Blog

Revolucija liderstva: Transformacija prema održivoj budućnosti

 • Martina Udovičić, Head of Development and Consulting
 • 10. rujna 2023.
 • 9 min čitanja

Liderstvo je uvijek imalo ključnu ulogu u vođenju organizacija ka uspjehu, no današnji svijet se dramatično mijenja i postavlja pred nas nove izazove. Brze tehnološke inovacije, globalna povezanost, socioekonomske promjene i sve veći fokus na društvenu odgovornost - sve su to faktori koji oblikuju poslovni pejzaž. U takvom okruženju, klasične liderske vještine i svjetonazori više nisu dovoljni. Potrebno je redefinirati kako lideri razmišljaju, djeluju i upravljaju svojim timovima i organizacijama. Današnji lideri moraju biti spremni zamijeniti zastarjele pristupe s novima kako bi ostvarili održiv uspjeh i pozitivan utjecaj na svijet oko sebe.

Zastarjele liderske vještine i svjetonazori

Tradicionalno liderstvo često podrazumijeva usmjerenost na stroge hijerarhije i autoritarni pristup. U takvom modelu, vođe su u centru odlučivanja, dok se zaposlenici smatraju pasivnim izvršiteljima naredbi. Dok je ovakav model vodstva možda funkcionirao u prošlim vremenima, on nije najbolji model za današnje izazove, brze promjene i inovacije. Ograničavanje kreativnosti i inicijative zaposlenika ne samo da usporava razvoj organizacije, već i stvara nefleksibilno radno okruženje. Uz to, stariji modeli najčešće stavljaju fokus isključivo na profit i tako zanemaruju društvenu odgovornost. Jedna od pozitivnih promjena kojoj danas svjedočimo je da se organizacije koje zanemaruju etičke aspekte i utjecaj na zajednicu suočavaju s gubitkom povjerenja od strane javnosti, klijenata i zaposlenika. Važno je istaknuti i da tradicionalno vodstvo često ne priznaje raznolikost i inkluziju kao ključne elemente uspjeha iako znamo da nedostatak raznolikosti može dovesti do ograničenih perspektiva i inovacija, te smanjenog angažmana zaposlenika.

Nove vještine i svjetonazori

Koje vještine moraju imati lideri kako bi bili dio pozitivne transformacije? U nastavku donosimo deset vještina koje su ključne za upravljanje timovima, neovisno o veličini i vrsti organizacije.

 1. Agilnost i neprestano učenje

Agilnost i prilagodljivost postale su ključne vještine lidera koji moraju navigirati tim i poslovanje u dinamičnim i promjenjivim okruženjem. Lideri moraju biti spremni na donošenje informiranih odluka uz brzu prilagodbu novim okolnostima, a u tome će im najviše pomoći neprestano učenje i sposobnost brzog usvajanja novih znanja i vještina te sposobnost upravljanja promjenama.

 1. Inovativno razmišljanje

Inovacija je ključ za stvaranje novih proizvoda, usluga i poslovnih modela. Lideri koji potiču inovativno razmišljanje unutar svojih timova mogu identificirati nove načine za rješavanje problema i generirati kreativna rješenja koja se ističu na tržištu.

 1. Timski duh i emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija omogućuje liderima da bolje razumiju i podrže sve članove tima. Poznavanje emocija može poboljšati timsku suradnju, motivaciju i produktivnost, što dovodi do boljih rezultata organizacije. Voditelji koji uz pomoć emocionalne inteligencije potiču timsku suradnju mogu iskoristiti raznolikost mišljenja i vještina unutar tima kako bi postigli bolje rezultate i ostvarili zajedničke ciljeve.

 1. Digitalna pismenost

Digitalne tehnologije postaju integralni dio poslovanja. Lideri koji su digitalno pismeni mogu bolje iskoristiti tehnološke alate kako bi optimizirali operacije, personalizirali korisničko iskustvo i identificirali nove poslovne mogućnosti i rizike.

 1. Strateško razmišljanje

Strateško razmišljanje pomaže menadžerima da prepoznaju dugoročne ciljeve organizacije i razviju planove za njihovo postizanje. Ova vještina osigurava da se resursi pravilno usmjere i da se postignu održivi rezultati.

 1. Komunikacijske vještine i globalni pristup

Komunikacija je temelj uspješnih odnosa unutar organizacije. Lideri koji komuniciraju jasno i učinkovito mogu izbjeći nesporazume, povećati angažman zaposlenika i olakšati procese promjena. Uz osnovne komunikacijske vještine danas je potrebno i razumijevanje različitih kultura i poslovnih praksi. Menadžeri koji znaju kako prilagoditi pristup i učinkovito upravljati timovima i operacijama diljem svijeta mogu iskoristiti prednosti globalnog tržišta.

