SELECTIO Leadership Akademija

program za uspješne voditelje

SELECTIO Leadership Akademija je jednogodišnji razvojni program koji gradi leadership vještine potrebne za vođenje današnjih timovaRazvijamo voditelje koji znaju kako stvoriti odnos povjerenja u timu, prepoznati potencijal u različitostima, stvoriti odgovornost za rezultat te otvoriti mogućnost za osobni i profesionalni razvoj. U 12 koraka provodimo individualnu promjenu svakog polaznika!

što ćete naučiti

 • zadržati najbolje članove tima
 • podići motivaciju, angažman i povjerenje tima
 • stvoriti povezanost i predanost članova tima
 • upravljati odnosima i konfliktima
 • kreirati i komunicirati jasnu viziju
 • pokrenuti i provesti promjenu

Raspored radionica

Grupa - veljača 2024.

15.2. │2024.

Voditi sebe da biste vodili druge

 • Što je vodstvo i zašto je važno?
 • Liderske kompetencije
 • Gdje leže moje prilike za razvoj?
 • Kako da se razvijam kao lider?

21.3. │2024.

Razumijevanje i vođenje promjena

 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Modeli upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini
 • Planiranje procesa promjene
 • Provođenje postupka promjene

25.4. │2024.

Ciljevi kao alat za poticanje intrinzične motivacije

 • Važnost ciljeva i kako ih definirati
 • Ključni indikatori uspjeha i kako ih definirati
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u organizacijskoj kulturi
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u provedbi strategije

16.5. │2024.

Razumijevanje emocija i upravljanje emocijama

 • Emocionalna inteligencija i njena uloga u vodstvu
 • Prepoznavanje i upravljanje emocionalnim stanjima
 • Utjecaj stresa na produktivnost i motivaciju
 • Smanjivanje negativnih utjecaja stresa

 

10.6. │2024.

Upravljanje odnosima

 • Komunikacijske vještine kao alat emocionalne inteligencije
 • Upravljanje odnosima
 • Prevencija konflikata
 • Upravljanje konfliktima

12.9. │2024.

Timovi i BELBIN® timske uloge

 • Tim vs. grupa pojedinaca
 • Što tim čini efikasnim
 • Timska dinamika
 • Upravljanje dinamikom tima

17.10. │2024.

Upravljanje vremenom i upravljanje sobom

 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Prioritiziranje i multitasking
 • Delegiranje kao alat za timsku učinkovitost
 • Delegiranje kao alat za timski razvoj

 

21.11. │2024.

Upravljanje raznolikostima u timu

 • Diversity management
 • Individualne i grupne različitosti u timu
 • Upravljanje komunikacijom između timova
 • Sprečavanje i upravljanje sukobima

12.12. │2024.

Pružanje povratne informacije kao motivacijski alat

 • Feedback kao alat za motiviranje i razvoj
 • Povratne informacije – kako DA i kako NE
 • Motivacija i faktori motivacije
 • Motivacijske strategije

 

23.1. │2025.

Prepoznavanje i razvijanje potencijala zaposlenika

 • Važnost kompetencija
 • Lider kao coach
 • Metode razvoja kompetencija
 • Procjenjivanje kompetencija i prepoznavanje talenata

20.2. │2025.

Primjena coaching vještina

 • Koji je moj stil vođenja?
 • Razvojne razine članova tima
 • Model situacijskog vođenja
 • Odabrati pravi stil i uspješno razvijati tim

 

13.3. │2025.

Završna radionica

 • Rekapitulacija stečenih znanja i vještina
 • Osvrt na osobni rast
 • Plan daljnjeg razvoja lidera
 • Akcijski plan

 

Grupa - travanj 2023.

Grupa - travanj 2023.

27.4. │2023.

Voditi sebe da biste vodili druge

 • Što je vodstvo i zašto je važno?
 • Liderske kompetencije
 • Gdje leže moje prilike za razvoj?
 • Kako da se razvijam kao lider?

 

25.5. │2023.

Razumijevanje i vođenje promjena

 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Modeli upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini
 • Planiranje procesa promjene
 • Provođenje postupka promjene

15.6. │2023.

Ciljevi kao alat za poticanje intrinzične motivacije

 • Važnost ciljeva i kako ih definirati
 • Ključni indikatori uspjeha i kako ih definirati
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u organizacijskoj kulturi
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u provedbi strategije

14. 9. │2023.

Razumijevanje emocija i upravljanje emocijama

 • Emocionalna inteligencija i njena uloga u vodstvu
 • Prepoznavanje i upravljanje emocionalnim stanjima
 • Utjecaj stresa na produktivnost i motivaciju
 • Smanjivanje negativnih utjecaja stresa

 

12.10. │2023.

Timovi i BELBIN® timske uloge

 • Tim vs. grupa pojedinaca
 • Što tim čini efikasnim
 • Timska dinamika
 • Upravljanje dinamikom tima

16.11. │2023.

Upravljanje odnosima

 • Komunikacijske vještine kao alat emocionalne inteligencije
 • Upravljanje odnosima
 • Prevencija konflikata
 • Upravljanje konfliktima

14.12. │2023.

Upravljanje vremenom i upravljanje sobom

 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Prioritiziranje i multitasking
 • Delegiranje kao alat za timsku učinkovitost
 • Delegiranje kao alat za timski razvoj

18.1. │2024.

Upravljanje raznolikostima u timu

 • Diversity management
 • Individualne i grupne različitosti u timu
 • Upravljanje komunikacijom između timova
 • Sprečavanje i upravljanje sukobima

15.2. │2024.

Pružanje povratne informacije kao motivacijski alat

 • Feedback kao alat za motiviranje i razvoj
 • Povratne informacije – kako DA i kako NE
 • Motivacija i faktori motivacije
 • Motivacijske strategije

21.3. │2024.

Prepoznavanje i razvijanje potencijala zaposlenika

 • Važnost kompetencija
 • Lider kao coach
 • Metode razvoja kompetencija
 • Procjenjivanje kompetencija i prepoznavanje talenata

18.4. │2024.

Primjena coaching vještina

 • Koji je moj stil vođenja?
 • Razvojne razine članova tima
 • Model situacijskog vođenja
 • Odabrati pravi stil i uspješno razvijati tim

16.5. │2024.

Završna radionica

 • Rekapitulacija stečenih znanja i vještina
 • Osvrt na osobni rast
 • Plan daljnjeg razvoja lidera
 • Akcijski plan

Grupa - siječanj 2023.

Grupa - siječanj 2023.

2.2. │2023.

Voditi sebe da biste vodili druge

 • Što je vodstvo i zašto je važno?
 • Liderske kompetencije
 • Gdje leže moje prilike za razvoj?
 • Kako da se razvijam kao lider?

2.3. │2023.

Razumijevanje i vođenje promjena

 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Modeli upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini
 • Planiranje procesa promjene
 • Provođenje postupka promjene

30.3. │2023.

Ciljevi kao alat za poticanje intrinzične motivacije

 • Važnost ciljeva i kako ih definirati
 • Ključni indikatori uspjeha i kako ih definirati
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u organizacijskoj kulturi
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u provedbi strategije

27.4. │2023.

Razumijevanje emocija i upravljanje emocijama

 • Emocionalna inteligencija i njena uloga u vodstvu
 • Prepoznavanje i upravljanje emocionalnim stanjima
 • Utjecaj stresa na produktivnost i motivaciju
 • Smanjivanje negativnih utjecaja stresa

25.5. │2023.

Upravljanje odnosima

 • Komunikacijske vještine kao alat emocionalne inteligencije
 • Upravljanje odnosima
 • Prevencija konflikata
 • Upravljanje konfliktima

15.6. │2023.

Upravljanje vremenom i upravljanje sobom

 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Prioritiziranje i multitasking
 • Delegiranje kao alat za timsku učinkovitost
 • Delegiranje kao alat za timski razvoj

14.9. │2023.

Timovi i BELBIN® timske uloge

 • Tim vs. grupa pojedinaca
 • Što tim čini efikasnim
 • Timska dinamika
 • Upravljanje dinamikom tima

12.10. │2023.

Upravljanje raznolikostima u timu

 • Diversity management
 • Individualne i grupne različitosti u timu
 • Upravljanje komunikacijom između timova
 • Sprečavanje i upravljanje sukobima

9. 11. │2023.

Pružanje povratne informacije kao motivacijski alat

 • Feedback kao alat za motiviranje i razvoj
 • Povratne informacije – kako DA i kako NE
 • Motivacija i faktori motivacije
 • Motivacijske strategije

7.12. │2023.

Prepoznavanje i razvijanje potencijala zaposlenika

 • Važnost kompetencija
 • Lider kao coach
 • Metode razvoja kompetencija
 • Procjenjivanje kompetencija i prepoznavanje talenata

 

11.1. │2024.

Primjena coaching vještina

 • Koji je moj stil vođenja?
 • Razvojne razine članova tima
 • Model situacijskog vođenja
 • Odabrati pravi stil i uspješno razvijati tim

 

8.2. │2024.

Završna radionica

 • Rekapitulacija stečenih znanja i vještina
 • Osvrt na osobni rast
 • Plan daljnjeg razvoja lidera
 • Akcijski plan

Predavači

1d17b2f0 b888 408a bd8d 5ba21852251f

People and Culture Lead, SELECTIO

Ana Frlan Bajer

Ana se pridružila Grupi SELECTIO 2007. godine kao Voditeljica projekata regrutacije i selekcije. U tvrtku IKEA Hrvatska prelazi 2013. godine gdje sudjeluje u pripremi, planiranju i provođenju selekcije i zapošljavanja preko 300 zaposlenika prve IKEA robne kuće u Zagrebu. Kao interni trener sudjelovala je i u onboardingu istih zaposlenika. Po završetku projekta, iz obiteljskih razloga, seli u Singapur gdje je kroz volonterski rad stekla vrijedno međukulturalno iskustvo. Po povratku u Hrvatsku, vraća se u Grupu SELECTIO i počinje se baviti onime što najviše voli, a to su edukacije i razvoj ljudskih potencijala.

Radila je na razvoju i provedbi više programa iz područja leadershipa. Održala je mnoge radionice iz područja komunikacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom i ciljevima, profesionalnog stresa, motivacije i dr. Osim kao HR konzultant i trener za vanjske klijente radi i na razvoju HR procesa unutar Grupe SELECTIO.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner te karijerna savjetovanja.

Diplomirala je psihologiju te je trenutno u edukaciji za Integrativnog psihoterapeuta.

1c9a03f3 64e4 4964 a0bb 417338a95ad7

Senior HR Consultant, SELECTIO

Kristina Popović

U skoro 20 godina bogate karijere u SELECTIO Grupi Kristina je sudjelovala u brojnim projekatima koji su imali velik utjecaj na razvoj domaćeg tržišta rada. Kroz projekt Poslodavac Partner radila je na razvoju HR praksi mnogih uspješnih tvrtki te je radila na najvećim B2B projektima za razvoj leadership vještina kojima je obuhvaćeno preko 300 prepoznatih menadžera. Vrlo je brzo pronašla afinitet za treninge i edukacije, pa je tako dizajnirala i provela mnoge radionice iz područja mekih vještina i leadershipa čime je oblikovala nekoliko generacija voditelja. Kroz SELECTIO Leadership Akademiju nastavlja rad s menadžerima provodeći ih kroz transformacijski program u kojemu svatko otkriva i razvija svoj jedinstveni stil vođenja.

Ea373962 2ee3 417f 9121 a7a823e4709e

Senior HR Consultant, SELECTIO

Jasna Belamarić

Kao začetnica programa za razvoj rukovodećih državnih službenika i dugogodišnja suradnica Državne škole za javnu upravu, Jasna je obrazovala više generacija rukovoditelja. Utemeljila je programe za nekoliko kolegija te je osmislila i provela brojne edukacijske i razvojne programe. Magistrirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i educirala se u nekoliko psihologijskih pravaca nakon čega je stekla 20 godina iskustva kao HR stručnjakinja, trenerica i konzultantica za razvoj ljudskih potencijala. Na Visokom učilištu za ekonomiju poduzetništva predavala je kolegij Organizacijske psihologije, a danas se uz HR savjetovanje bavi i executive coachingom te istraživanjem organizacijske klime i radnog zadovoljstva.

A4f58acc 8f09 40af a10e 9ae60ac50d4b

Head of Assessment Department / HR Consultant, SELECTIO

Ana Petelinšek

Kao magistrica psihologije, Ana se SELECTIO Grupi pridružila 2017. godine unutar odjela Regrutacije i selekcije. Vodila je brojne kompleksne potrage u raznim industrijama te je surađivala s internacionalnim tvrtkama kao što su Henkel, Heineken, Fortenova Grupa, Dukat, Coca-Cola, Tele2, INA, Schneider Electric i British American Tobacco.

Njezino iskustvo uključuje i rad na konzultantskim projektima poput certifikata Employer Partner i priznanja Izvrsnost u izazovima gdje je imala priliku evaluirati HR prakse za domaće i internacionalne organizacije, uz što je sudjelovala i vodila projekte ispitivanja organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika.

U ulozi trenera, sudjelovala je na višegodišnjem employer branding projektu osnaživanja mladih i nezaposlenih osoba za ulazak na tržište rada. Osim toga, razvijala je sadržaj treninga i održavala razne edukacije i webinare s fokusom na leadership i soft skills, nakon čega je postala koordinatorica projekta Future Resilience.

Njezino višegodišnje iskustvo psihološkog savjetovanja uključuje rad na Programu savjetovanja i podrške zaposlenicima, kao i terapijski rad unutar privatnog psihološkog centra te studentskog savjetovališta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osim toga, trenutno je na superviziji za Kognitivno-bihevioralnog psihoterapeuta.

3b071d35 d755 4d65 b0b7 53c8d4fd3e6a

Assessment, Talent Acquisition and Executive Search Consultant, SELECTIO

Jelena Majcen

Kao diplomirana psihologinja Jelena se SELECTIO Grupi pridružila 2018. godine gdje radi s internacionalnim organizacijama kao što su Philip Morris International, Coca-Cola, Schneider Electric, Tifon i Croatia osiguranje. Specijalizirana je za vođenje opsežnih potraga talenata u okviru kojih kontinuirano provodi istraživanja tržišta te procjenjuje kompetencije kandidata. Osim toga, sudjeluje u implementaciji konzultantskih projekata iz područja ljudskih resursa poput ispitivanja organizacijske klime, angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika.

Kreirala je nekoliko soft skills radionica te je uključena u provedbu programa usmjerenih na razvoj leadership vještina, sudjeluje u provedbi karijernih savjetovanja, te kao certifikatorica na globalnom projektu Poslodavac Partner procjenjuje kvalitetu HR procesa brojnih domaćih i inozemnih organizacija.

513f4a50 b995 4f79 88f1 f3a6372584e2

Managing Partner, SELECTIO

Aleksandar Zemunić

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO Grupom, vodećom tvrtkom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima, Aleksandar Zemunić već 20 godina surađuje s timom izuzetnih HR stručnjaka koji su uspješno završili neke od najznačajnijih projekata za domaće tržište rada. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predavač je brojnih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima u sklopu projekta Poslodavac Partner. Dobitnik je i Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila. Područja njegove ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje te regrutaciju i selekciju zaposlenika.

6f9b74bb 632c 4470 b23f d65b3caf71e7

Head of Organizational Development and Consulting, SELECTIO

Martina Udovičić

Martina je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te završila MBA na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Ima bogato profesionalno iskustvo u području upravljanja ljudskim resursima i razvoja poslovanja. U konzultantskoj kući SELECTIO vodi grane poslovanja koje obuhvaćaju HR savjetovanje, edukacije i razvoj te HR reviziju i certificiranje.

Radila je na brojnim projektima kroz HR reviziju, organizacijski razvoj, procjenu menadžmenta i izgradnju kapaciteta vođenja u organizacijama, a neki od klijenata s kojima je surađivala su Abbvie, British American Tobacco, Coca-Cola, Erste bank, Heineken, Hekel, INA, Infobip, LIDL, Philip Morris International, Pliva, Procter&Gamble, McDonald’s, Microsoft, Molson Coors itd. 

Kao voditeljici odjela Organizacijski dizajn i razvoj, Martinin je cilj razvijati rješenja koja su odgovor na stvarne potrebe organizacija, a već 10 godina radi i na razvoju Poslodavac Partner certifikata - jedinog regionalnog priznanja za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.

Budite dio nove generacije leadera. - Otvorene prijave!

Javite nam se i postanite dio generacije koja će činiti ključnu razliku između dobrih i vrhunskih tvrtki. Pošaljite upit i saznajte cijenu programa!

Nudimo 15% popusta na nositelje certifikata Poslodavac Partner, 10% popusta za startup tvrtke te 10% popusta nezaposlenim osobama i za više sudionika iste tvrtke. 

POŠALJI UPIT

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta