organizaciji, (9) zakone koji definiraju funkciju upravljanja ljudskim resursima, (10) razliku između: Ugovora o radu, managerskog ugovora, ugovora o djelu, ugovora o autorskom honoraru i studentskog ugovora, (11) odrediti svoju ulogu u balansu između zaposlenika i managera te znati (12) važnost poslovanja u skladu s vrijednostima i načina postizanja poslovnih ciljeva za kredibilitet organizacije.

24.6. i 16.9. │2023.

Osobni razvoj i vođenje drugih

Cjeline

 • Leading self
 • Leading others
 • Emocionalna i socijalna inteligencija u radnom okruženju
 • Upravljanje konfliktima
 • BELBIN® timske uloge

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) svoj Belbin profil i preferiranu timsku ulogu te uloge tima koje su potrebne za dobro funkcioniranje (2) svoj psihološki tip, vlastiti menadžerski stil, tipične oblike ponašanja i reagiranja te način na koji upravljamo svojim osobnim i profesionalnim životom, (3) prepoznati i razumjeti razne oblike komunikacije (4) upravljati i voditi komunikaciju (5) važnost i primjenu emocionalne i socijalne inteligencije u radnom okruženju, (6) kako funkcionira grupa i kako funkcionira pojedinac u grupi, (7) koji su najčešći uzroci poteškoća u internom komuniciranju u organizaciji, (8) principe i oblike interne komunikacije, (9) koje vrste konflikata postoje i koji su najčešći uzroci i posljedice te (9) kako uspješno rješavati konflikte, ostvariti kompromis i suradnju te kako spriječiti nastajanje konflikata u timu i organizaciji.

Predavači

53e59fde 5584 4551 83ef a2c1acf430db

Senior HR Consultant, SELECTIO

Tanja Prekodravac

Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.  Završila je edukaciju iz Gestalt psihoterapije, body psihoterapije te coachinga.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.

3b4bafda fe50 4ad3 91c0 ae6560b7ad4f

Head of Assessment Development, SELECTIO

Marina Čović

Nakon rada u ustanovama primarne zdravstvene zaštite pri Medicini rada i Službi za psihijatriju i neurologiju, Marina se pridružila SELECTIO Grupi kao Voditeljica razvoja Centra za procjene. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje se bavila istraživačkim radom u području zdravstvene psihologije. Tijekom godina stječe iskustvo rada s onkološkim pacijentima na odjelima pedijatrije i savjetovanja djece i roditelja te se educirala pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

U SELECTIO Grupi radi na projektima procjene za razvojne i selekcijske svrhe zaposlenika i kandidata. Razvija, provodi i evaluira assessment i development centre te optimizira njihovu primjenu. Afinitet za savjetovanje ispunjava u programima podrške zaposlenicima te kroz karijerno savjetovanje. Držala je radionice i edukacije o nošenju sa stresom, prilagodbom na promjene te komunikacijskim i samoprezentacijskim vještina.

Članica je certifikatorskog tima na projektu Employer Partner zahvaljujući čemu ima dobar uvid u prakse brojnih internacionalnih i domaćih organizacija za koje procjenjuje uspješnost HR sustava. Najveći interes pronalazi u razvoju zaposlenika i njihovom wellbeingu.

513f4a50 b995 4f79 88f1 f3a6372584e2

Managing Partner, SELECTIO

Aleksandar Zemunić

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO Grupom, vodećom tvrtkom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima, Aleksandar Zemunić već 20 godina surađuje s timom izuzetnih HR stručnjaka koji su uspješno završili neke od najznačajnijih projekata za domaće tržište rada. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predavač je brojnih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima u sklopu projekta Poslodavac Partner. Dobitnik je i Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila. Područja njegove ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje te regrutaciju i selekciju zaposlenika.

6f9b74bb 632c 4470 b23f d65b3caf71e7

Head of Organizational Development and Consulting, SELECTIO

Martina Udovičić

Martina je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te završila MBA na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Ima bogato profesionalno iskustvo u području upravljanja ljudskim resursima i razvoja poslovanja. U konzultantskoj kući SELECTIO vodi grane poslovanja koje obuhvaćaju HR savjetovanje, edukacije i razvoj te HR reviziju i certificiranje.

Radila je na brojnim projektima kroz HR reviziju, organizacijski razvoj, procjenu menadžmenta i izgradnju kapaciteta vođenja u organizacijama, a neki od klijenata s kojima je surađivala su Abbvie, British American Tobacco, Coca-Cola, Erste bank, Heineken, Hekel, INA, Infobip, LIDL, Philip Morris International, Pliva, Procter&Gamble, McDonald’s, Microsoft, Molson Coors itd. 

Kao voditeljici odjela Organizacijski dizajn i razvoj, Martinin je cilj razvijati rješenja koja su odgovor na stvarne potrebe organizacija, a već 10 godina radi i na razvoju Poslodavac Partner certifikata - jedinog regionalnog priznanja za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.

Podignite svoje znanje na novu razinu.

Pošaljite upit i dogovorite u kojem obliku želite slušati predavanja, a mi ćemo vam poslati ponudu s cijenom programa.

POŠALJI UPIT

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta