Novosti

Indeks žena u biznisu najveći dosad, uvedena i nova direktiva!

  • Mirta Alfirev
  • 08. ožujka 2023.
  • 4 min čitanja

Najnovije istraživanje pokazuje da je porastao broj žena u upravama hrvatskih kompanija izlistanih na burzi, i da se smanjio postotak kompanija koje nemaju nijednu ženu u upravi.

I ove smo godine proveli istraživanje kako bismo saznali SELECTIO indeks žena koji mjeri udio žena u upravama društava u sastavu indeksa CROBEX. U 2023. godini SELECTIO indeks žena iznosi 22,2% što je za 9,36 p.p. više u odnosu na prošlu godinu. Također, postotak tvrtki sastavnica CROBEXA, koje u upravama nemaju niti jednu ženu, tzv. zero companies, smanjio se za 9,57 p.p. u odnosu na prošlu godinu, pa ih je sada 33,3%.

Postoji i pozitivan trend u zapošljavanju. "Vidimo blagi porast zapošljavanja žena na višim i odgovornijim funkcija kao i porast internih rotacija koje su stvorile dodatnu priliku za napredovanje. Isto tako, u većem broju primjećujemo pozitivnu diskriminaciju u korist žena za funkcije višeg menadžmenta jer je tvrtkama danas sve važniji omjer žena i muškaraca kao i diversity i inclusion", rekla je Valentina Haddad, voditeljica odjela za regrutaciju i selekciju SELECTIO Grupe.

Iako se broj žena u upravama povećao, smanjio se broj društava s predsjednicom uprave u odnosu na prošlu godinu. Umjesto pet društava, ove godine četiri društva imaju predsjednice koje su ujedno i jedine članice uprave, a to su Brodogradilište Viktor Lenac, Ericsson Nikola Tesla, Podravka i FTB Turizam. U ovoj se skupini posebno ističe Podravka koja ima čak 40% žena u upravi.

Porast udjela žena na menadžerskim pozicijama možda nastavi i zbog novih direktiva. Naime, prošle je godine Europsko vijeće odobrilo novu direktivu Europske unije za uravnoteženiju rodnu zastupljenost u upravama tvrtki koje javno kotiraju na burzi. Prema ovoj direktivi, tvrtke bi trebale omogućiti 40% mjesta za osobe podzastupljenog spola na menadžerskim pozicijama ili 33% mjesta na direktorskim pozicijama do 2026. godine.

Nositelji certifikata Poslodavac Partner najbliže europskom indeksu

Dobar pokazatelj pozitivnog trenda u Hrvatskoj je udio žena u upravama tvrtki nositeljica certifikata Poslodavac Partner koji trenutno iznosi 26,9% i koji je veći u odnosu na društava u sastavu CROBEXA. Na samom vrhu su HiPP, Poslovna inteligencija, Procter & Gamble i TRS sa 100% zastupljenosti žena u upravama, a iznad prosjeka su i PLIVA sa 75%, Zagrebačka pivovara sa 66,7% te HBOR sa 60% žena u upravama.

Postoji li i dalje stakleni strop?

Pozitivan trend u Hrvatskoj čini se manje pozitivnim kada stavimo brojke u europski kontekst. Naime, svih 100 najznačajnijih tvrtki Londonskoj burzi imaju barem jednu ženu u upravi, a zastupljenost žena u upravama 100 najznačajnijih društava na Londonskoj burzi, prema podacima The Female FTSE Board Report za 2022., je 39,6% i pokazuje trend daljnjeg rasta. Prema podacima Europskog instituta za jednakost spolova iz 2021., udjel žena u upravama najznačajnijih društava izlistanim na burzama u Europskoj uniji je 31,6%, pa tako Hrvatska još uvijek kaska za europskim prosjekom za skoro 10 p.p.

Važno je naglasiti da Europa ima mnogo visokokvalificiranih žena te da čak 60% diplomiranih čine žene zbog čega bi udio žena u biznisu i na europskoj razini trebao biti veći.

"Iako je postignut napredak prema rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu, stakleni strop za žene još uvijek postoji u mnogim industrijama i organizacijama. Žene su i dalje podzastupljene na menadžerskim pozicijama i suočavaju se s preprekama poput rodne pristranosti, nedostatka pristupa mentorima te nejednakih plaća", istaknula je Valentina Haddad, voditeljica odjela za regrutaciju i selekciju SELECTIO Grupe. "Kako bi rast udjela žena na rukovodećim pozicijama nastavio i dosegao europske standarde, potrebno je poticati interes i mogućnost promoviranja žena u  menadžmentu", dodala je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner.

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta