SELECTIO HR Akademija

o programu

Prvi program za razvoj HR stručnjaka

SELECTIO HR Akademija prvi je i najpoznatiji program za razvoj HR stručnjaka koji pruža vještine za uspješno nošenje s izazovima. Kroz vježbe koje potiču aktivno sudjelovanje i uz pomoć najiskusnijih HR stručnjaka iz SELECTIO Grupe naučit ćete kako uspješno upravljati talentima i kako prilagoditi HR prakse čestim promjenama na tržištu rada. Teme su osmišljene po uzoru na najbolje svjetske HR prakse i svaki se modul može upisati kao zasebna cjelina. 

SELECTIO AKADEMIJA

Što ćete dobiti?

 • iskusne predavače s dugogodišnjim iskustvom 
 • dokazane rezultate u prakse
 • aktualne primjere iz prakse
 • praktične zadatke
 • upoznavanje alata za nošenje s izazovima
 • individualan pristup i grupni rad
 • networking i razmjenu iskustava 
 • analizu tehnika koje se koriste u vašem radnom okruženju

Modul 1

Regrutacija i selekcija

Cjeline

 • Analiza radnog mjesta i poslova
 • Regrutiranje i predselekcija
 • Selekcija
 • Postselekcijski proces
 • Alati
 • Psihologijsko testiranje u selekciji
 • Mobile Recruiting and social platforms
 • Selekcija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Employer branding

Na kraju ovog modula, znat ćete kako (1) izraditi i ažurirati opise poslova, (2) argumentirati potrebu ažuriranja opisa poslova uslijed promjene organizacije rada i analizirati primjenjivost različitih pristupa, (3) procijeniti efikasnost i efektivnost regrutacijskih kanala, (4) odabrati i koristiti najbolje psihologijske testove, (5) pripremiti i provesti strukturirani intervju, (6) procijeniti i odabrati zaposlenike koji najviše odgovaraju zahtjevima radnog mjesta, (7) definirati zakonska, etička i kulturološka ograničenja u provođenju procesa selekcije te (8) naučiti važnost i primjenu brendiranja poslodavca u procesu regrutacije i selekcije. 

Modul 2

Praćenje radne uspješnosti

Cjeline 

 • Kompetencije, očekivanja i standardi rada
 • Raspodjela radnih zadataka
 • Modeli procjene rada
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene
 • Postavljanje ciljeva i ocjenjivanje
 • Poteškoće pri uvođenju procesa praćenja radne uspješnosti i kako ih izbjeći – zaposlenici i manageri
 • Uloga HR odjela pri uvođenju i provođenju praćenja radne uspješnosti
 • Davanje povratne informacije o radu zaposlenika

Na kraju ovog modula znat ćete kako: (1) definirati ključne i specifične kompetencije, (2) analizirati korisnost definiranja ključnih kompetencija u odnosu na model radnih uloga ili neki drugi model, (3) argumentirati odluku o sadržaju i dinamici sustava upravljanja radnom uspješnošću, (4) postaviti targete i ciljeve, (5) odrediti kako postavljanjem ciljeva potaknuti ponašanja u skladu s organizacijskom kulturom i etikom poslovanja, (6) argumentirati odluku o povezanosti sustava upravljanja radnom uspješnošću i sustava nagrađivanja te (7) organizirati proces redovitog davanja povratne informacije za radnu uspješnost. 

Modul 3

Razvoj zaposlenika

Cjeline

 • Analiza razvojnih potreba
 • Talent management
 • 360º feedback
 • Succession planning
 • Learning organization
 • Sustav mentorstva
 • Uvođenje u posao i onboarding
 • Diskriminacija i diversity management u organizaciji
 • Karijerno savjetovanje i outplacement

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati sustav individualnog razvoja zaposlenika koji zadovoljava potrebe poslovanja, individualne želje i potencijal za razvoj, (2) definirati ključne elemente u procjeni talenata, sustavu upravljanja razvojem talenata i zadržavanju talenata, (3) postaviti sustav procjene talenata, (4) osmisliti sustav upravljanja očekivanjima talenata, (5) kreirati talent magement kulturu u organizaciji kao kompetitivnu prednost, (6) argumentirati potencijalne prepreke u planiranju nasljednika, (7) definirati sustav koji jasno razlikuje stručno i voditeljsko napredovanje, (8) procijeniti trošak i vrijednost razvojnih metoda, (9) izraditi katalog edukacija i budžet, (10) osnove tehnika facilitiranja – art of hosting, (11) upravljati raznolikostima, (12) prepoznati i prevenirati diskriminatorna ponašanja te (13) organizirati kvalitetan outplacement. 

