Novosti

Smanjivanje nezaposlenosti: Važnost socijalnog mentorstva

  • Mirta Alfirev
  • 28. kolovoza 2022.
  • 5 min čitanja
Inovativnim modelom rada usmjerenim na pojedince u riziku od socijalne isključenosti licencirali preko 250 djelatnika u sustavu socijalne skrbi.

Bez zaposlenosti nema dohotka i socijalne stabilnosti, a nema niti kvalitetnog života koji podrazumijeva aktivno sudjelovanje u društvu. Za razliku od neaktivnih i nezaposlenih osoba, zaposleni su u manjem riziku od ekonomskog siromaštva i socijalne isključenosti. 

Kako bi nezaposlenima olakšali ostvarivanje ekonomske i socijalne dobrobiti, Institut za razvoj tržišta rada zajedno s partnerima razvio je i implementirao novu uslugu socijalnog mentorstva koja je u 2022. godini uspješno uvedena u Hrvatsku. Riječ je o inovativnom modelu rada u sustavu socijalne skrbi koji je usmjeren na pojedince u riziku od socijalne isključenosti. 

Mentorstvom i aktivacijom do integracije 

Hrvatska postaje zemlja visokog udjela dugotrajne nezaposlenosti što pokazuju podatci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema kojima je u 2021. godini zabilježeno više od 60.000 dugotrajno nezaposlenih osoba. Ipak, novo poglavlje okrenuto je u 2022. godini kada je Zakonom o socijalnoj skrbi uvedena nova socijalna usluga pod nazivom socijalno mentorstvo. Institut za razvoj tržišta rada i Hrvatska udruga socijalnih radnika pilotirali su u razdoblju od 2018. do 2020. model socijalnog mentorstva kroz projekt „m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije“. Ovim je projektom Institut za razvoj tržišta rada pružio Ministarstvu temelj za uvođenje socijalnog mentorstva kao nove socijalne usluge zajamčene Zakonom što je omogućilo jačanje socijalnih i životnih vještina te integraciju i aktivaciju teže zapošljivih skupina na tržištu rada

Licencirano preko 250 djelatnika  

Socijalno mentorstvo kao novi model stručnog rada s nezaposlenim radno sposobnim korisnicima u sustavu socijalne skrbi, usluga je koja omogućuje integraciju te potiče promjenu nepovoljne životne situacije i objektivno sagledavanje vlastitih kapaciteta. Naglasak u procesu je na odnosu dviju ključnih osoba – socijalnog mentora/ice i mentorirane osobe. Mentorirana osoba nalazi se u riziku ili već je u socijalno marginaliziranom položaju. Radi se o nezaposlenoj, radno sposobnoj ili djelomično radno sposobnoj osobi, korisniku zajamčene minimalne naknade pri Zavodu za socijalni rad. Mentor potiče i vodi mentoriranu osobu kroz suradnički, kontinuirani i povjerljiv odnos. Tijekom socijalnog mentorstva pristupa se mapiranju lokalne zajednice s ciljem stvaranja kvalitetnije mreže podrške. Korisnik i socijalni mentor istražuju dostupne resurse, od volonterskih prilika do stručnih usavršavanja. Predviđeno trajanje socijalnog mentorstva je šest do osam mjeseci te se proces odvija u pet faza, od inicijalnog kontakta i izgradnje odnosa s potencijalnim korisnikom, preko definiranja ciljeva i akcijskog plana, do evaluacije procesa i postignutih rezultata. 

Početkom 2022. godine, Institut za razvoj tržišta rada i Hrvatska udruga socijalnih radnika, proveli su projekt edukacije socijalnih mentora u sklopu kojeg su licencirali preko 250 djelatnika Zavoda za socijalni rad i Hrvatskog zavoda za zapošljavanja na području cijele Hrvatske. Budući socijalni mentori na taj su način stekli potrebne kompetencije za provođenje nove socijalne usluge i rad s mentoriranim osobama prema zadanom modelu. 

 

Karijerno savjetovanje kao dio socijalnog mentorstva  

U kontekstu smanjenja nezaposlenosti, bitno je izdvojiti fazu napredovanja. Naime, kako bi osoba napredovala potrebno je provoditi karijerno savjetovanje koje predstavlja ključan dio socijalnog mentorstva u pogledu aktivacije pojedinaca na tržištu rada.  

Karijerno savjetovanje usmjereno je na podršku i osnaživanje te se može provoditi individualno ili grupno, osobno ili na udaljenosti. Ono uključuje pružanje informacija i alata od strane stručnjaka za tržište rada za procjenu i samoprocjenu, savjetodavne intervjue, treninge za razvoj karijere, programe promatranja ili probnog rada te programe traženja posla. Cilj svakog karijernog savjetnika je skratiti razdoblje nezaposlenosti kako bi se održao radni potencijal mentorirane osobe. Naravno, uz to dolazi i očuvanje zapošljivosti i psihološkog statusa, održavanje radne motivacije, psihološke dobrobiti te konkurentnosti pojedinca u pogledu potrebnih znanja, vještina i sposobnosti. Važno je naglasiti i da mentorirana osoba uči prepoznati i realizirati svoje ciljeve u kontekstu tržišta rada te dobiva stvarnu podršku u ostvarivanju svojih potencijala.  

Predviđeno je mentoriranje 30.000 korisnika 

U sljedećih nekoliko godina predviđeno je socijalno mentoriranje 30.000 korisnika iz sustava socijalne skrbi s ciljem smanjenja jaza u ponudi i potražnji radne snage na tržištu rada.  

Institut za razvoj tržišta rada (IRTR) istaknuo se kao predvodnik u razvoju modela socijalnog mentorstva. Naša priča započela je projektom „m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije“ i zaokružena je uvođenjem socijalnog mentorstva u zakonsku regulativu. Na taj smo način objedinili svoje djelovanje u pogledu razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala u Hrvatskoj, pogotovo u razvoju i pilotiranju inovativnih metoda unapređenja zapošljivosti marginaliziranih skupina. – izjavio je Antonio Matković, voditelj odjela za suradnju s javnim sektorom iz Instituta za razvoj tržišta rada koji je dio SELECTIO Grupe

 

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta