Strateško planiranje organizacijskog razvoja

Kontaktirajte nas

Naš pristup

Jednostavan pregled procesa

Pružamo cjeloviti pristup u planiranju razvoja i alociranju potrebnih resursa kako bi vaša organizacija postigla ili zadržala gospodarski kompetitivan položaj.

Omogućavamo jednostavan pregled procesa - korak-po-korak, poboljšavamo komunikaciju i koordinaciju u timu, potičemo i usmjeravamo razmišljanje prema budućnosti i fokusiramo se na ključna pitanja.

 

strategija u 10 koraka

Ključni koraci

(1) evaluacija postojeće strategije, (2) podloga za naredno razdoblje, (3) mogućnost financiranja iz relevantnih izvora, (4) analiza strateške usklađenosti na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini, (5) identificiranje stanja, (6) analiza stanja i SWOT analiza, (7) radionica za definiranje ključnih problema i potreba, (8) predstavljanje ciljeva i nacrta strategije, (9) provjera ciljeva, prioriteta i mjera, (10) finaliziranje strategije i akcijskog plana.

Zašto SELECTIO

Naš plan ne staje na ciljevima.

Definiramo konkretne akcije i smjernice za provedbu plana. Kreiramo strateški dokument s jasnom provedbom plana, akcijama i smjernicama za organizaciju, ključnim dionicima i popisom resursa potrebnih za provedbu.

Želite li realan akcijski plan koji će vas sigurno dovesti do željenih rezultata?

Kreirajte plan s najboljim HR konzultantima u Hrvatskoj.

POŠALJI UPIT