Novosti

Dorijan Crnković: Zaposlenici trebaju imati mogućnost edukacije o mentalnom zdravlju

 • Mirta Alfirev
 • 28. ožujka 2024.
 • 8 min čitanja

Danas razgovaramo s Dorijanom Crnkovićem, stručnjakom za upravljanje ljudskim resursima i rukovoditeljem Odjela za ljudske potencijale iz tvrtke ABS Sisak koja je poznata kao jedna od najinovativnijih i najpouzdanijih tvrtki u industriji čelika na svijetu. 

Inače, Dorijan je diplomirao na fakultetu Rochester Institute of Technology u Dubrovniku, gdje se specijalizirao za područje upravljanja ljudskim potencijalima. Tijekom svoje karijere imao je priliku raditi u nekoliko međunarodnih organizacija, stječući iskustvo u različitim industrijama, od inspekcijskih usluga u SGS-u Adriatica u Zagrebu, do poslovnog razvoja u Lifecare Essentialsu, konzularnih dužnosti u Britanskom veleposlanstvu te u konačnici proizvodnji čelika u ABS-u Sisak. Kroz iskustvo u različitim industrijama Dorijan je postao izvrstan u izgradnji i održavanju produktivnih međuljudskih odnosa, učinkovitom strateškom planiranju i proaktivnom donošenju odluka te upravljanju promjenama i konfliktima, a dobio je i duboko razumijevanje zakonskih regulativa u području rada te vještine.  

 

 1. Zašto su važne edukacije o mentalnom zdravlju?

Edukacije o mentalnom zdravlju ključne su za svaku tvrtku jer podižu svijest o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja na radnom mjestu koje doprinosi stvaranju sigurnijeg i motivirajućeg okruženja za zaposlenike. Time se kvalitetnije prevenira stres i mentalna iscrpljenost te u konačnici poboljšava produktivnost zaposlenika. Nadalje, edukacije pružaju vještine kojima se lakše mogu prepoznati znakovi mentalnih poteškoća, ali i konkretne upute kako pružiti pravovremenu i učinkovitu podršku. Također, investiranjem u mentalno zdravlje zaposlenika tvrtke pokazuju kako na svoje djelatnike ne gledaju samo kao na radnike, već kao cjelovite osobe, čime se jača njihova lojalnost i zadovoljstvo poslom. Proaktivnim pristupom edukaciji o mentalnom zdravlju, tvrtke mogu izgraditi kulturu otvorenosti i povjerenja, što je temelj za inovativno i konkurentno poslovno okruženje. Na kraju, zdravi zaposlenici su srž svake uspješne tvrtke, a ulaganjem u mentalno zdravlje, organizacije ne samo da unapređuju dobrobit svojih zaposlenika, već se i doprinosi dugoročnom uspjehu svojeg poslovanja.

 

 1. Jesu li današnji zaposlenici informiraniraniji o važnosti mentalnog zdravlja?

Iz dosadašnjeg radnog iskustva, koji uključuje rad u različitim međunarodnim poslovnim okruženjima, u posljednjih pet godina primjećujem značajan pomak u razini informiranosti o važnosti mentalnog zdravlja među zaposlenicima Međutim, ova promjena znatno ovisi o etnografskim i kulturnim aspektima.

Konkretno, tijekom edukacija o mentalnom zdravlju u Londonu prije šest godina te kasnije tijekom rada u Sjedinjenim Američkim Državama, shvatio sam kako je razina svijesti i pristup temi mentalnog zdravlja u tim zemljama bio znatno napredniji u odnosu na situaciju u Hrvatskoj. Međutim, zalaganjem međunarodnih organizacija trend osvještavanja važnosti mentalnog zdravlja proširio se i na ove prostore. No, čini mi se kako je tema važnosti mentalnog zdravlja prisutnija u urbanim sredinama gdje je i veća otvorenost prema raspravi. 

Isto tako, dojam je kako u nekim dijelovima zemlje još uvijek postoji percepcija da je posvećivanje pažnje mentalnom zdravlju gubitak vremena. Takav stav nije koristan i može dovesti do destruktivnih ponašanja s negativnim posljedicama u poslovnom, ali i privatnom životu. Unatoč vidljivom napretku, uvjeren sam kako postoji još mnogo prostora za daljnje poboljšanje i podizanje razine informiranosti o mentalnom zdravlju. Važno je sustavno provoditi edukacije i poticati dijalog ovoj temi čime ćemo stvoriti preduvjete za zdravije radno okruženje, ali i društvo u cjelini.

 

 1. Koje benefite u području wellbeinga nudite vašim zaposlenicima (osim sudjelovanja u Future Resilience programu)?

U protekle dvije godine, naša kompanija je intenzivirala fokus na unapređenje dobrobiti zaposlenika kroz implementaciju raznovrsnih welfare benefita. Cilj nam je svakom zaposleniku osigurati pristup benefitima kojima ćemo mu olakšati svakodnevni rad i poboljšati kvalitetu života. Svjesni smo koliko je kvalitetna prehrana važna, stoga smo svim našim radnicima osigurali besplatan obrok u kantini. Osim toga, sklapanjem partnerstva s tvrtkom specijaliziranom za čišćenje i održavanje radne odjeće, zaposlenike smo oslobodili brige i razmišljanja o toj svakodnevnoj i prečesto zamornoj obvezi.

Nadalje, u procesu smo implementacije dodatnih benefita kojima će dodatno unaprijediti kvalitetu radnih uvjeta u ABS-u Sisak. Među planiranim inicijativama su dodatno zdravstveno osiguranje i sistematski pregledi, kojima želimo kontinuirano brinuti o fizičkom zdravlju naših djelatnika. Osim toga, u pripremi je organizacija sportskih sadržaja, ali i edukacija na temu dobrobiti zaposlenika, čime ćemo dodatno obogatiti naš wellbeing program.

Ovim aktivnostima pružamo snažnu podršku i olakšavamo našim zaposlenicima u obavljanju njihovih svakodnevnih zadataka, ali i promoviramo kulturu brige i zdravlja unutar ABS-a Sisak. Naš je cilj stvoriti radno okruženje u kojem svaki zaposlenik osjeća kako su nam njegove potrebe i dobrobiti na prvom mjestu.

 

 1. Na koji način ste motivirali zaposlenike da otvoreno dijele svoja iskustva, brige i uzroke stresa?

Kako bismo potaknuli i motivirali naše zaposlenika na aktivno uključivanje u Future Resilience program te otvoreno podijele svoja iskustva, brige i uzroke stresa koristili smo se složenom strategijom. Prvi korak bio je provedba ankete među svim zaposlenicima kojom smo stekli uvid u njihove trenutne dojmove o radnom okruženju u ABS-u Sisak, odnosima s kolegama te perspektivama i željama za budućnost. Analiza rezultata ankete otkrila nam je postojanje potrebe za pokretanjem programa koji bi se bavio ovim temama, što nam je omogućilo preciznije usmjeravanje naših napora. Nadalje, u Odjelu ljudskih potencijala kontinuirano nastojimo voditi otvoreni dijalog sa svakim zaposlenikom, ispitujući njihove brige te im u skladu s njima pružamo potporu, ali i pokrećemo inicijative kojima im nastojimo olakšati njihove profesionalne i osobne izazove. Priliku za sudjelovanjem u programu pružili smo svim zaposlenicima koji su izrazili interes za ovakvu vrstu edukacije, uz posebnu pažnju prema onima koji su svojim radom pokazali izniman potencijal i interes za budućnost naše tvrtke. Time smo našim zaposlenicima željeli pokazati dugoročnu predanost tvrtke njihovom razvoju.

Ključan faktor uspjeha u poticanju otvorenog dijeljenja iskustava i sudjelovanja u programu bila je Jasna Belamarić, koja je kao voditeljica edukacije odigrala nezamjenjivu ulogu. Njena sposobnost stvaranja okruženja u kojem se zaposlenici bez osude i etiketiranja mogu slobodno izraziti, bila je ključna za postizanje iskrenog i produktivnog dijaloga. Naša motivacija za poticanjem zaposlenika na uključivanje u Future Resilience program temelji se na transparentnosti, otvorenosti za povratne informacije te investiranju u njihov sustavni razvoj, čime u konačnici doprinosimo njihovom zadovoljstvu.

 1. Koju Future Resilience temu biste izdvojili kao najzanimljiviju za vaše zaposlenike?

Među raznovrsnim temama koje nudi Future Resilience program, tema suočavanja sa stresom pokazala se posebno zanimljivom i korisnom za naše zaposlenike. Naime, proizvodnja čelika može se opisati kao živi organizam koji sa sobom nosi brojne izazove i izvore stresa. U skladu s time, željeli smo ustanoviti načine kojima ćemo umanjiti negativne efekte s kojima se suočavaju naši djelatnici.

Najpozitivnije povratne informacije dobili smo upravo za segmente programa koji su se bavili izgradnjom asertivnosti i pružanjem praktičnih savjeta za nošenje sa stresom. Zaposlenici su posebno cijenili savjete o prevenciji stresnih situacija, što nas upućuje na veliku potrebu razvijanja vještina za suočavanje sa zahtjevnim radnim uvjetima.

Prema tome, tema suočavanja sa stresom najzanimljivija je zato što direktno doprinosi poboljšanju kvalitete svakodnevnog života i rada naših zaposlenika. Educiranjem djelatnika o alatima i tehnikama za efikasno nošenje sa stresom poboljšavamo kvalitetu radnih uvjeta, ali i pozitivno djelujemo na njihovu opću dobrobit. Time zaposlenicima pomažemo da se lakše nose s izazovima na radnom mjestu, ali i pružamo vještine koje će moći primjenjivati i u privatnom životu te time postižemo cjeloviti pozitivni učinak na njihovo mentalno zdravlje.

 

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta

Novosti

Veliki vodič za intervju za posao - sve što trebate znati

 • 18. srpnja 2024.
 • 17 min čitanja

Novosti

Kako izgleda testiranje za menadžerske pozicije?

 • 09. srpnja 2024.
 • 4 min čitanja