 1. Upravljanje vremenom i donošenje odluka

Upravljanje vremenom pomaže voditeljima da se usmjere na najvažnije zadatke i postignu rezultate u vremenski ograničenim situacijama. Ova vještina povećava produktivnost i učinkovitost i vrlo je važna u promjenjivom okruženju. Usko vezana vještina je i sposobnost donošenja odluka koje se temelje na brojevima. Menadžeri koji koriste analizu podataka za donošenje odluka mogu izbjeći pretpostavke i temeljiti svoje akcije na činjenicama. To vodi do informiranih i boljih odluka, a usput pomaže i u postavljanju prioriteta.

 1. Proaktivnost i inicijativa

Menadžeri koji preuzimaju inicijativu mogu identificirati probleme i prilike prije drugih. To omogućava organizaciji da brže reagira na promjene i ostvari konkurentsku prednost.

 1. Rezilijentnost (otpornost na stres i izazove)

U doba brzih i čestih promjena voditelji moraju imati vještinu otpornosti na stres i izazove. Ovakve se vještine uče na posebno osmišljenim programima kao što je Future Resilience, a posebno su važne za voditelje startupova te voditelje tvrtki u tech ili IT industriji. 

 1. Sposobnost razvoja talenata

Razvoj zaposlenika predstavlja investiciju u budućnost organizacije. Menadžeri koji znaju kako prepoznati i razvijati talente stvorit će produktivnu i motiviranu radnu snagu koja može podržati rast i napredak organizacije.

Sve ove vještine doprinose holističkom i održivom razvoju organizacije. Kombinacija tehnološke stručnosti, emocionalne inteligencije i strateškog razmišljanja omogućava liderima da usmjere svoje timove prema uspješnoj budućnosti. No, transformacija liderskog stila nije samo puka promjena. To je duboka evolucija koja zahtijeva hrabrost i predanost. Suočavanje s otporom prema promjeni može biti izazovno, ali neuspjeh u prilagodbi može dovesti do stagnacije ili gubitka konkurentske prednosti. Za uspješnu transformaciju nije potrebna samo promjena liderskog stila, potrebna je promjena cjelokupne organizacijske kulture. Potrebno je postaviti nove standarde i očekivanja. Umjesto stavljanja fokusa samo na rezultate, novi pristup liderstvu uzima u obzir i način na koji se rezultati postižu. Podržavanje inicijativa za inovaciju, davanje slobode i odgovornosti zaposlenicima te izgradnja transparentnih odnosa sastavni su dijelovi ovog transformacijskog puta.

Uloga edukacije i razvoja

Tradicionalne edukacijske metode više nisu dovoljne za razvoj vještina i perspektivi potrebnih za uspješno vođenje. Potrebna je transformacija liderstva koja zahtijeva i promjenu u načinu na koji se lideri educiraju i razvijaju. Organizacije moraju ulagati u leadership programe koji podržavaju razvoj novih vještina, coaching pristup i izgradnju emocionalne inteligencije. Potrebno je i osigurati edukacije o inkluzivnom vodstvu, etičkim principima, upravljanju promjenama i digitalnoj pismenosti. Kako bi menadžeri lakše usvojili nove pristupe poželjno je primijeniti interaktivni trening, mentorstvo i razvojne programe kroz radionice, praktične zadatke i virtualne platforme.

Savladavanje prepreka i izazova

Transformacija, kao i svaka promjena, nije jednostavna. Otpor prema transformaciji može potjecati iz straha od nepoznatog, održavanja statusa quo ili gubitka moći. Zato lideri moraju biti spremni za suočavanje s otporom te moraju raditi na izgradnji povjerenja kroz transparentnost, komunikaciju i uključivanje zaposlenika u proces donošenja odluka.

Konflikti između starih i novih pristupa mogu stvarati napetosti unutar organizacije. Ključno je uspostaviti ravnotežu između zadržavanja onoga što je dobro u starim pristupima i usvajanja novih pristupa koji su potrebni za budućnost. Također, lideri će prilikom transformacije biti suočeni s neizvjesnošću i strahom od neuspjeha što zahtijeva hrabrost i mentalnu otpornost za lakše koračanje prema nepoznatom.

Svijet liderstva doživljava revoluciju koja zahtijeva hrabre korake i promišljene pristupe. Zastarjeli modeli vodstva više neće biti adekvatni u okruženju brzih promjena, globalne povezanosti i sve veće svijesti o društvenoj odgovornosti. Uspješni lideri budućnosti će biti agilni, inovativni i etički osviješteni. Oni će biti sposobni prilagoditi se novim situacijama i poticati inovacije. Njihov fokus će biti na razvoju timova i pojedinaca, promicanju inkluzije i raznolikosti, te uzimanju u obzir utjecaja svojih odluka na svijet oko sebe.

Kroz transformaciju koja se prolazi na SELECTIO Leadership Akademiji lideri mogu oblikovati bolju budućnost, ne samo za svoje organizacije, već i za društvo u cjelini. Vrijeme je da se pozdravimo s prošlim praksama i usmjerimo prema novim pristupima koji će nas voditi ka održivom uspjehu i pozitivnom utjecaju na svijet.

 

 

Novosti

Najnovije vijesti iz HR svijeta