SELECTIO Leadership Akademija

program za uspješne voditelje

SELECTIO Leadership Akademija je jednogodišnji razvojni program koji gradi leadership vještine potrebne za vođenje današnjih timovaRazvijamo voditelje koji znaju kako stvoriti odnos povjerenja u timu, prepoznati potencijal u različitostima, stvoriti odgovornost za rezultat te otvoriti mogućnost za osobni i profesionalni razvoj. U 12 koraka provodimo individualnu promjenu svakog polaznika!

što ćete naučiti

 • zadržati najbolje članove tima
 • podići motivaciju, angažman i povjerenje tima
 • stvoriti povezanost i predanost članova tima
 • upravljati odnosima i konfliktima
 • kreirati i komunicirati jasnu viziju
 • pokrenuti i provesti promjenu

Modul 1

Uvodna radionica: Voditi sebe da biste vodili druge

 • Što je vodstvo i zašto je važno?
 • Liderske kompetencije
 • Gdje leže moje prilike za razvoj?
 • Kako da se razvijam kao lider?

Modul 2

Razumijevanje i vođenje promjena

 • Razumijevanje korijena i prirode procesa promjene
 • Modeli upravljanja promjenom na osobnoj i grupnoj razini
 • Planiranje procesa promjene
 • Provođenje postupka promjene

Modul 3

Ciljevi kao alat za poticanje intrinzične motivacije

 • Važnost ciljeva i kako ih definirati
 • Ključni indikatori uspjeha i kako ih definirati
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u organizacijskoj kulturi
 • Uloga ciljeva i indikatora uspjeha u provedbi strategije

Modul 4

Razumijevanje emocija i upravljanje emocijama

 • Emocionalna inteligencija i njena uloga u vodstvu
 • Prepoznavanje i upravljanje emocionalnim stanjima
 • Utjecaj stresa na produktivnost i motivaciju
 • Smanjivanje negativnih utjecaja stresa

Modul 5

Timovi i BELBIN Team Roles®

 • Tim vs. grupa pojedinaca
 • Što tim čini efikasnim
 • Timska dinamika
 • Upravljanje dinamikom tima

Modul 6

Komunikacijske vještine: Upravljanje odnosima i konfliktima

 • Komunikacijske vještine kao alat emocionalne inteligencije
 • Upravljanje odnosima
 • Prevencija konflikata
 • Upravljanje konfliktima

Modul 7

Upravljanje vremenom i upravljanje sobom

 • Učinkovito upravljanje vremenom
 • Prioritiziranje i multitasking
 • Delegiranje kao alat za timsku učinkovitost
 • Delegiranje kao alat za timski razvoj

Modul 8

Upravljanje raznolikostima u timu

 

 • Diversity management
 • Individualne i grupne različitosti u timu
 • Upravljanje komunikacijom između timova
 • Sprečavanje i upravljanje sukobima

 

Modul 9

Pružanje povratne informacije kao motivacijski alat

 • Feedback kao alat za motiviranje i razvoj
 • Povratne informacije – kako DA i kako NE
 • Motivacija i faktori motivacije
 • Motivacijske strategije

Modul 10

Prepoznavanje i razvijanje potencijala zaposlenika

 • Važnost kompetencija
 • Lider kao coach
 • Metode razvoja kompetencija
 • Procjenjivanje kompetencija i prepoznavanje talenata

Modul 11

Primjena coaching vještina

 • Koji je moj stil vođenja?
 • Razvojne razine članova tima
 • Model situacijskog vođenja
 • Odabrati pravi stil i uspješno razvijati tim

Modul 12

Završna radionica

 • Rekapitulacija stečenih znanja i vještina
 • Osvrt na osobni rast
 • Plan daljnjeg razvoja lidera
 • Akcijski plan
1d17b2f0 b888 408a bd8d 5ba21852251f

Viša HR savjetnica i Voditeljica razvoja zaposlenika za Grupu SELECTIO, SELECTIO d.o.o.

