Novosti

Kako otkriti zbog čega zaposlenici odlaze iz naše tvrtke?

  • ERNA TOMIŠA, SENIOR PEPOPLE AND CULTURE CONSULTANT
  • 17. lipnja 2024.
  • 5 min čitanja

Koliko poslodavaca danas zna što je ispitivanje organizacijske klime i angažiranosti? Sudeći po trendovima – sve više. U posljednjih su se pet godina tvrtke iz brojnih industrija odlučile na redovita ispitivanja angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika upravo kako bi prepoznale zašto zaposlenici odlaze za drugim prilikama. Preporuka struke upravljanja ljudskim potencijalima je da se zato u organizacijama sveobuhvatna ispitivanja zadovoljstva zaposlenika provode svake godine, a da se između njih provode kraće verzije kojima se provjerava pomak prema pozitivnim promjenama.

Kako to ispitivanje treba izgledati i može li imati pozitivan utjecaj na motivaciju zaposlenika?

Otkrivanje faktora koji utječu na motivaciju

Ispitivanje organizacijske klime i angažiranosti ohrabruje zaposlenike na davanje konkretnih i iskrenih odgovora na razna pitanja vezana uz njihovo zadovoljstvo. Takav format feedbacka pomaže menadžerima da steknu detaljan uvid u razloge zbog kojih su zaposlenici trenutno nezadovoljni te da otkriju segmente poslovanja koji imaju pozitivan utjecaj na angažman i motivaciju timova. Na ovaj način tvrtka, koristeći konkretne podatke i povratne informacije zaposlenika, može donijeti informiranu i sigurnu odluku o politikama i praksama unutar organizacije u svrhu poboljšanja kvalitete radnog okruženja.

Motivacija utječe na produktivnost, a produktivnost utječe na profitabilnost

Bez dugoročnog povećanja produktivnosti nema rasta i nema očuvanja konkurentne prednosti. Biti ukorak s trendovima i spremno odgovoriti na zahtjeve tržišta, znači imati zaposlenike koji se spremno prilagođavaju promjenama i pri tome ostaju produktivni.

Pozitivna organizacijska klima i visoka razina angažiranosti zaposlenika najčešće su povezani s povećanom produktivnošću. Zaposlenici koji se osjećaju vrijednima i angažiranima bit će motiviraniji i učinkovitiji u svom radu. Povrh toga, timovi s visokim angažmanom zaposlenika bilježe 21% veću profitabilnost i 17% veću produktivnost u usporedbi s timovima s niskim angažmanom.

Zamjena zaposlenika može koštati 20% njegove godišnje plaće

Kako ispitivanja klime i angažiranosti pomažu u identifikaciji faktora koji utječu na zadovoljstvo i nezadovoljstvo zaposlenika tako omogućuju poslodavcima da prepoznaju potencijalne razloge zbog kojih bi zaposlenici mogli potražiti drugi posao. Pravovremenim uvođenjem potrebnih promjena moguće je smanjiti fluktuaciju zaposlenika, što posljedično smanjuje i troškove zapošljavanja i obuke novih radnika.

Neka su istraživanja pokazala da zamjena jednog zaposlenika može koštati otprilike 20% njegove godišnje plaće. One organizacije koje njeguju visoki angažman svojih zaposlenika stopu fluktuacije mogu smanjiti i do 59%. Povrh toga, tvrtke koje bilježe visoku razinu zadovoljstva zaposlenika bilježe i 65% niže stope fluktuacije.

Kako angažman zaposlenika utječe na broj inovacija

Inovativnost je presudna ne samo za kreativne i IT industrije. Uslijed sve bržeg tehnološkog napretka, rapidnih promjena i sve jačih konkurenata, inovativni se pristup nameće kao imperativ, a poticanje inovativnosti kod zaposlenika postaje važna zadaća menadžmenta.

Zaposlenici koji su angažirani i osjećaju se slobodno izražavati svoje ideje i mišljenja vjerojatnije će doprinijeti inovacijama unutar organizacije. Ispitivanje klime i angažiranosti tako može pomoći u identificiranju barijera za inovacije i poticanju kreativnosti. Prema nekim istraživanjima, tvrtke s angažiranim zaposlenicima imaju 2.5 puta veću vjerojatnost da će biti lideri u inovacijama u svom sektoru.

Prvo saznajte što zaposlenici misle

Što su zaposlenici sretniji, sretniji će biti i klijenti. Je li riječ o istini li korporativnom mitu? Istraživanja pokazuju da zadovoljni i angažirani zaposlenici često pružaju bolju uslugu klijentima. To je zato što osjećaju da su cijenjeni i da imaju podršku svojih nadređenih pa su skloniji biti ljubazniji i proaktivniji u pristupu klijentima.

Kako bi uopće došao do implementacija pozitivnih promjena koje potiču zaposlenike na dodatan trud oko zahtjeva klijenta, menadžment prvo mora znati što to zaposlenici misle o radnoj atmosferi. Tek nakon evaluacije iskrenih odgovora menadžment može uvesti promjene i tako učvrstiti korporativnu kulturu organizacije.  

Ispitajte kreću li se svi timovi u istom smjeru

Redovita ispitivanja mogu pomoći menadžmentu da ustvrdi koliko su zaposlenici usklađeni s vrijednostima i ciljevima organizacije. Ovo je pak ključno za dugoročni uspjeh jer pomaže osigurati da se svi timovi kreću u istom smjeru. Teoriju potkrepljuje i praksa pa podaci nedavnih istraživanja pokazuju da gotovo tri četvrtine zaposlenika koji se osjećaju usklađeno s ciljevima i vrijednostima svoje organizacije pokazuje višu razinu angažiranosti.

Ustrajte u provođenju ispitivanja

Ispitivanje organizacijske klime i angažiranosti zaposlenika ključni su alati za unapređenje poslovanja. Oni omogućuju razumijevanje potreba i percepcija zaposlenika, što je osnova za stvaranje pozitivnog i produktivnog radnog okruženja.

Redovita ispitivanja omogućuju prepoznavanje problema i nezadovoljstava u ranoj fazi, prije nego što postanu ozbiljni i naruše radnu atmosferu. Organizacija tako može proaktivno i kontinuirano prilagođavati svoje strategije i prakse kako bi osigurala zadovoljstvo zaposlenika i ostvarila svoje poslovne ciljeve.

Ako želite na vrijeme identificirati potencijalne prijetnje (ali i prilike) u organizacijskoj klimi svoje tvrtke, javite se našim stručnjacima za provođenje ispitivanja angažiranosti zaposlenika i povećajte njihovu motivaciju. Ne zaboravite da istraživanja jasno pokazuju da ova praksa donosi mjerljive koristi koje mogu značajno utjecati na poslovni uspjeh!

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta

Novosti

Veliki vodič za intervju za posao - sve što trebate znati

  • 18. srpnja 2024.
  • 17 min čitanja

Novosti

Kako izgleda testiranje za menadžerske pozicije?

  • 09. srpnja 2024.
  • 4 min čitanja