Modul 4

Nagrađivanje, interna komunikacija i organizacijska kultura

Cjeline

 • Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika
 • Zadržavanje zaposlenika
 • Interna komunikacija
 • Organizacijska kultura
 • Mjerenje zadovoljstva zaposlenika – engagement
 • Preuzimanja, akvizicije i promjene organizacijske kulture
 • Financije za nefinancijaše: Plaće i nagrađivanje radnika i Kako čitati financijska izvješća

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) definirati i procijeniti vrijednost elemenata sustava nagrađivanja, (2) detektirati uzroke (de)motivacije zaposlenika, (3) razliku ekstrinzične i intrinzične motivacije i ekstrovertiranog i introvertiranog ponašanja, (4) razliku između materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja, (5) argumentirati sadržaj i dinamiku sustava nagrada, (6) argumentirati razlike u nagrađivanju stručnjaka i voditelja, (7) upravljati internom komunikacijom, (8) osmisliti pristup ispitivanju organizacijske kulture u svom radnom okruženju, (9) procijeniti usklađenost vrijednosti organizacijske kulture i poslovnih ciljeva, (10) koristiti istraživanje zadovoljstva zaposlenika kao dijagnozu organizacije i organizacijsku kulturu kao polugu za postizanje ciljeva, (11) čitati financijska izvješća te (12) analizirati troškove plaće i nagrađivanja zaposlenika.

Modul 5

HR Audit i HRIS

Cjeline

 • HR Audit
 • HRIS (Human Resources Information System)
 • Due Diligence

Nakon ovog modula znat ćete: (1) kritički i dijagnostički sagledati HR sustav u svojoj organizaciji prema metodologiji certifikata Poslodavac Partner, (2) argumentirati primjenjivost raznih modela HR praksi, (3) procijeniti stratešku važnost HR-a u svojoj organizaciji, (4) procijeniti mogućnost za bolju informatičku podršku u provođenju postojećih HR procesa, (5) zašto tvrtke uvode HRIS, (6) informacije koje HRIS mora osigurati, (7) analitiku HR-a, (8) transformirati kvalitativne podatke u kvantitativne podatke („jezik brojki“) te znati (9) ulogu HR voditelja pri preuzimanju i akviziciji.

Modul 6

HR strategija

Cjeline

 • Uvod u strateški HR
 • Strateško upravljanje
 • Organizacija HR funkcije
 • Balanced scorecard model

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) analizirati prednosti i nedostatke organizacijskih shema, (2) analizirati ulogu i pozicioniranost HR-a u funkciji organizacije poslovnih procesa, (3) ulogu HR-a kao strateškog partnera – na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji poslovnih ciljeva organizacije, suradnja CEO-a i HR managera, (4) definirati ulogu HR managera i managementa u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima i postizanju strateških ciljeva, (5) postaviti okvire za mjerenje uspješnosti HR-a i pojedinih HR inicijativa, (6) izraditi budžet te (7) povezati poslovne i HR ciljeve.

Modul 7

Etika poslovanja, zakoni i pravilnici, HR business partnering

Cjeline

 • Poslovna etika
 • Zakoni i pravilnici
 • HR poslovno partnerstvo (funkcija internog savjetnika)

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) odgovoriti na glavna pitanja voditelja i uprave u upravljanju ljudskim resursima, (2) argumentirati i otkloniti najčešće greške managera u radu s ljudima, (3) ulogu internog savjetnika, (4) osmisliti i odabrati najbolji model HR business partneringa u svojoj organizaciji, (5) ključne uloge HR partnera za stvaranje održive konkurentske prednosti –  razumijevanje businessa, (6) balansirati brojne uloge HR-a, (7) osvijestiti ekspertna znanja i kompetencije HR odjela, (8) konstruktivno sudjelovati u procesu change managementa u organizaciji, (9) zakone koji definiraju funkciju upravljanja ljudskim resursima, (10) razliku između: Ugovora o radu, managerskog ugovora, ugovora o djelu, ugovora o autorskom honoraru i studentskog ugovora, (11) odrediti svoju ulogu u balansu između zaposlenika i managera te znati (12) važnost poslovanja u skladu s vrijednostima i načina postizanja poslovnih ciljeva za kredibilitet organizacije.

Modul 8

Osobni razvoj – Leading self and leading others

Cjeline

 • Leading self
 • Leading others
 • Emocionalna i socijalna inteligencija u radnom okruženju
 • Upravljanje konfliktima
 • BELBIN timske uloge®

Na kraju ovog modula znat ćete: (1) svoj Belbin profil i preferiranu timsku ulogu te uloge tima koje su potrebne za dobro funkcioniranje (2) svoj psihološki tip, vlastiti menadžerski stil, tipične oblike ponašanja i reagiranja te način na koji upravljamo svojim osobnim i profesionalnim životom, (3) prepoznati i razumjeti razne oblike komunikacije (4) upravljati i voditi komunikaciju (5) važnost i primjenu emocionalne i socijalne inteligencije u radnom okruženju, (6) kako funkcionira grupa i kako funkcionira pojedinac u grupi, (7) koji su najčešći uzroci poteškoća u internom komuniciranju u organizaciji, (8) principe i oblike interne komunikacije, (9) koje vrste konflikata postoje i koji su najčešći uzroci i posljedice te (9) kako uspješno rješavati konflikte, ostvariti kompromis i suradnju te kako spriječiti nastajanje konflikata u timu i organizaciji.

53e59fde 5584 4551 83ef a2c1acf430db

Direktorica organizacijskog dizajna i razvoja, SELECTIO d.o.o.

Tanja Prekodravac

Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potecijala, dolazi u Grupu SELECTIO 2006. godine kao Projekt menadžer Dana karijera. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u terapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr.  Završila je edukaciju iz Gestalt psihoterapije, body psihoterapije te coachinga.

Profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner.

Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je mnoge seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima.

3b4bafda fe50 4ad3 91c0 ae6560b7ad4f

Voditeljica razvoja centra za procjene, SELECTIO d.o.o.

Marina Čović

Nakon rada u ustanovama primarne zdravstvene zaštite pri Medicini rada i Službi za psihijatriju i neurologiju, Marina se pridružila SELECTIO Grupi kao Voditeljica razvoja Centra za procjene. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje se bavila istraživačkim radom u području zdravstvene psihologije. Tijekom godina stječe iskustvo rada s onkološkim pacijentima na odjelima pedijatrije i savjetovanja djece i roditelja te se educirala pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije.

U SELECTIO Grupi radi na projektima procjene za razvojne i selekcijske svrhe zaposlenika i kandidata. Razvija, provodi i evaluira assessment i development centre te optimizira njihovu primjenu. Afinitet za savjetovanje ispunjava u programima podrške zaposlenicima te kroz karijerno savjetovanje. Držala je radionice i edukacije o nošenju sa stresom, prilagodbom na promjene te komunikacijskim i samoprezentacijskim vještina.

Članica je certifikatorskog tima na projektu Employer Partner zahvaljujući čemu ima dobar uvid u prakse brojnih internacionalnih i domaćih organizacija za koje procjenjuje uspješnost HR sustava. Najveći interes pronalazi u razvoju zaposlenika i njihovom wellbeingu.

513f4a50 b995 4f79 88f1 f3a6372584e2

Direktor tvrtke SELECTIO d.o.o.

Aleksandar Zemunić

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO-m od 2003., vodećom kompanijom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima. Kao direktor i partner surađuje s timom izuzetnih pojedinaca koji su uspješno završili jedinstvene projekte u Hrvatskoj. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Predavač je različitih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima. Dobitnik je Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila.

Područja ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje, regrutaciju i selekciju zaposlenika, itd.

6f9b74bb 632c 4470 b23f d65b3caf71e7

Voditeljica Organizacijskog dizajna i razvoja, SELECTIO d.o.o.

Martina Kessler

Martina je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te završila MBA na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Ima bogato profesionalno iskustvo u području upravljanja ljudskim resursima i razvoja poslovanja. U konzultantskoj kući SELECTIO vodi grane poslovanja koje obuhvaćaju HR savjetovanje, edukacije i razvoj te HR reviziju i certificiranje.

Radila je na brojnim projektima kroz HR reviziju, organizacijski razvoj, procjenu menadžmenta i izgradnju kapaciteta vođenja u organizacijama, a neki od klijenata s kojima je surađivala su Abbvie, British American Tobacco, Coca-Cola, Erste bank, Heineken, Hekel, INA, Infobip, LIDL, Philip Morris International, Pliva, Procter&Gamble, McDonald’s, Microsoft, Molson Coors itd. 

Kao voditeljici odjela Organizacijski dizajn i razvoj, Martinin je cilj razvijati rješenja koja su odgovor na stvarne potrebe organizacija, a već 10 godina radi i na razvoju Poslodavac Partner certifikata - jedinog regionalnog priznanja za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.

Ae8a4a1a 6180 43d9 815a 5f1edcd1d7b7

Predavačica, RRiF Visoka škola za financijski menadžment

Jasna Vuk

Jasna Vuk predavačica je na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment od 2007. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Imenovana je ovlaštenim računovođom.

Svoju karijeru započela je u trgovačkom društvu AMBRA kao direktorica i voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova. Nakon toga započinje s radom u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića kao profesorica ekonomske grupe predmeta. Tijekom rada na području obrazovanja stekla je bogato iskustvo i sudjelovala u uvođenju projekta vježbeničkih tvrtki u obrazovni sustav ekonomskih škola. Redovito objavljuje stručne članke u časopisu Računovodstvo, revizija i financije. Sudjeluje kao predavačica na seminarima iz područja računovodstva i poreza.

Njezino profesionalno iskustvo uključuje područje računovodstva i poreza.

23c93413 2e1a 4da7 a5a7 233322cd6a41

HR Manager – Digital Transformation, IKEA Group

Mirta Šalamon

Magistrirala anglistiku i amerikanistiku na Karl Franzens Universitaet u Grazu, Austrija. Tijekom dosadašnje profesionalne karijere prošla je niz stručnih edukacija iz područja upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj i inozemstvu te relevantne treninge iz područja razvoja menadžerskih i komunikacijskih vještina. Pridružena je članica CIPD-a (Chartered Institute of Personnel and Development, London).

U područje upravljanja ljudskim potencijalima ulazi 2003. godine u tvrtki Compass Group International te nastavlja 2005. godine radom u Tele2, nakon kojeg prelazi u IKEA Group.

Dc4fd20b e947 4244 b753 845023e4663d

HR konzultantica, trenerica i coach, Točka promjene d.o.o.

Jasminka Mužinić Sabol

Jasminka Mužinić Sabol je psihologinja. Danas radi u tvrtki Točka promjene d.o.o. u kojoj vodi inovativne i zanimljive programe za organizacije i timove iz područja poslovne psihologije – odnosi s klijentima, interna komunikacija, coaching za menadžere, stres i ravnoteža. U svom radu objedinjuje znanja iz psihologije, gestalt psihoterapije, organizacijsko iskustvo i bogato iskustvo u održavanju treninga i savjetovanju voditeljskih i menadžerskih timova.

Dio njezine poslovne povijesti su uspostavljanje i vođenje korisničke podrške, call centra i timova za odnose s klijentima u Iskon Internetu. U Iskonu je od samog početka radila na razvoju organizacije, poslovne kulture, standarda i kvalitete komunikacije, što je zaokružila inspiriranim vođenjem projekta uvođenja ISO 9001:2000. Nakon Iskona je s brojnim klijentima radila na poboljšanju kvalitete u odnosima s klijentima (call centri, službe reklamacije, stil komunikacije s klijentima kroz ključne kanale, procesi upravljanja odnosima s klijentima).

Osobno je prošla kroz poduzetničke i intenzivne start-up projekte i poslovno osamostaljivanje. To iskustvo ju je obogatilo razumijevanjem poduzetništva.

Pohađala je brojne edukacije iz područja upravljanja ljudskim resursima, Customer Relationship Management-a (CRM), voditeljskih vještina, komunikacije, organizacijske komunikacije, poslovnih konstelacija i dr.

Trenutno završava 4-godišnji poslijediplomski studij Gestalt terapije (Institut fur Integrative Gestalttherapie Würzburg, Germany).

A4b28ad3 18a4 4ac1 9674 563f61e3d48e

Executive coach i trener, Savjetnik za organizacijsku primjenu coachinga

Adrijana Strnad

Diplomu za coaching stekla je u Londonu na Coach U (www.coaching.com) programima za korporativni coaching, gdje je završila i postdiplomsko obrazovanje iz područja primjene coachinga u organizacijskom okruženju. Aktivna je članica ICF-a i suradnica nekoliko međunarodnih mreža trenera i savjetnika za organizacijski razvoj.

Kao dipl. ing. industrijske elektronike, završila je postdiplomski studij poslovnog upravljanja (DSM) pri FER-u u Zagrebu, kao i veći broj međunarodnih programa za razvoj i usavršavanje menadžmenta, te osobni i organizacijski razvoj.

Svoj pristup treningu temelji na gotovo 15 godina iskustva u vođenju visokomotiviranih timova u brzorastućem korporativnom okruženju, pretežno u telekomunikacijskoj i ICT industriji (Marketing i komunikacije, Organizacijski razvoj, Funkcije potpore poslovanju).

Specijalizirala se za rad s timovima te srednjim i višim menadžmentom u tranziciji – području primjene coaching prakse o kojemu govori i na međunarodnim strukovnim konferencijama.

Najdraže teme – motivacija, upravljanje učinkom, leadership (osobno i organizacijsko vodstvo), vještine coachinga za menadžere i trenere.

S velikim entuzijazmom istražuje dinamiku timova i promovira transformacijski pristup vođenju.

49370c38 a7b8 43bf a65b 14af91b4432a

Direktorica i vlasnica savjetničke tvrtke Pilgrim d.o.o.

Jasmina Sočković

Posjeduje višegodišnje iskustvo u području poslovnog savjetovanja, upravljanja ljudskim resursima i obrazovanja odraslih. Vlasnica je savjetničke tvrtke Pilgrim d.o.o. i donedavno direktorica u SELECTIO te je bila voditeljica najvećeg regionalnog HR (Human Resources) projekta certifikat Poslodavac Partner.

Iskustvo je stekla na rukovodećim mjestima u privatnom i javnom sektoru (Deloitte, Grad Zadar), te kao savjetnik, istraživač i voditelj edukacijskih programa (Laboratorij socijalne psihologije-LASO). Čest je predavač na konferencijama i seminarima s temama iz područja upravljanja ljudskim resursima, managementa i socijalne psihologije. U okviru CEP projekta (Croatian Enterprise Promotion), a u suradnji s Udrugom poslovnih savjetnika, razvila je program obuke za buduće savjetnike u upravljanju ljudskim resursima (Human resources consultants). Jasmina Sočković je profesor psihologije sa završene 4 godine postdiplomske edukacije iz gestalt terapije (Institute für Integrative Gestalttherapie Würzburg  – IGW) te nizom srodnih obrazovnih programa iz područja integrativne tjelesne relacione psihoterapije, art terapije, process worka (procesno-orijentirane psihoterapije), holističkog plesa i pedagogije pokreta itd.

Uz poslovno savjetovanje tvrtki, bavi se i individualnim radom s klijentima (psihoterapija) te business coachingom. U 2013. godini pokrenula je jednogodišnji Dream Movement Program (Rad na snovima kroz pokret) usmjeren na osobni razvoj.

A726b27e e1f3 4e89 b93c 22f6e371b75e

Savjetnica za razvoj ljudskih potencijala, Točka promjene d.o.o.

Jasminka Jelčić

Psihologinja s dugogodišnjim iskustvom u području razvoja ljudskih potencijala. Dio je tima Točke promjene na projektima u području razvoja zaposlenika, timova i povećanja ukupnog razvojnog potencijala organizacija. Nakon poslovnog osamostaljenja 2002. godine, stekla je raznovrsno iskustvo u području profesionalnog i osobnog razvoja i edukacije, upravljanja promjenama i facilitacije procesa reorganizacije većeg broja srednjih i velikih poslovnih sustava na hrvatskom tržištu.

Profesionalni razvoj započela je tijekom studija psihologije radom na projektu Psihosocijalne pomoći prognanicima. Poslovno iskustvo i znanja u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala i organizacije stjecala je radeći u nekim od vodećih kompanija u Hrvatskoj: u Agrokoru u razvoju sustava selekcije, profesionalnog razvoja zaposlenika i koordinacije kadrovskih službi članica Koncerna, u Plivi u koordinaciji prijema novih zaposlenika i članica tima za profesionalni razvoj, gdje razvija i uvodi inovacije u sustav selekcije i procjene potencijala zaposlenih. U Europapress Holdingu radila je u području razvoja menadžmenta, organizacijskog razvoja, upravljanja promjenama.

Dosljedno je orijentirana prema ostvarivanju potencijala primjene psihologije u različitim domenama ljudskog života i osnaživanju međusobne suradnje psihologa na tom putu. Dizajnirajući i provodeći projekte spremna je hrabro propitati „osobne i korporativne mitove”. Veseli je i nadahnjuje edukacija budućih kolega kojima predaje kolegij Organizacijska psihologija u praksi na Hrvatskim studijima. Svakoj situaciji pristupa kroz perspektivu razvoja, kreiranja novog prostora, perspektiva i rješenja. U svom poslu, kao i u svojoj obitelji uči i vježba uspostavljanje zdrave ravnoteže različitih životnih uloga i prioriteta. Posebna strast joj je pokretanje promjena sa ciljem stvaranja atmosfere koja oslobađa i njeguje povjerenje i kreativnost.

6f15dd39 7061 47af ac84 4452b6ef78a2

HR Director, Tele2

Željka Košanski

Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Kroz edukacije stekla je certifikat majstora praktičara neurolingvističkog programiranja te prošla kroz razne edukacije iz područja razvoja ljudskih resursa i vještina rukovođenja.

Od završetka studija radi u području upravljanja ljudskim potencijalima gdje se susrela s različitim funkcijama iz tog područja, kao što su planiranje i provedba zapošljavanja, školovanje zaposlenika, nagrađivanje i upravljanje učinkom i talentima, implementacija informacijskih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima te raznim aspektima iz područja radnog prava.

Iskustvo je počela stjecati u tvrtki Transforma d.o.o., posvećenoj osobnom razvoju i razvoju rukovodstvenih vještina, nakon čega je prešla u Siemens d.d. u Atos IT Solutions and Services d.o.o., nastalim izdvajanjem organizacijske jedinice iz Siemensa, izgradila je i vodila odjel za ljudske potencijale. Trenutno je zaposlena u Tele2 d.o.o gdje radi kao Voditeljica odjela za ljudske potencijale.

Ca6a9d5d 2a04 4383 80e8 fff46688e75f

Direktorica ljudskih resursa, M Plus

Bruna Kostelac Košir

Diplomirala je ekonomiju, smjer makroekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kao studentica bila je aktivna članica studentske udruge eSTUDENT i voditeljica tima za međunarodnu suradnju. Interes za područje ljudskih resursa stekla je još u vrijeme studija prilikom vođenja projekta promocije intelektualnog kapitala u suradnji sa švedskim institutom LUND, pri sveučilištu Lund. Zajedno s prof. Leifom Edvinssonom organizirala je prvu ljetnu školu intelektualnog kapitala u Dubrovniku 2006. godine te se ista otad održava svake godine u lipnju.

Karijeru započinje u tvrtki Megatrend d.o.o., prvo kao savjetnica za HR, a zatim preuzima funkciju Voditeljice ljudskih resursa za grupaciju Megatrend. U Megatrendu osim HR funkcije razvija i HR Business Intelligence model za efikasnije upravljanje ljudskim kapitalom te nastavlja potragu za korisnom primjenom teorije intelektualnog kapitala. Obnašala je i poziciju Direktorice službe upravljanja ljudskim resursima SD Rafinerije & Marketing u INI.

Područja posebnog interesa su definiranje HR KPI-eva za upravljanje ljudskim kapitalom, definiranje “učeće organizacije i njene strukture”, upravljanje znanjem i razmjenom znanja te IT podrška suvremenom pristupu upravljanju ljudskim resursima.

76723fab 5a86 42aa 8139 24bd406264a4

Rukovoditelj ljudskih potencijala i organizacijske kulture, Philip Morris Zagreb d.o.o.

Nikolina Sertić

Nikolina Sertić je završila MS studij Service Leadership and Innovation na RIT Croatia sa specijalizacijom u ljudskim potencijalima. Tijekom godina je završila niz edukacija i certifikacija vezanih za struku, te je između ostalog i certificirani MBTI trener. Iskustvo predavanja stekla je kroz održavanje treninga iz područja ljudskih potencijala. Stručnjakinja je za razvoj ljudskih potencijala s višegodišnjim profesionalnim iskustvom iz raznih zemalja unutar i izvan EU.

Tijekom karijere radila je u raznim područjima ljudskih potencijala, a neki od njih su: planiranje i provođenje zapošljavanja, employer branding, sustavi nagrađivanja, upravljanje učinkom te razvoj zaposlenika. Trenutne odgovornosti su joj planiranje, razvijanje i upravljanje provedbom sveobuhvatnih i učinkovitih smjernica koje podržavaju poslovnu strategiju i organizacijsku kulturu kako bi se omogućilo učinkovito upravljanje, razvoj organizacije i ljudskih potencijala. Nikolina smatra da je kvalitetno upravljanje timovima kroz uključivanje i raznolikost ključ uspjeha svake kompanije.

8f669d2c 0a47 45ea becf dd43ff2d1d09

Viša direktorica za učenje i trening, Cognite AS

Snježana Šlabek

Snježana Šlabek stručnjakinja je iz područja digitalne i inovativne organizacijske kulture. Poduzetnica, konzultantica i trenerica, s dugogodišnjom korporativnom HR karijerom, Snježana pomaže organizacijama u provođenju inovacijske transformacije, digitalnom učenju i upravljanju znanjem. Snježana uspješno spaja vođenje ljudi s digitalnim tehnologijama, te priprema ljudske resurse na promjene u organizaciji.

Dobitnica je više inozemnih i domaćih nagrada, a kroz svoje višegodišnje korporativno iskustvo u međunarodnoj korporaciji radila je u HR-u i Globalnom razvoju poslovanja kao voditeljica upravljanja znanjem, e-učenja, projekata digitalne transformacije HR-a te voditeljica inovacija.  Kao inženjerka računarstva svoju je karijeru izgradila u HR-u mijenjajući procese i uvodeći nove prakse pomoću digitalnih tehnologija. Stekla je niz dodatnih certifikata i specijalizacija u struci; certificirani je trener, knowledge manager, project manager, NLP praktičar.

Dvije godine zaredom nalazila se na britanskoj „Movers and shakers“ listi kao jedna od 100 svjetski najutjecajnih osoba iz područja organizacijskog digitalnog učenja i upravljanja znanjem (2016, 2017). Pokrenula je i vodila četiri međunarodne korporativne konferencije za e-učenje u poslovnom okruženju „Knowledge in focus“ (2012-2016), te je vodila projekt organizacije konferencije „Learning Disruption“ (2019). Za projekte iz područja upravljanja znanjem, idejama i inovacijama dva puta osvojila je nagradu “Najbolje HR prakse”. Dobitnica je titule “Future Leaders” za područje ljudskih potencijala (WiA). Kao asistentica i mentorica surađuje s poslovnim školama i sveučilištima u Hrvatskoj i Sloveniji. Na temu gejmifikacije poslovne kulture održala je predavanje na TED X-u.

Pokrenula je i vodi Akademiju za primjenu gejmifikacije i motivacije 3.0 u organizacijama pod nazivom „No game, no gain“. Suosnivačica je i partnerica programa Culture4Innovation u Cambridge Innovative System Solutions, Ltd (www.culture4innovation.com ), međunarodnoj kompaniji specijaliziranoj za razvoj inovativne organizacijske kulture.

94720eff c932 487c b429 990689483f56

Direktorica ljudskih potencijala, RTL Hrvatska

Tina Martinis Miletić

Tina Martinis Miletić tijekom dosadašnje profesionalne karijere stekla je iskustvo najvećim dijelom u području organizacijske psihologije. Posjeduje iskustvo rada s domaćim, ali i internacionalnim kompanijama. U ulozi konzultanta i predavača provodila je seminare otvorenog tipa i in-house seminare u privatnim i državnim organizacijama iz različitih industrija. Među ostalim, držala je seminare na temu razvoja menadžerskih vještina, vještina komuniciranja, timskog rada te seminare iz područja usavršavanja prezentacijskih vještina.

Provodila je selekcijske postupke i procjene potencijala te kreirala strategije upravljanja razvojem zaposlenika i menadžera. Ima vrlo praktično iskustvo u implementiranju sustava upravljanja radnim učinkom u velikoj telekomunikacijskoj kompaniji za različite razine i vrste poslova. Sudjelovala je u procesu upravljanja promjenama prilikom spajanja dviju kompanija. Radila je na poslovima koji su uključivali cjeloviti razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima u Hrvatskom telekomu, u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, a danas je na poziciji HR direktorice u RTL Hrvatska.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje profesora psihologije te je završila specijalistički poslijediplomski studij Organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim edukacijskim programima iz područja upravljanja ljudskim resursima, rukovođenja i razvoja zaposlenika kroz individualni i grupni rad.

67a21c7b 93db 4199 8b63 76a6ad814d07

Profesorica i savjetnica za računovodstvo i porez, RRiF

Anja Božina

Predavačica je na RRIF Visokoj školi za financijski menadžment, a od 2005. radi na savjetničkim poslovima vezanih uz računovodstvo, reviziju i financije u RRiF grupi te kontinuirano sudjeluje kao predavač na stručnim seminarima s područja računovodstva i poreza. Redovito objavljuje stručne članke u časopisu Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i porezi.

Za vrijeme studija karijeru započinje u društvu Kerametal d.o.o. te Ball d.o.o. u kojima obavlja razne računovodstvene poslove.

Po završetku studija, tijekom 1998. zaposlila se u Ernst & Young-u gdje je obavljala poslove koji se odnose na pred-reviziju, reviziju, porezno savjetovanje i računovodstvo vodećih hrvatskih društava.

57e6fb95 3ca4 41ac a73e adceafb00cca

Direktor prodaje i računovodstva, HRPRO d.o.o. an SD Worx company

Vjekoslav Golubović

Vjekoslav je HR manager s dugogodišnjim iskustvom vođenja timova i strateških projekata u području upravljanja ljudskim potencijalima. Misija mu je podržati razvoj organizacija te uspjeh pojedinaca i timova kroz primjenu najboljih praksi nagrađivanja i upravljanja učinkom zaposlenika te implementacijom i korištenjem najboljih softverskih rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima.

Nakon studija psihologije, profesionalni put započeo je u Institutu za obrambene studije gdje se bavio istraživanjem u području kognitivne i organizacijske psihologije, nakon čega u Ministarstvu obrane vodi program tranzicijskog savjetovanja vojnog osoblja u okviru razvoja Hrvatske vojske i pristupanja NATO-u. 2005. godine prelazi u Vipnet (danas A1) gdje se počinje intenzivno baviti sustavom plaća i nagrađivanja, organizacijskim dizajnom i upravljanjem učinkom. Nastavkom karijere u INA-i od 2011. godine preuzima projekt transformacije sustava plaća i nagrađivanja INA Grupe koji, uz intenzivan socijalni dijalog sa sindikatima, uspješno završava novim Kolektivnim ugovorima te novim sustavom vrednovanja radnih mjesta po HAY metodologiji uz jasno razrađene modele nagrađivanja i upravljanja učinkom za sve zaposlenike. Prelaskom u Hrvatski Telekom od 2016. godine nastavlja se baviti HR strategijom te, osim izazovnih promjena sustava nagrađivanja i upravljanja učinkom, vodi i strateško planiranje ljudskih potencijala, projekte HR transformacije te inicijative koje su rezultirale automatizacijom i digitalizacijom procesa upravljanja ljudskim potencijalima. Tijekom pandemije korona virusa jedan je od voditelja kriznog tima na razini HT Grupe sa ciljem održavanja kontinuiteta poslovanja te zaštite zdravlja i dobrobiti zaposlenika, a zajedno s timom kao predvodnik najboljih praksi, sredinom 2020. godine u HT-u uspješno pokreće SmartWork kao dugoročni operativni model koji balansira rad iz ureda s radom od kuće.

Nakon dugogodišnjeg iskustva vođenja strateških projekata u velikim kompanijama, upušta se u nešto drugačiji izazov i odnedavno djeluje kao Direktor prodaje i upravljanja odnosom s korisnicima u HRPRO - SD Worx kompaniji. Kroz implementaciju HRNET softverskog rješenja i SD Worx vodeću ponudu integriranih usluga upravljanja ljudskim potencijalima, zajedno s timom podržava kompanije u Hrvatskoj i Adriatic regiji na njihovom putu rasta poslovanja i dostizanja visoke razine angažiranosti zaposlenika te vrhunskog korisničkog iskustva.

Smatra kako su za osobni i profesionalni uspjeh ključni spremnost na promjenu, osobna odgovornost i stručnost. Specijalizirao je Human Resources Management na CIPD u Londonu i član je te najutjecajnije svjetske HR organizacije.

4140e3dd 0d46 4e3e b09e c2a7301f7741

HR Savjetnica / Predavačica / Direktorica prodaje, Simulus grupa d.o.o.

Sandra Ćupurdija

Sandra Ćupurdija bavi se savjetovanjem u podučju upravljanja ljudskim potencijalima od 2015. godine, od uređenja organizacijskog dizajna sa svrhom optimalnog funkcioniranja poslovnih procesa do upravljanja apsentizmom kao jednog od ključnih izazova s kojim se organizacije suočavaju u posljednjih nekoliko godina.

Svoje iskustvo duguje dugogodišnjem radu na HR menadžerskim pozicijama u vodećim hrvatskim i međunarodnim tvrtkama u različitim poslovnim sektorima. Radila je sa svim razinama managementa te sudjelovala i u svim razinama upravljanja ljudskim potencijalima, od administrativne do strateške. Nakon bogate korporativne karijere, surađivala je s brojim tvrtkama i javnim ustanovama.  Suradnica je Simulus grupe kao edukator na brojnim projektima. Osnivačica je udruge Life Friendly Firm koja pomaže tvrtkama da svojim zaposlenicima pruže “Human centered work experience”. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a školovanje nastavja na Cotrugli Business School, gdje stječe titulu MBA.

Aaed52c5 cbea 4775 a6ec a2a21f2820d3

Direktorica ljudskih potencijala, Gideon

Klaudija Šarkanj

Psihologinja koja je karijeru započela u području obrazovanja te je kroz rad s djecom, roditeljima, nastavnicima i drugim dionicima stjecala praktično iskustvo i istraživala specifičnosti psiholoških i socijalnih aspekata različitih skupina ljudi.

Sljedeće karijerno poglavlje u Učilištu Algebra promijenilo joj je smjer karijere i interese u daljnjem profesionalnom razvoju. Kao Voditelj osiguranja kvalitete i razvoja predavača bila je zadužena za zapošljavanje, onboarding, praćenje i razvoj velike grupe stručnjaka koji su direktno utjecali na iskustvo i uspjeh klijenata, a samim time i na rezultate poslovanja.

Zahvaljujući tom iskustvu, odlučila je nastaviti svoj daljnji razvoj unutar HR-a te se pridružila Infobipovom People Operations odjelu, gdje je kroz nekoliko godina prošla put od generalista do voditelja jedne od globalnih HR vertikala.

Danas vodi HR funkciju u Gideonu, tehnološkom start-upu koji se bavi razvojem autonomne mobilne robotike temeljene na 3D računalnom vidu i umjetnoj inteligenciji.

HR funkciju vidi kao strateškog partnera poslovanju i jednu od ključnih poluga uspjeha kompanije u današnjem zahtjevnom i nepredvidivom svijetu. Područja interesa su joj organizacijski razvoj, nagrađivanje i motiviranje zaposlenika, analitika te primjena agilnih modela u upravljanju ljudskim potencijalima i poslovanju u cjelini.

04. i 05.11.2022.

Regrutiranje i selekcija

Predavanja petkom održavaju se od 18 do 21 sat, a subotom od 9 do 18 sati.

03.12.2022.

Praćenje radne uspješnosti

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati.

21.01.2023.

Razvoj zaposlenika

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati 

18.02.2023. i 25.02.2023.

Nagrađivanje, interna komunikacija i organizacijska kultura

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati (oba termina su obavezna). 

25.03.2023.

HR Audit i HRIS

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati. 

22.04.2023.

HR strategija

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati.

27.05.2023.

Etika poslovanja, zakoni i pravilnici, HR business partnering

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati. 

24.06.2023. i 16.09.2023.

Osobni razvoj – Leading self and leading others

Predavanja se održavaju od 9 do 18 sati (oba termina su obavezna).

Podignite svoje znanje na novu razinu.

Pošaljite upit i dogovorite u kojem obliku želite slušati predavanja, a mi ćemo vam poslati ponudu s cijenom programa.

POŠALJI UPIT

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta

Novosti

Wellbeing i roditeljstvo: 4 savjeta za pružanje podrške zaposlenim roditeljima

 • 01. lipnja 2023.
 • 5 min čitanja

Novosti

Intervju s Blagicom Petrovac Šikić: Otvoreno razgovaramo o mentalnom zdravlju

Što kažu zaposlenici i koja je poruka za HR timove? Je li mentalno zdravlje i dalje tabu tema i o kojim se područjima ne govori?

 • 18. travnja 2023.
 • 8 min čitanja