Ana Frlan Bajer

Ana se pridružila Grupi SELECTIO 2007. godine kao Voditeljica projekata regrutacije i selekcije. U tvrtku IKEA Hrvatska prelazi 2013. godine gdje sudjeluje u pripremi, planiranju i provođenju selekcije i zapošljavanja preko 300 zaposlenika prve IKEA robne kuće u Zagrebu. Kao interni trener sudjelovala je i u onboardingu istih zaposlenika. Po završetku projekta, iz obiteljskih razloga, seli u Singapur gdje je kroz volonterski rad stekla vrijedno međukulturalno iskustvo. Po povratku u Hrvatsku, vraća se u Grupu SELECTIO i počinje se baviti onime što najviše voli, a to su edukacije i razvoj ljudskih potencijala.

Radila je na razvoju i provedbi više programa iz područja leadershipa. Održala je mnoge radionice iz područja komunikacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom i ciljevima, profesionalnog stresa, motivacije i dr. Osim kao HR konzultant i trener za vanjske klijente radi i na razvoju HR procesa unutar Grupe SELECTIO.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima certifikat Poslodavac Partner te karijerna savjetovanja.

Diplomirala je psihologiju te je trenutno u edukaciji za Integrativnog psihoterapeuta.

1c9a03f3 64e4 4964 a0bb 417338a95ad7

Viša HR savjetnica, SELECTIO d.o.o.

Kristina Popović

Kristina je karijeru započela u SELECTIO-u kao Voditeljica projekata regrutacije i selekcije. Vodila je brojne projekte zapošljavanja za specijalističke, srednje i top management pozicije u različitim industrijama; od FMCG-a, maloprodaje, telekomunikacija, farmacije do automatizacije, inženjeringa i sl.

Kasnije se pridružila odjelu Organizacijski dizajn i razvoj kao voditeljica QHR projekta i Viša HR savjetnica. Kristina je postala kontakt za sve HR konzultantske usluge i pronašla svoj afinitet za treninge i edukacije. Također, provodila projekte ispitivanja organizacijske klime, kulture i angažiranosti zaposlenika te izrade planova organizacijskog razvoja za razne kompanije.

Uspješno je implementirala i nadogradila brojne procese upravljanja ljudskim resursima te osmislila programe za razvoj timske kohezije i izgradnju otpornosti zaposlenika. Dizajnirala je i provela brojne radionice iz područja leadershipa  i soft skillsa.

Ostalo profesionalno iskustvo uključuje i savjetničke projekte, među kojima je certificiranje na projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima Poslodavac Partner. Trenutno je u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta, a održava i grupne radionice u AA (anonimni alkoholičari).

Ea373962 2ee3 417f 9121 a7a823e4709e

Viša HR savjetnica, SELECTIO d.o.o.

Jasna Belamarić

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Posljednjih dvadeset godina radi kao HR stručnjakinja, trenerica i savjetnica za razvoj ljudskih potencijala.

Intenzivno trenersko iskustvo stjecala je radeći za vrlo širok raspon organizacija (državna uprava, javna uprava i lokalna samouprava, državne tvrtke, multinacionalne kompanije, velike domaće tvrtke, mali poduzetnički projekti, veleučilišta, sindikati, organizacije civilnog društva).

Radila na iniciranju, razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih i razvojnih programa u Hrvatskoj. Posjeduje bogato radno iskustvo u području edukacije i razvoja menadžmenta i profesionalnog osoblja. Jedna je od začetnica programa razvoja rukovodećih državnih službenika; utemeljila je i razvila nastavne programe za više kolegija. Kao dugogodišnja suradnica Državne škole za javnu upravu obrazovala je više generacija rukovoditelja.

Na Visokom učilištu za ekonomiju poduzetništva VERN predavala je kolegij Organizacijska psihologija. Uz trening i poslovno savjetovanje, bavi se executive coachingom, istraživanjem organizacijske klime i radnog zadovoljstva, natječajima za zaposlenje i odabirom kandidata, kao i procjenom razvojnih potencijala zaposlenika. Dodatno je educirana u nekoliko terapijskih pravaca i kontinuirano se obrazuje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Stručne i popularne priloge objavljivala je u različitim medijima, bila je stalna suradnica časopisa Direktor i Poslovni savjetnik; urednica je i koautorica više publikacija. Članica je Zagrebačkog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

A4f58acc 8f09 40af a10e 9ae60ac50d4b

Voditeljica projekata regrutacije i selekcije / HR savjetnica, SELECTIO d.o.o.

Ana Petelinšek

Kao magistrica psihologije, Ana se SELECTIO Grupi pridružila 2017. godine unutar odjela Regrutacije i selekcije. Vodila je brojne kompleksne potrage u raznim industrijama te je surađivala s internacionalnim tvrtkama kao što su Henkel, Heineken, Fortenova Grupa, Dukat, Coca-Cola, Tele2, INA, Schneider Electric i British American Tobacco.

Njezino iskustvo uključuje i rad na konzultantskim projektima poput certifikata Employer Partner i priznanja Izvrsnost u izazovima gdje je imala priliku evaluirati HR prakse za domaće i internacionalne organizacije, uz što je sudjelovala i vodila projekte ispitivanja organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenika.

U ulozi trenera, sudjelovala je na višegodišnjem employer branding projektu osnaživanja mladih i nezaposlenih osoba za ulazak na tržište rada. Osim toga, razvijala je sadržaj treninga i održavala razne edukacije i webinare s fokusom na leadership i soft skills, nakon čega je postala koordinatorica projekta Future Resilience.

Njezino višegodišnje iskustvo psihološkog savjetovanja uključuje rad na Programu savjetovanja i podrške zaposlenicima, kao i terapijski rad unutar privatnog psihološkog centra te studentskog savjetovališta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osim toga, trenutno je na superviziji za Kognitivno-bihevioralnog psihoterapeuta.

3b071d35 d755 4d65 b0b7 53c8d4fd3e6a

HR specijalistica, SELECTIO d.o.o.

Jelena Majcen

Kao diplomirana psihologinja Jelena se SELECTIO Grupi pridružila 2018. godine gdje radi s internacionalnim organizacijama kao što su Philip Morris International, Coca-Cola, Schneider Electric, Tifon i Croatia osiguranje. Specijalizirana je za vođenje opsežnih potraga talenata u okviru kojih kontinuirano provodi istraživanja tržišta te procjenjuje kompetencije kandidata. Osim toga, sudjeluje u implementaciji konzultantskih projekata iz područja ljudskih resursa poput ispitivanja organizacijske klime, angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika.

Kreirala je nekoliko soft skills radionica te je uključena u provedbu programa usmjerenih na razvoj leadership vještina, sudjeluje u provedbi karijernih savjetovanja, te kao certifikatorica na globalnom projektu Poslodavac Partner procjenjuje kvalitetu HR procesa brojnih domaćih i inozemnih organizacija.

513f4a50 b995 4f79 88f1 f3a6372584e2

Direktor tvrtke SELECTIO d.o.o.

Aleksandar Zemunić

Ponosan na priliku da raste i razvija se zajedno sa SELECTIO-m od 2003., vodećom kompanijom za savjetovanje u upravljanju ljudskim potencijalima. Kao direktor i partner surađuje s timom izuzetnih pojedinaca koji su uspješno završili jedinstvene projekte u Hrvatskoj. Magistrirao je Upravljanje ljudskim resursima u Velikoj Britaniji na Cardiff University, a diplomirao Financijski management na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Predavač je različitih HR tema, licencirani savjetnik BELBIN® metodologije timskih uloga i certifikator izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima. Dobitnik je Chevening stipendije, administrirane od strane British Councila.

Područja ekspertize uključuju analizu organizacije i kadrova, strategiju upravljanja ljudskim resursima, sustave kompetencija, upravljanje radnim učinkom, motiviranje i nagrađivanje, regrutaciju i selekciju zaposlenika, itd.

6f9b74bb 632c 4470 b23f d65b3caf71e7

Voditeljica Organizacijskog dizajna i razvoja, SELECTIO d.o.o.

Martina Kessler

Martina je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te završila MBA na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Ima bogato profesionalno iskustvo u području upravljanja ljudskim resursima i razvoja poslovanja. U konzultantskoj kući SELECTIO vodi grane poslovanja koje obuhvaćaju HR savjetovanje, edukacije i razvoj te HR reviziju i certificiranje.

Radila je na brojnim projektima kroz HR reviziju, organizacijski razvoj, procjenu menadžmenta i izgradnju kapaciteta vođenja u organizacijama, a neki od klijenata s kojima je surađivala su Abbvie, British American Tobacco, Coca-Cola, Erste bank, Heineken, Hekel, INA, Infobip, LIDL, Philip Morris International, Pliva, Procter&Gamble, McDonald’s, Microsoft, Molson Coors itd. 

Kao voditeljici odjela Organizacijski dizajn i razvoj, Martinin je cilj razvijati rješenja koja su odgovor na stvarne potrebe organizacija, a već 10 godina radi i na razvoju Poslodavac Partner certifikata - jedinog regionalnog priznanja za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.

Modul 1: Vođenje sebe i vođenje drugih

Termin: 27.4.2023.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

Modul 2: Razumijevanje i pokretanje promjena

Termin: 25.5.2023.

Nije moguće pohađanje individualnih modula.

Modul 3: Postavljanje ciljeva i poticanje odgovornosti

Termin: 15.6.2023.

Nije mohuće pohađanje pojedinačnih modula.

 

Modul 4: Emocionalna inteligencija i upravljanje stresom

Termin: 14.9.2023.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

 

Modul 5: Izgradnja uspješnih timova, uz metodologiju BELBIN® timske uloge

Termin: 12.10.2023.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

Modul 6: Upravljanje odnosima i konfliktima

Termin: 16.11.2023.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

Modul 7: Upravljanje vremenom i upravljanje timom

Termin: 14.12.2023.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

 

 

Modul 8: Upravljanje raznolikostima u timu

Termin: 19.1.2024.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

Modul 9: Pružanje povratne informacije i motiviranje

Termin: 22.2.2024.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

 

Modul 10: Prepoznavanje i razvijanje potencijala zaposlenika, osnove coaching vještina za managere

Termin: 21.3.2024.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

Modul 11: Situacijsko vodstvo®

Termin: 18.4. 2024.

Nije mogće pohađanje pojedinačnih modula.

 

Modul 12: Wrap up session

Termin: 16.5.2024.

Nije moguće pohađanje pojedinačnih modula.

 

Budite dio nove generacije leadera. - Otvorene prijave!

Javite nam se i postanite dio generacije koja će činiti ključnu razliku između dobrih i vrhunskih tvrtki. Pošaljite upit i saznajte cijenu programa!

Nudimo 15% popusta na nositelje certifikata Poslodavac Partner, 10% popusta za startup tvrtke te 10% popusta nezaposlenim osobama i za više sudionika iste tvrtke. 

POŠALJI UPIT

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta

Novosti

Wellbeing i roditeljstvo: 4 savjeta za pružanje podrške zaposlenim roditeljima

 • 01. lipnja 2023.
 • 5 min čitanja

Novosti

Intervju s Blagicom Petrovac Šikić: Otvoreno razgovaramo o mentalnom zdravlju

Što kažu zaposlenici i koja je poruka za HR timove? Je li mentalno zdravlje i dalje tabu tema i o kojim se područjima ne govori?

 • 18. travnja 2023.
 • 8 min čitanja